Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Âm Dương

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 Tháng 12 24, 2018 3:21 am
gửi bởi lyquochoang
1.Nương tựa Ức Chế để có Hưng Phấn hoàn hảo.

VD : Một người làm việc mệt mỏi ban ngày lại cảm thấy thoải mái sảng khoái khi nghỉ ngơi xem phim ban đêm.

2.Cách sống đúng theo tự nhiên,theo âm dương là âm đủ rồi dương,dương đủ rồi lại âm.

VD : làm việc đủ thì nghỉ ngơi,nghỉ ngơi đủ rồi lại làm việc.
cống hiến đủ thì giải trí,giải trí đủ rồi lại cống hiến.

3.Sống trái với tự nhiên là cách sống đang âm thì để dương xen vào,đang dương thì để âm xen vào.

VD : lúc đang làm việc thì giải trí,lúc đang giải trí lại làm việc.