NGHE ĐỌC KINH PHẬT

NGHE ĐỌC KINH PHẬT

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 8 03, 2019 3:03 pm

TRỌN BỘ KINH BẢN DUYÊN 2, SỐ 158 đến 185. HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

Bản văn Kinh và mp3 16 tập :
http://daitangkinh.org/index.php/gioith ... -banduyen2


KINH BẢN DUYÊN 2. Tập 1/8 Chuyển pháp luân
https://youtu.be/b9fg8UTgjc0

KINH BẢN DUYÊN 2, Tập 2/8 Khuyên bố thí
https://youtu.be/qzmrXE3zsuY

KINH BẢN DUYÊN 2, Tập 3/8 Vua Ly Tránh được thọ ký, tiền thân Phật A Di Đà.
https://youtu.be/PQPekTErAiM

KINH BẢN DUYÊN 2, Tập 4/8 10 ngàn người được thọ ký
https://youtu.be/WsvRW3YJcAE

KINH BẢN DUYÊN 2, Tập 5/8 Đại Sư Lập Nguyện, tiền thân Đức Phật Thích Ca
https://youtu.be/xLj88ptCpUA

KINH BẢN DUYÊN 2, Tập 6/8 Cảm Ứng
https://www.youtube.com/watch?v=oZf7hC6fHIw&t=58s

KINH BẢN DUYÊN 2, Tập 7/8 Trang Nghiêm
https://youtu.be/c2pAkKWYMdk


KINH BẢN DUYÊN 2, Tập 8/8 Bồ Tát Vân Tập
https://youtu.be/9VKPezu-zXw
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6164
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: NGHE ĐỌC KINH PHẬT

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 9 02, 2019 8:03 pm

T011 BD 2 (09) 159-Đại Thừa Đại Bản Sinh Tâm Địa Quán-Tập 1/8 Phẩm Tựa
https://youtu.be/vY_ytysB7Ac

T011 BD 2 (10) 159-Đại Thừa Đại Bản Sinh Tâm Địa Quán-Tập 2/8 Báo Ân 1
https://youtu.be/2ssDPvrZJS0

T011 BD 2 (11) 159-Đại Thừa Đại Bản Sinh Tâm Địa Quán-Tập 3/8 Báo Ân 2
https://youtu.be/t_aYDy_UJic

T011 BD 2 (12) 159-Đại Thừa Đại Bản Sinh Tâm Địa Quán-Tập 4/8 Yếm Xả
https://youtu.be/ADnmbHT5Gjk

T011 BD 2 (13) 159-Đại Thừa Đại Bản Sinh Tâm Địa Quán-Tập 5/8 Vô Cấu Tánh
https://youtu.be/pyR__l0mf7k

T011 BD 2 (14) 159-Đại Thừa Đại Bản Sinh Tâm Địa Quán-Tập 6/8 Ly Thế Gian
https://youtu.be/eV_y7aMKIBI

T011 BD 2 (15) 159-Đại Thừa Đại Bản Sinh Tâm Địa Quán-Tập 7/8 Ba La Mật Đa
https://youtu.be/xuT5NTHWTxo

T011 BD 2 (16) 159-Đại Thừa Đại Bản Sinh Tâm Địa Quán-Tập 8/8 Quán Tâm
https://youtu.be/BTIWNC2KEfw

T011 BD 2 (17) 160 Gieo mình hiến thân cho cọp
https://www.youtube.com/watch?v=U7_omr4qHFs&t=577s


T011 BD 2 (18) 160-Thần Thông Biến Hóa Tối Thắng Của Như Lai
https://www.youtube.com/watch?v=9eiurKIyhBw&t=280s

T011 BD 2 (19) 160-Tâm Từ Của Long Vương Hòa Giải Mối Thù Sát Hại
https://www.youtube.com/watch?v=N-WqO1SHORI&t=11s

T011 BD 2 (20) 160-Như Lai Đầy Đủ Trí Tuệ Không Gánh Việc Tốt Người Khác 1
https://www.youtube.com/watch?v=pj-dGK7KpvY&t=150s

T011 BD 2 (21)Như Lai Đầy Đủ Trí Tuệ Không Gánh Việc Tốt Người Khác 2
https://www.youtube.com/watch?v=DcY7Pb6LZBg&t=25s

T011 BD 2 (22)Như Lai Đầy Đủ Trí Tuệ Không Gánh Việc Tốt Người Khác 3
https://www.youtube.com/watch?v=NiLNLDpQoMg

T011 BD 2 (23)-Như Lai Đầy Đủ Trí Tuệ Không Gánh Việc Tốt Người Khác 4
https://www.youtube.com/watch?v=MeMA4skW0ao&t=8s

T011 BD 2 (24)Như Lai Đầy Đủ Trí Tuệ Không Gánh Việc Tốt Người Khác 5
https://www.youtube.com/watch?v=SBntmlJcHys&t=24s

T011 BD 2 (25)-Như Lai Đầy Đủ Trí Tuệ Không Gánh Việc Tốt Người Khác 6
https://www.youtube.com/watch?v=053nJ2TH5hE&t=11s

T011 BD 2 (26)Như Lai Đầy Đủ Trí Tuệ Không Gánh Việc Tốt Người Khác 7
https://www.youtube.com/watch?v=Pi4mzi4RhRc&t=36s

T011 BD 2 (27)Như Lai Đầy Đủ Trí Tuệ Không Gánh Việc Tốt Người Khác 8
https://www.youtube.com/watch?v=O8vtDU3nmhc&t=431s

T011 BD 2 (28)Như Lai Đầy Đủ Trí Tuệ Không Gánh Việc Tốt Người Khác 9
https://www.youtube.com/watch?v=Q2GOMMN53Rw&t=10s

T011 BD 2 (29)Như Lai Đầy Đủ Trí Tuệ Không Gánh Việc Tốt Người Khác 10
https://www.youtube.com/watch?v=7WvqvJCT4pU&t=10s

T011 BD 2 (30)Như Lai Đầy Đủ Trí Tuệ Không Gánh Việc Tốt Người Khác 11
https://www.youtube.com/watch?v=AEEqTosDe_w&t=34s

T011 BD 2 (31) 160--Bồ Tát Hành Thí 1

https://www.youtube.com/watch?v=AEEqTosDe_w&t=34s

T011 BD 2 (32) 160--Bồ Tát Hành Thí 2
https://www.youtube.com/watch?v=0gY4OhGiNt4&t=1s
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6164
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: NGHE ĐỌC KINH PHẬT

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 9 11, 2019 11:59 pm

Tuyển tập KINH A DI ĐÀ Pháp hội 5: NHƯ LAI VÔ LƯỢNG THỌ
https://youtu.be/pJSP6iTsp1I

Tuyển tập KINH A DI ĐÀ Pháp hội 5:KINH VÔ LƯỢNG THỌ . Quyển Thượng
https://youtu.be/PQxGpB1FgIk

Tuyển tập KINH A DI ĐÀ Pháp hội 5:KINH VÔ LƯỢNG THỌ . Quyển Hạ
https://youtu.be/u8TT1yfDFPc

KINH ĐẠI A DI ĐÀ.Quyển Thượng
https://youtu.be/y7tKViYY4hQ

KINH ĐẠI A DI ĐÀ.Quyển Hạ
https://youtu.be/46B6GH46vf8

KINH XƯNG TÁN TỊNH ĐỘ
https://youtu.be/qKc4orNe9XQ

KINH NHƯ HUYỄN TAM MA ĐỊA VÔ LƯỢNG ẤN PHÁP MÔN
https://youtu.be/0ImkdtlStD8

KINH A DI ĐÀ CỔ ÂM THANH VƯƠNG ĐÀ LA NI
https://youtu.be/7h10YDOvl8U

KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNGTHỌ TRANG NGHIÊM
https://youtu.be/V56cNK_jk0g

KINH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT,ĐẮC ĐẠI THẾ BỒ TÁT THỌ KÝ
https://youtu.be/rQy7J9t7WhE

KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG ĐẠI TẬP HIỀN HỘ. Quyển 1/5
https://youtu.be/BpLuR7YDzAI

KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG ĐẠI TẬP HIỀN HỘ. Quyển 2/5
https://youtu.be/jlCjRQemJtg

KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG ĐẠI TẬP HIỀN HỘ. Quyển 3/5
https://youtu.be/XyD0epFnLiU

KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG ĐẠI TẬP HIỀN HỘ. Quyển 4/5
https://youtu.be/sqk9bYwf8wA

KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG ĐẠI TẬP HIỀN HỘ. Quyển 5/5
https://youtu.be/SHzs3zGF0qs
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6164
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: NGHE ĐỌC KINH PHẬT

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 10 12, 2019 8:01 pm

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ Tập 1/6
https://youtu.be/X_4_grJ60hQ

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ Tập 2/6
https://youtu.be/zwSaZIe4N5k

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ Tập 3/6
https://youtu.be/G-uYE4DPV4Y

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ Tập 4/6
https://youtu.be/BuV8QcAAI-U

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ Tập 5/6
https://youtu.be/vh4ziSI-00s

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ Tập 6/6
https://youtu.be/VwBTtW02ISc
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6164
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: NGHE ĐỌC KINH PHẬT

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 10 16, 2019 3:00 pm

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH TẠP BẢO TẠNG Quyển 1
https://youtu.be/DoTlIF7-md0

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH TẠP BẢO TẠNG Quyển 2
https://youtu.be/vQTEI4xGtDU

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH TẠP BẢO TẠNG Quyển 3
https://youtu.be/GufnOMLudmI

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH TẠP BẢO TẠNG Quyển 4
https://youtu.be/KHaKIKLi6us

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH TẠP BẢO TẠNG Quyển 5
https://youtu.be/oSRPVftGu60

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH TẠP BẢO TẠNG Quyển 6
https://youtu.be/1Oht_Cc7JDI

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH TẠP BẢO TẠNG Quyển 7
https://youtu.be/Hq9aKhgO6JU

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH TẠP BẢO TẠNG Quyển 8
https://youtu.be/CSkPFEgCoI0

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH TẠP BẢO TẠNG Quyển 9
https://youtu.be/5mbMBwT0D1Q

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH TẠP BẢO TẠNG Quyển 10
https://youtu.be/m3I9P6R9bx8

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH CỰU TẠP THÍ DỤ Q 1 Tập 1/2
https://youtu.be/6DGMx4HrrG4

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH CỰU TẠP THÍ DỤ Q 1 Tập 2/2
https://youtu.be/3luGQamGo4E

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH CỰU TẠP THÍ DỤ Q 2
https://youtu.be/yJMczpUZmow

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH TẠP THÍ DỤ Q Thượng
https://youtu.be/6fYPl1Ofp0k

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH TẠP THÍ DỤ Q Hạ
https://youtu.be/koM043NDREk

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH TẠP THÍ DỤ Q 1
https://youtu.be/rnp3pwTldQ4

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH TẠP THÍ DỤ Q 2
https://youtu.be/q0CE4XJ9ozk

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH TẠP THÍ DỤ Q 3
https://youtu.be/vLBAL7TvoAw

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE CHÚNG KINH TUYỂN TẠP THÍ DỤ Q 1
https://youtu.be/KW3CKVcgkwo

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE CHÚNG KINH TUYỂN TẠP THÍ DỤ Q 2
https://youtu.be/PEmckkkavZE

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH BÁCH DỤ Q 1
https://youtu.be/pAP6gMxFZsY

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH BÁCH DỤ Q 2
https://youtu.be/aiEDM1NVK2A

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH BÁCH DỤ Q 3
https://youtu.be/SHaN9-yDbmY

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH BÁCH DỤ Q 4
https://youtu.be/Q_grU6NiaOM
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6164
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: NGHE ĐỌC KINH PHẬT

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 10 17, 2019 4:08 pm

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ ẤN QUANG
https://youtu.be/TCP8lqrs1Sg

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ TRIỆT NGỘ TẾ TĨNH
https://youtu.be/NQ4dkzVfzfs
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6164
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: NGHE ĐỌC KINH PHẬT

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 11 12, 2019 9:12 pm

Bài giảng BARDO :
CHẾT- VÀO THÂN TRUNG ẤM- VÀ TÁI SANH
Khóa Học BARDO Bài 8 : Sự Diễn Tiến cũa Sự Chết. Khensur Rinpoche Lobsang Jamayang , 2019
https://www.youtube.com/watch?v=ffBEbO9ZfKI&t=933s

Khóa Học BARDO Bài 7 : Sự Diễn Tiến cũa Sự Chết. Khensur Rinpoche Lobsang Jamayang , 2019
https://www.youtube.com/watch?v=detsqKSwmzo&t=560s

Khóa Học BARDO Bài 6 : Sự Diễn Tiến cũa Sự Chết. Khensur Rinpoche Lobsang Jamayang , 2019
https://www.youtube.com/watch?v=64AYhRku_nA

Khóa Học BARDO Bài 5 : Sự Diễn Tiến cũa Sự Chết. Khensur Rinpoche Lobsang Jamayang , 2019
https://www.youtube.com/watch?v=vDLwCO1PN9g

Khóa Học BARDO Bài 4 : Sự Diễn Tiến cũa Sự Chết. Khensur Rinpoche Lobsang Jamayang , 2019
https://www.youtube.com/watch?v=BUkaJpJd5C0

Khóa Học BARDO Bài 3 : Sự Diễn Tiến cũa Sự Chết. Khensur Rinpoche Lobsang Jamayang , 2019
https://www.youtube.com/watch?v=Kum70kRtGqc

Khóa Học BARDO Bài 2 : Sự Diễn Tiến cũa Sự Chết. Khensur Rinpoche Lobsang Jamayang , 2019
https://www.youtube.com/watch?v=pCpNVjG_J58&t=1112s

Khóa Học BARDO Bài 1 : Đời Vô Thường , Rinpoche Lobsang , Longueuil, Canada 2019-09-01
https://www.youtube.com/watch?v=wX6MKVJhE2E
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6164
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: NGHE ĐỌC KINH PHẬT

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 5 08, 2020 10:00 am

HỌC HẠNH BỒ TÁT

Học Hạnh Bồ Tát. Tụng Bồ Tát Giới-Phật thuyết KINH PHẠM VÕNG, HT Thích Trí Tịnh
https://www.youtube.com/watch?v=iIUe8Zmk0DU&t=90s

HỌC HẠNH BỒ TÁT; Trường Thọ Vương
https://www.youtube.com/watch?v=Eb_TvvOzzpY&t=711s

HỌC HẠNH BỒ TÁT-Kim Sắc Vương
https://www.youtube.com/watch?v=_wV_pgVX3Uc&t=3s

HỌC HẠNH BỒ TÁT-Nhân Duyên Của Vua Diệu Sắc
https://www.youtube.com/watch?v=f3m9CdfR-xo

HỌC HẠNH BỒ TÁT-Vua Sư Tử Tố Đà Bà Không Ăn Thịt
https://www.youtube.com/watch?v=oN_1Lp416y0&t=6s

HỌC HẠNH BỒ TÁT-Nhân Duyên Của Vua Đảnh Sanh-Q1+2
https://www.youtube.com/watch?v=nd5HK-9FaZc

HỌC HẠNH BỒ TÁT-Nhân Duyên Của Vua Đảnh Sinh-Q3+4
https://www.youtube.com/watch?v=v71ixIMi9GA

HỌC HẠNH BỒ TÁT-Nhân Duyên Của Vua Đảnh Sinh-Q5+6
https://www.youtube.com/watch?v=lNuFQCsporM

HỌC HẠNH BỒ TÁT-Bồ Tát Nguyệt Quang
https://www.youtube.com/watch?v=us1bdGLK9D8&t=4s

HỌC HẠNH BỒ TÁT-Thái Tử Mộ Phách
https://www.youtube.com/watch?v=1t_ZN2Mgfec&t=1s

HỌC HẠNH BỒ TÁT-Bồ Tát Nguyệt Minh
https://www.youtube.com/watch?v=1EYucGHNc-s&t=8s

HỌC HẠNH BỒ TÁT-Thái Tử Đức Quang
https://www.youtube.com/watch?v=I87joYv8rYs

HỌC HẠNH BỒ TÁT-Thái Tử Tu Đại Noa
https://www.youtube.com/watch?v=6x_ASJf0mG4&t=13s

HỌC HẠNH BỒ TÁT-Nhân Duyên Xây Tháp Bồ Tát Hiến Thân Cho Hổ Đói
https://www.youtube.com/watch?v=pmqGGp9bH2k

HỌC HẠNH BỒ TÁT-Nhân Duyên Của Thái Tử Phước Lực-Q1+2
https://www.youtube.com/watch?v=CP2iVbrDpZc&t=5s

HỌC HẠNH BỒ TÁT-Nhân Duyên Của Thái Tử Phước Lực-Q3+4
https://www.youtube.com/watch?v=MbBS5ROkvSo&t=5s

HỌC HẠNH BỒ TÁT-Bồ Tát Thiểm Tử
https://www.youtube.com/watch?v=p79UqJwZQ5I&t=10s

HỌC HẠNH BỒ TÁT-Sư Tử Nguyệt Phật Bản Sanh
https://www.youtube.com/watch?v=DQ3-Sv5kIFQ&t=7s

HỌC HẠNH BỒ TÁT-Phật nói Kinh Đại Ý
https://www.youtube.com/watch?v=32cDX4c9fug&t=2s

HỌC HẠNH BỒ TÁT--Tiền Thế Tam Chuyển
https://www.youtube.com/watch?v=0QcQ_ce0h-w

HỌC HẠNH BỒ TÁT-Kinh Ngân Sắc Nữ
https://www.youtube.com/watch?v=OGmNVAkna6U&t=7s

HỌC HẠNH BỒ TÁT-Tu Hành Bản Khởi- Q.Thượng
https://www.youtube.com/watch?v=AEA1ocLYjVU

HỌC HẠNH BỒ TÁT-Tu Hành Bản Khởi- Q.Hạ
https://www.youtube.com/watch?v=MyRA3gteef8&t=25s

Phật khất thực trong đời qúa khứ
https://www.youtube.com/watch?v=UvKYeVpiB44&t=8s

HỌC HẠNH BỒ TÁT --Cừu sắc lộc
https://www.youtube.com/watch?v=tU9jZAKd6OE&t=3s

HỌC HẠNH BỒ TÁT-Lộc Mẫu
https://www.youtube.com/watch?v=RJd5CmFeR0M&t=24s

HỌC HẠNH BỒ TÁT-Tiền Nhân Nhất Thiết Trí Quang Minh Từ Tâm Không Ăn Thịt
https://www.youtube.com/watch?v=OM_thFTRKqg

HỌC HẠNH BỒ TÁT-Thái Tử Hiện Điềm Lành
https://www.youtube.com/watch?v=sYyd6VW-PI0&t=47s

HỌC HẠNH BỒ TÁT-Bố Thí Độ Vô Cực 1
https://www.youtube.com/watch?v=p_vziAWTurI&t=1s

HỌC HẠNH BỒ TÁT-Bố Thí Độ Vô Cực 2
https://www.youtube.com/watch?v=JmuUi3n7Dwo

HỌC HẠNH BỒ TÁT-Bố Thí Độ Vô Cực 3
https://www.youtube.com/watch?v=C0OpfG6TD6c&t=10s

HỌC HẠNH BỒ TÁT-Trì Giới Độ Vô Cực
https://www.youtube.com/watch?v=QurLC8d6j_E&t=71s
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6164
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: NGHE ĐỌC KINH PHẬT

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 6 04, 2020 6:57 pm

Vua Lỵ Thế Dân đọa địa ngục cầu HT Tịnh Không cầu giải thoát
https://www.youtube.com/watch?v=kQ-C25Nrsqc
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6164
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am


Quay về Tâm Linh / Tôn Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách