Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Thầy Khí Công Y Đạo chữa bệnh miễn phí

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật Tháng 11 16, 2014 10:08 am
gửi bởi admin
Saigon : Thầy Khí Công Y Đạo chữa bệnh miễn phí, kiêm giáo sư Anh Văn dạy tư gia : Phạm Khiết
Điện thoại 0908 407 772. (Saigon)

Hà Nội :
Tập khí công chữa bệnh : Liên lạc với cô : tvananh@gmail.com<tvananh@gmail.com>;
Đỗ Quang Huy , sđt 0916547666,
trung.nv239@gmail.com, yahoo: trungnguyen239@yahoo.com, skype: mrzhong84

Houston : Xin gọi điện thoại với Anh Dũng 832 212 5731
Cô Hằng 832 566 7051
Anh Hùng 281 301 9991.hướng dẫn cách chữa bệnh tiểu đường.

Boston : Cô Đỗ Nga 6174363633

Kontum : Liên lạc với Thầy Mai viết Đào : Mvdao2005.ltt@kontum.edu.vn.

Tây Ninh : Email:nuatomigo@gmail.com. or Mobile phone:0937993943.