Địa điểm KCYĐ Toronto

Địa điểm KCYĐ Toronto

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 8 30, 2012 10:39 pm

Kính gởi Thầy,quí huynh tỷ và thân hưũ

Hội Khí Công Y Đạo Toronto Điạ điễm thứ I
Địa điểm: Thánh thất Cao Đài, 3365 Dundas St W, Toronto.
Từ: 10:30 am-11:30 am: Hướng dẫn tập động công để tự chữa bệnh. 11:30 am- 2:00 pm:
Trao đổi kinh nghiệm, học lý luận cách chữa bệnh. Liên lạc: (416) 617 6785 (sau 6pm). (416) 826- 0855

Thời khóa biểu năm 2012:
Tháng 9: Ngày 08/09, 22/09
-Tháng 10: Ngày 06/10, 20/10
- Tháng 11: Ngày 03/11, 17/11
- Tháng 12: Ngày 01/12, 15/12.

------------------

Hội Khí Công Y Đaọ Toronto mơí mở lớp hướng dẫn động công và tĩnh công ở điạ điễm thứ II ,
tại S.E.A.S Centre số 606 Gerrard St East. (Gerrard & Broadview Phố Tàu Đông )Toronto On M4M 1Y3
môĩ thứ hai từ 3:30 pm tới 5:30 pm và thứ năm từ 1:00 pm tới 3:00 pm hằng tuần.
Lớp học sẽ bắt đầu vào tuần tới thứ năm ngày 6 tháng 9 (thứ hai đầu tuần đóng cưả vì Lể Lao Động )
Quí vị nào có bạn bè thân nhân ở khu vực phố Tàu đông hoặc vùng phụ cận nhớ kêu goị moị người đến tham dự tập Khí Công cho đông vui, để không chỉ nâng cao
về đời sống sức khoẽ, mà tinh thần luôn được an vui.
Moị chi tiết xin ghi danh học xin liên lạc cô Lê Thúy Tel# 416-466-8842
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6801
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Địa điểm KCYĐ Toronto/Thời khóa biểu 2013

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 11 19, 2012 9:49 pm

Kính Thưa Thầy , các huynh tỷ

Traĩ qua gần 1 năm lớp học Khí Công Y Đaọ Toronto vẫn tiếp tục và cố gắng tự " lèo lái " sau khi Thầy qua Mỹ ẩn tu. Các huynh tỷ dù bận rộn tới đâu, cũng đả tranh thủ đến lớp học đều đặn , trở về học ôn laị những gì đả học từ Thầy trong bao nhiêu năm qua, áp dụng thực hành và rút ra những kinh nghiệm quí báu trên bước đuờng hành thiện để giúp đơì,giúp ngươì như tôn chỉ lúc mới nhập môn. Đến nay lớp học chúng ta đả có lúc số học viên củ mới và bệnh nhân đến quá đông, mà cơ sở Thánh Thất Cao Đaì tưởng chừng như quá nhỏ để chưá hết tất cả moị ngươì. Vì lý do đó moị người muốn duy trì đuợc như thế maĩ (lớp học đông vui )mà không muốn gián đoạn ,nên tất cả huynh tỷ đồng nhứt ý kiến trong buổi họp hôm thứ baỷ ngày 17 tháng 11 năm 2012 ,lớp học sẽ không nghĩ Đông và bắt đầu tiếp tục trở laị lớp sau Tết Tây vaò thứ baỷ ngày 5 tháng 1 năm 2013 từ 10:30 am đến 3:00 pm như bình thường.

Tuy nhiên các huấn luyện viên nào có nhu cầu nghĩ Đông và Lễ ,xin thông báo trước để tiện việc
sắp xếp thay thế hoặc thời tiết nếu có khắc nghiệt đổ tuyết quá, chúng ta sẽ huỷ bỏ lớp học mà không
kịp thông báo. Xin đuợc cảm thông!.

Trân trọng
mait

Bên dưoí là thời khóa biểu trọn năm 2013 , hai tuần một lần môĩ tháng cuả lớp học bên Thánh Thất Cao Đài.
Đề nghị quí huynh tỷ ghi vaò lịch thời khoá biểu này để tiện việc sắp xếp việc nhà mà đến lớp đông đủ.

5 tháng 1 năm 2013
19 tháng 1 năm 2013

2 tháng 2 năm 2013
16 tháng 2 năm 2013

2 tháng 3 năm 2013
16 tháng 3 năm 2013
30 tháng 3 năm 2013

13 tháng 4 năm 2013
27 tháng 4 năm 2013

11 tháng 5 năm 2013
25 tháng 5 năm 2013

8 tháng 6 năm 2013
22 tháng 6 năm 2013

6 tháng 7 năm 2013
20 tháng 7 năm 2013

3 tháng 8 năm 2013
17 tháng 8 năm 2013
31 tháng 8 năm 2013

14 tháng 9 năm 2013
28 tháng 9 năm 2013

12 tháng 10 năm 2013
26 tháng 10 năm 2013

9 tháng 11 năm 2013
23 tháng 11 năm 2013

7 tháng 12 năm 2013
21 tháng 12 năm 2013
........................................

Thưa Thầy và các huynh tỷ
Cũng giống như thế các học viên ở bên Trung Tâm S.E.A.S đả có
cuộc hôm chủ nhật ngày 18 tháng 11 năm 2012 vưà qua mà Mai
đả đến tham dự ,cũng đồng nhất không nghĩ Đông cho cả hai lớp thứ hai
và thứ năm hằng tuần. Lớp sẽ trở laị vào ngày 7 tháng giêng năm 2013.

Lớp thứ hai do bốn huấn luyện viên thay phiên nhau phụ trách :chị Nhàn , chị Hằng ,chị Lơị và anh Sum
3:30 pm đến 5:30 pm hằng tuần.

Lớp thứ năm từ 1:00 pm đến 3:00 pm do huấn luyện viên,anh Doãn Tiến Thông phụ trách hằng tuần.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6801
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Địa điểm KCYĐ Toronto

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 9 11, 2014 6:34 pm

Thay đổi địa điểm mới :


Lớp học tập khí công taị : 606 Gerrard st E. Toronto ON . Ngay phố tàu đông ,mỗi chủ nhật vaò lúc 10:30 am cho đến 1:00 pm

mait
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6801
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am


Quay về Địa Điểm Khí Công Y Đạo VN

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách