Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

videos xếp theo đề mục

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 Tháng 6 05, 2012 9:32 pm
gửi bởi admin
Thưa Thầy,

Con đã làm xong trang xem videos xếp theo đề mục rồi Thầy ạ.

https://sites.google.com/site/khicongydaovnvideos/home

Loan.

Re: videos xếp theo đề mục

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 Tháng 6 05, 2012 9:33 pm
gửi bởi admin
Cảm ơn Thầy ,
Cảm ơn bạn Dani hull, ban Loan ...đã làm ra trang video xếp theo đề mục ( kiếm mục gì cũng thấy ).
Học trò của Thầy Ngọc giỏi quá !
Nguyệt