VIDEO CỘNG TU KHÍ CÔNG TỊNH ĐỘ

VIDEO CỘNG TU KHÍ CÔNG TỊNH ĐỘ

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 4 27, 2022 10:55 am

VIDEO CỘNG TU KHÍ CÔNG TỊNH ĐỘ


1-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải Ngày 1 Phần Tựa
https://youtu.be/fk7SdB1z_x0
2-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải. Ngày 2. Vô Lượng Thọ
https://youtu.be/JPZ966GjhXg
3-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải. Ngày 3. Vô Lượng Quang
https://youtu.be/BOuv7KQSlRk
4-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải. Ngày 4. Vô Biên Quang
https://youtu.be/B30K94SWt7I
5-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải. Ngày 5. Vô Ngại Quang
https://youtu.be/YJqll2KRSYs
6-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải. Ngày 6. Vô Đối Quang
https://youtu.be/gb-OXxu78VM
7-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải. Ngày 7. Diệm Vươmg Quang
https://youtu.be/4g8DlR49xQE
8-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải. Ngày 8. Thanh Tịnh Quang
https://youtu.be/NBFzkCs3l3Q
9-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải. Ngày 9. Hoan Hỷ Quang
https://youtu.be/6ci_ZaG3CCk
10-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải. Ngày 10. Trí Huệ Quang
https://youtu.be/6WM9sWH9EpY
11-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải. Ngày 11. Nan Tư Quang
https://youtu.be/dWvZr35ourk
12-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải. Ngày 12. Bất Đoạn Quang
https://youtu.be/xqLIpemMRRk
13-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải. Ngày 13. Vô Xưng Quang
https://youtu.be/DCu6KLHoxgk
14-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải. Ngày 14. Vô Siêu Nhật Nguyệt Quang
https://youtu.be/PmHF4WmGi9A
15-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải. Ngày 15. Phần Kết
https://youtu.be/_mKpSxeaGbc
16-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải. Ngày 16. Sám Hối Oan Gia
https://youtu.be/2rrSC3OxqyQ
17-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải.Tổn người lợi mình là Ác
https://youtu.be/plv_wR9KuWs
18-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: SÁT SANH
https://youtu.be/1paJSvGu4EU
19-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Người tu chân thật
https://youtu.be/Mp33uJP3cjk
20-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: MUỐN VÃNG SANH PHẢI TU THẬP THIỆN
https://youtu.be/UhOg1EGbrdQ
TỤNG KINH A DI ĐÀ,, Niệm Phật, niệm chú vào ngày 1 và ngày rằm với Cư Sĩ Huệ̣ Tâm Hải
https://youtu.be/N90Pb-RmSUE
21-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : SÁU CÕI LUÂN HỒI
https://youtu.be/iL-3KGJHVcM
22-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :THẾ NÀO NIỆM PHẬT THÀNH KHỐI
https://youtu.be/kyi_pc0NtdE
23-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : XUẤT GIA
https://youtu.be/EpiZgPByiM0
24-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : PHƯƠNG PHÁP THẬP NIỆM
https://youtu.be/n41Ll0aBMzA
25-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : CHÁNH MẠNG
https://youtu.be/BpOS_y4BRzg
26-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :ĐẠO TÂM SƯƠNG SỚM
https://youtu.be/PAwirARE1r8
27-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : CÔNG ĐỨC, PHƯỚC ĐỨC
https://youtu.be/Gv0dEIztZMg
28-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : TÂM BÌNH ĐẲNG LÀ TÂM PHẬT
https://youtu.be/N42DvBRaJks
29-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :SÁM HỐI PHỤC NHIỆP
https://youtu.be/KxGdpA_v9Cg
30-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :TẤT CẢ KHỔ ĐAU VÌ THAM
https://youtu.be/Zv4_L1m5Qx4
31-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :LỤC ĐỘ BA LA MẬT
https://youtu.be/5bySHoG8H7Q
32-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :NIỆM PHẬT LÀ THÂM DIỆU THIỀN
https://youtu.be/NDo9EEvdU2w
33-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :GIAI ĐỘ BỈ NGẠN
https://youtu.be/c1ysRFue3zg
34-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :TÍN NGUYỆN HẠNH
https://youtu.be/pe8BKwG0sE8
35-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :TÌNH CHẤP KHÔNG THỂ VÃNG SANH
https://youtu.be/xK0oLgHvWDs
36-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :HÌNH TƯỚNG CỦA THAM SÂN SI
https://youtu.be/Xm6GiOUcSxI
37-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :NGHE GIẢNG KINH RẤT QUAN TRỌNG
https://youtu.be/soQtvy3-Lqk
38-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :TỰ TÁNH DI ĐÀ DUY TÂM TỊNH ĐỘ
https://youtu.be/ZMk-94uz9E8
39-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :ĐỆ TỬ QUY-THẬP THIỆN NGHIỆP
https://youtu.be/z7VGzn7FeJo
40-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : BỐ THÍ
https://youtu.be/GqEXJo9C4_I
41-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : TU HÀNH BỊ THOÁI TÂM
https://youtu.be/FV2o_wTQTIs
42-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : NIỆM PHẬT LÀ NHÂN, THÀNH PHẬT LÀ QỦA
https://youtu.be/REjJStt9hlU
43-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : KHÔNG THỂ NÓI TÍN NGUYỆN HẠNH SUÔNG
https://youtu.be/MVsY2Rz71bY
44-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : MỞ RỘNG TÂM LƯỢNG
https://youtu.be/oTP--g67rPc
45-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : TỪ BI ĐA HỌA HẠI
https://youtu.be/YmDR17itsHY
46-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :KHÔNG VÃNG SANH THÌ ĐỌA 3 ÁC ĐẠO
https://youtu.be/wQxspZTFIIU
47-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :THẾ GIỚI CỰC LẠC THÙ THẮNG
https://youtu.be/yx0RPIoep7c
48-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :TIN SÂU NGUYỆN THIẾT
https://youtu.be/0d8-Fa0eUew
49-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :VÌ SAO NIỆM PHẬT CÒN PHIỀN NÃO
https://youtu.be/GsikRm903Cc
50-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :NGOÀI TÂM KHÔNG PHẬT CŨNG KHÔNG MA
https://youtu.be/-tRWGUNEcj4
51-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :THỰC TIỄN BẮT ĐẦU TỪ ĐỆ TỬ QUY
https://youtu.be/507xjrC0I1k
52-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :KHÔNG DÙNG THUỐC CÓ THỂ MẤT MẠNG
https://youtu.be/XEPOEbvNafg
53-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN PHIỀN NÃO
https://youtu.be/m5TcpmOaXq4
54-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : NGƯỜI KHÁC LUÔN LUÔN ĐÚNG
https://youtu.be/nJ9Txz8AQZ0
55-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : HAM HƯỞNG THỤ BỊ QỦA BÁO
https://youtu.be/h4U_LoPu_e8
56-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : THÂN NGƯỜI RẤT KHÓ ĐƯỢC
https://youtu.be/Us75bvKgRk8
57-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :KHÔNG HIẾU DƯỠNG CHA MẸ KHÓ VÃNG SANH
https://youtu.be/bE9wGeuOUsU
58-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : CÓ CHẮC LÂM CHUNG CÒN TỈNH TÁO
https://youtu.be/ZNPyeJKUipY
59-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : PHÁP THÂN LÀ GÌ
https://youtu.be/dOg09NfUoro
60-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : THỊ DỤC, ÁI DỤC ĐOẠT HUỆ MẠNG
https://youtu.be/nR9gDngTzUQ
61-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :TRỜI XẾ BÓNG ĐƯỜNG VỀ CÒN XA
https://youtu.be/3bCT7W5vVe8
62-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :CƯ SĨ LÝ ÁI TRỊ VÃNG SANH
https://youtu.be/oBT3_hyHkhI
63-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : 10 NĂM NGHE GIẢNG ĐẮC NIỆM PHẬT TAM MUỘI
https://youtu.be/Cz67jp0y8Ho
64-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :TÍCH CÔNG LŨY ĐỨC RẤT QUAN TRỌNG
https://youtu.be/nY2MUvWTT4M
65-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :GIỮ MIỆNG KHÔNG NÓI LỖI NGƯỜI
https://youtu.be/HC4MEFwYAF8
66-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : NGŨ DỤC LỤC TRẦN THẬT ĐÁNG SỢ
https://youtu.be/RzkzQQ0qfyI
67-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :67 Phiền Não -Tử-Thiên-Ngũ Ấm Ma.
https://youtu.be/9EtPc9ZU9jo
68-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :69 Giáo Học Vi Tiên.
https://youtu.be/-SqMS4X69Is
69-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : 70 Tánh Tương Cận, Tập Tương Viễn.
https://youtu.be/iqDOka7b2gc
70-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : 71 Không Đem Lỗi Người Để Vào Tâm.
https://youtu.be/PBT3HlaYo_c
71-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :72 Sanh Tử Tâm Thiết - PS Tự Liễu.
https://youtu.be/B-ObnO-o-kY
72-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : 73 Niệm Phật và Ái Căn Sanh Tử
https://youtu.be/qGSuWUZjS1Q
73-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :74 Phật Pháp Chuyển Đổi Vận Mạng
https://youtu.be/p3qkBUY8-L0
74-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :75 Nghĩ Tử- Khẩn Thiết Niệm Phật.
https://youtu.be/SZq8tmtF0QM
75-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :76 Trồng Nhân Thiện Thì Được Thiện Quả. 9
https://youtu.be/GCjlmhkI69A
76-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :77 Làm sao Để Siêu Độ Người Thân.
https://youtu.be/Y2vMgCFvOfA
77-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :78 Vô Thường Đến Trở Tay Sẽ Không Kịp.
https://youtu.be/QWg8GBtCZ-M
78-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :3 Đời Chư Phật Đều Tu Pháp Căn Bản Này.
https://youtu.be/e_C4vjdWpEk
79-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :Cúng Thất Để Giúp Người Đã Mất.
https://youtu.be/VEYDkrv6PV8
80-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :Nhân Duyên Quả Báo Không Sai Chạy.
https://youtu.be/ajWE3MeRMkg
81-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :Niệm Phật, sao chỉ Vãng Sanh có 2-3
https://youtu.be/5F1gQsC3aMs
82-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :Hiểu Lầm Nghe Pháp Chấp Lý Bỏ Sự.
https://youtu.be/pKeMqNyLAlg
83-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :Ăn Hải Sản- Những Quả Báo Đau Đớn.
https://youtu.be/s2qkxbK4nHI
84-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : 85 Tín, Giải, Hành, Chứng.
https://youtu.be/G9FNHHOWnRA
85-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :Tội Ngũ Nghịch Cũng Rất Dễ Phạm.
https://youtu.be/UWAnHASYd6Q
86-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :Nói Lỗi Của Người Là Điều Đại Kị.
https://youtu.be/YAw1tFZIbfc
87-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :Để Khắc Phục Tập Khí Xấu Ác .
https://youtu.be/9aKKCA3TTwk
88-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :89 Vì Sao Không Nên Hưởng Phước.
https://youtu.be/AZql4MigtxM
89-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Niệm Phật, đọcKinh Chưa Là Học Phật
https://youtu.be/aq_C4wCwoIc
90-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :91 Phước Lộc & Tuổi Thọ.
https://youtu.be/xvi_leUE5pY
91-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :Niệm Phật Không Trí Tín Tâm Dao Động.
https://youtu.be/pvrDP5kR2bM
92-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải Bài bác Tịnh độ Thiệt Thòi Lớn Rồi.
https://youtu.be/ORKrJKItzE8
93-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Không nói Xấu Người Xuất Gia.
https://youtu.be/DxQ2mEkUtu0
94-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :Bảo Tướng & Phước Tướng.
https://youtu.be/y-7Y-N1vjF4
95-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :Áo Cà Sa Trong Nhà Phật Có Ý Nghĩa Gì.
https://youtu.be/7c5_uABHjYA
96-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : Những Điều Đáng Lưu Ý khi đi hộ niệm
https://youtu.be/XgcACDvpHJw
97-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :Vô Trụ Sanh Tâm.
https://youtu.be/0ERc6d2u8nM
98-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : Du Tịnh Ý Cảnh Sách.
https://youtu.be/ISjyL4Clflg
99-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Quen Nhiều Người Thị Phi Phiền Não Nhiều.
https://youtu.be/tbTkEwYM8Pc
100-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :Đạo đức suy đồi, tội ác càng tăng
https://youtu.be/wn4m7KdCVxU
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6803
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: VIDEO CỘNG TU KHÍ CÔNG TỊNH ĐỘ

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 5 15, 2022 8:14 pm

101-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Tiền thân Bồ Tát Quán Âm-Thế Chí
https://youtu.be/vT0F2A11bDM
102-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Phật Thích Ca thuyết giảng về Cõi Tịnh Độ
https://youtu.be/nxmXuQ-bZs8
103-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Tổ Huệ Viễn, Đàm Loan,Trí Giả, ĐX
https://youtu.be/PQWTeuDkybk
104-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Tổ Thiện Đạo, Hoài Cảm,Vĩnh Minh
https://youtu.be/tlsrgAeE4EA
105-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Các Tổ Tịnh độ Liên Trì, Ngẫu Ích
https://youtu.be/7AnxCVm2wOU
106-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Tổ Ấn Quang, ĐSNgộ Khai, Diệu Không
https://youtu.be/96E1Ky5EX5M
107-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Đại Sư Hoằng Nhẫn dạy lúc lâm chung
https://youtu.be/lmFibYOS1G0
108-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Qủa báo thông tam thế
https://youtu.be/ZJ3Jqau9ahk
109-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: THIỀN ĐỊNH trong Tịnh Độ
https://youtu.be/IxYdAYvPYhw
110-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: TÙY DUYÊN
https://youtu.be/Yx-klJjDt-E
111-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:GIÁC NGỘ-Tin Niệm Phật Thành Phật
https://youtu.be/gpAZb9LTVpQ
112-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: 11 ĐIỀU HỌC PHẬT THÀNH PHẬT
https://youtu.be/quBeQB32wO8
113-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: TÍCH DUYÊN
https://youtu.be/kRltJ1aVqrc
114-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: 20 Điều giúp THÂN-TÂM THANH TỊNH
https://youtu.be/QAwv3oBckzU
115-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:TU HÀNH THUẬN THEO TỰ TÁNH
https://youtu.be/x5qc3DWloS8
116-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: NIỆM PHẬT TIÊU NGHIỆP CHƯỚNG
https://youtu.be/l4hSt9ZmVUU
117-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Tu Tín-Nguyện-Hành thành Phật
https://youtu.be/2RBthM5mM7Q
118-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: BỆNH TẬT TỪ ĐÂU MÀ ĐẾN
https://youtu.be/6p-20aUu4tg
119-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Không sợ chết, mà cầu vãng sanh
https://youtu.be/KVuubMl4m0Y
120-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Khi niệm Phật ác niệm sanh khởi
https://youtu.be/fa1hnoFKaJY
121-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Dẫn nghiệp-Mãn nghiệp
https://youtu.be/9xyL-ZFlND0
122-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Cảnh lâm chung mộng kiến bỉ Phật
https://youtu.be/j8UhO3L5en0
123-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Nhấttâm bấtloạn,tiêu chuẩn Tịnhtông
https://youtu.be/W1jk6h906Ss
124-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Làm sao nếu có linh qủy dựa vào.
https://youtu.be/dPSNQ3eLbF0
125-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Hóa giải nhiều linh qủy dựa thân
https://youtu.be/q7J5pzxEA70
126-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Niệm Phật tại nhà, vãng sanh không
https://youtu.be/gfKTnROdl_Y
127-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Vãng sanh chỉ niệm câu Phật hiệu
https://youtu.be/e3kJe2jKpzM
128-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Tiền bất nghĩa bố thì qủa báo gì
https://youtu.be/LoJUw9_0zec
129-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: P.pháp 10 niệm của HT Tịnh Không
https://youtu.be/Opocm5yLHZo
130-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Người thiện người ác cũng là thầy ta
https://youtu.be/mp7E8Yj9fqw
131-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Niệm Phật công phu thành phiến
https://youtu.be/rhoMlc3cbXY
132-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Oán gia chướng ngại lúc lâm chung
https://youtu.be/hHuTi745kEc
133-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Vì con họ chê Phật pháp, lỗi về ai
https://youtu.be/f6hBOy4JpZ8
134-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Nghe kinh có lợi ích không
https://youtu.be/GAfCjjA2SJs
135-Cộng Tu Khí Công Tị­nh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Người tu phạm tội
https://youtu.be/KJT48QNRvqU
136-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Siêu độ tổ tiên và oán gia vãngsanh ­
https://youtu.be/CbEIhHLG2j8
137-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Không chấp trước thân này là ta
https://youtu.be/MiNv06O5v30
138-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Mẹ con không tin về Tây Phương CL.
https://youtu.be/K2Jl_9ZmqSk
139-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Nhổ gốc rễ nghiệp lực tình chấp
https://youtu.be/CRAX-zax1uA
140-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Chứng ngộ rồi mình có biết không
https://youtu.be/foeYOoZ_ZjA
141-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Bia chay, ngày nay ăn đắng uống độc
https://youtu.be/RIEN8-MCboo
142-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Không sợ niệm khởi, màsợ giácchậm
https://youtu.be/76yOupLmfAI
143-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Trẻ em chậm phát triển và tự kỷ
https://youtu.be/z69enOHcxt8
144-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Không nên đổi tượng mới đẹp hơn
https://youtu.be/ForxZn6rB_4
145-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Vọng tưởng chấp trước không thật
https://youtu.be/dySUlOsEenE
146-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Alạidathức,nhânqủa 3 đời,mêvàngộ.
https://youtu.be/Lunj1WDeUg0
147-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Nằm mộng thấy Phật A Di Đà...
https://youtu.be/wiyR2_6iuoA
148-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Ăn thức ăn của Phật đọa Địa Ngục
https://youtu.be/Lg2o-ESZGJs
149-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Địa Tạng Bồ Tát
https://youtu.be/jhPiIKaDu6I
150-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Lúc lâm chung,bồ tát đón theo không.
https://youtu.be/ZJ6RIE5tNoc
151-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Muốn thành Phật phải tu lục độ
https://youtu.be/Nj2HBtbG-9k
152-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Tu học Phật như thế nào
https://youtu.be/6vad5gHk12c
153-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Phật giáo là giáo dục không phải
https://youtu.be/_-f2yQfdc0Q
154-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Thâu nhiếp 6 căn là gì
https://youtu.be/2CeYWZVust8
155-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Thế nào là Phật
https://youtu.be/kq2jcAFwiCc
156-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Niệm Phật vọng niệm là bìnhthường
https://youtu.be/1wj0Yd9CVBU
157-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Nói lỗi của tăng là tội cực nặng
https://youtu.be/-L2g9cisKgA
158-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Khóc thương cha mẹ chết là bất hiếu
https://youtu.be/M6agPuOm-xs
159-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Ai làm chủ vận mệnh mình
https://youtu.be/Sq-IazQLjLg
160-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Sám hối oán thân 1
https://youtu.be/y34TBjZ2Kok
161-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Sám hối oán thân 2
https://youtu.be/e-zYoVE-MJo
162-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Tu niệm Phật, thường bị quấy nhiễu
https://youtu.be/FnwmcLJ-HRs
163-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Nhấtchân pháp giới,CựcLạc thếgiới
https://youtu.be/fdCrIvrhLOM
164-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Pháp duyên sanh đều là vô tự tánh
https://youtu.be/L4-rzy43qyk
165-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:TuTĐ, sk yếu có gì không đúng pháp
https://youtu.be/rD1jJTUBVWc
166-Cộng Tu KhíCôngTịnhĐộ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Niệm Phật,Bồ Tát thế nào để tiêu tai
https://youtu.be/ZglK6CsnQ8A
167-Cộng Tu KhíCôngTịnhĐộ mỗi ngày với cưsĩ Huệ Tâm Hải:Thấy Phật.Phóng sanh cứu mạng.Hộ niệm
https://youtu.be/kI88oE_8juM
168-CộngTu KhíCôngTịnhĐộ mỗi ngày với cưsĩ Huệ Tâm Hải:Cầu thai nhi vãngsanh, tu côngđức.Tạpkhí
https://youtu.be/fj6HKVDwkx4
169-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Thai giáo. Tụng kinh để hồi hướng
https://youtu.be/OGg3oOsBqUU
170-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Con dâu chướng ngại tu, Chân thật quy y
https://youtu.be/Cs37bM_bA0Y
171-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Trên 70tuổi buông bỏ, lo tu vãng sanh
https://youtu.be/CPpNw0pTIlQ
172-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Tiền in ấn pháp bảo, và xây chùa.
https://youtu.be/ow0a4D2Iyi8
173-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Cầu vãng sanh.Nghiệp chướng hiện tiền
https://youtu.be/UwAJEeusoL8
174-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Nghi hoặc. Nhân qủa ba đời
https://youtu.be/1NlzqpYzcE8
175-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Chân tậm và Vọng tưởng phân biệt
https://youtu.be/mFvosBAFKLE
176-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận
https://youtu.be/5p2THO0bMAc
177-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Sao tu mà sức khỏe không tốt
https://youtu.be/p4Kf1Q1dye4
178-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Thiện căn đời trước
https://youtu.be/cr5wzVq8aWI
179-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Mộng thấy qủy, niệm Phật hay chú.
https://youtu.be/vqAcDce4yqQ
180-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Công phu của một niệm
https://youtu.be/YDP41yV6e0w
181-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Biết niệm Quan Âm mới được tiêu tai
https://youtu.be/QZoHYRCoAis
182-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Không được vô cớ cắt xén vải vóc...
https://youtu.be/nCjTAOPvvzM
183-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Giúp con buông xuống thù hận này
https://youtu.be/Vlg8mKZLEYU
184-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Bệnh ung thư, không được giết oan gia.
https://youtu.be/71pbqxNZ9p4
185-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Làm thế nào tiêu trừ nghiệp chướng
https://youtu.be/YnqW93D8Jyk
186-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Ung thư vừa ăn chay và mặn được không
https://youtu.be/bpHh_cwjcx4
187-Cộng Tu KhíCông TịnhĐộ mỗi ngày với cưsĩ Huệ Tâm Hải:Oangia tráichủ nói mẹ sắp thành Phật
https://youtu.be/0EmziGYWcgo
188-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Tu xuất gia về nhà ở không như pháp
https://youtu.be/u6ojD93cGZk
189-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Nhắm mắt niệm Phật thấy Phật
https://youtu.be/efdpii4VmKo
190-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Vọng tưởng, vô minh không kiến tánh
https://youtu.be/gbNeDLYR0T0
191-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Tướng thể không, Sự có, Lý không
https://youtu.be/tY6KNqcqX0s
192-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Lìa được 4 tướng, thế giới như thế nào
https://youtu.be/ADwrl98BmqQ
193-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Vô trụ sanh tâm là tâm đại bồ đề
https://youtu.be/ZreBCuP7AFU
194-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Lâm chung mơ hồ, thiếu tín nguyện hạnh
https://youtu.be/6hxbjxVovYM
195-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Pháp sư giảng sai kinh điển Tịnh độ
https://youtu.be/YT3u9R7B4AE
196-Cộng Tu KhíCông Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Người học kinh giáo có học ngu không
https://youtu.be/voGSul04YYY
197-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Lâm chung chỉ muốn 1 Phật A Di Đà đón
https://youtu.be/KfRAvPufZ_E
198-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cưsĩ Huệ Tâm Hải:Khi ngủ nằm mộng biết đang nằm mộng
https://youtu.be/zGBMJTo-Hp8
199-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Người nhà vãng sanh báo mộng
https://youtu.be/3zZEP5c2dro
200-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Vọng tưởng nhiều bệnh tâm thần phân liệt
https://youtu.be/MRCOx1WzsDs
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6803
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: VIDEO CỘNG TU KHÍ CÔNG TỊNH ĐỘ

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 6 06, 2022 1:10 pm

201-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Thật vì sanh tử, phát lòng bồ đề
https://youtu.be/Rg0flBCCRLE
202-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Người chấp sự đạo tràng.
https://youtu.be/5YuyUKti2H4
203-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Làm sao nâng cao tín tâm của mình
https://youtu.be/TMTte3bwcFY
204-Cộng Tu KhíCông TịnhĐộ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Nhà và đạo tràng qủy phá.Tuổi thọ.
https://youtu.be/9RoW-kD7SjM
205-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Thần thông là hết tận kiến tư hoặc
https://youtu.be/9Tkdw6pPYwk
206-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Cầu sanh tịnh độ
https://youtu.be/-uugtpyE7GY
207-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Người nhìn thấy Quán Âm không như nhau
https://youtu.be/hJZT4fwR7cA
208-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Người nằm liệt giường suốt 20 năm
https://youtu.be/UGQSmvNUHkE
209-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Bệnh tâm thần phân liệt
https://youtu.be/tD5qi1m930k
210-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Học tạp rất nhiều tông phái
https://youtu.be/YsnGSJn60k0
211-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Đã phạm tội hủy báng Phật và ngũ nghịch
https://youtu.be/aLVQ6Wwdnsw
212-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Nhân qủa có phải mê tín

213-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Đừng để bác sĩ giết ban
https://youtu.be/BZXRpJp1Ufk
214-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Những việc làm không có đạo đức.
https://youtu.be/P3u01zviSx4
215-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Trong Phật pháp nói có 3 nguyên nhân bệnh
https://youtu.be/rJET-jFWMj0
216-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Tận hư không khắp pháp giới là chính mình
https://youtu.be/UZFsGPC4VN8
217-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Tu nghe pháp nhiều sao vãng sanh ít
https://youtu.be/3GWtOPoVIM0
218-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Dụng công niệm Phật cảm ứng Phật bồ tát
https://youtu.be/ag2NFvxeumA
219-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Làm sao mới tiêu trừ nghiệp chướng
https://youtu.be/0b4cdqwAqVI
220-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Cẩn thận chữa bệnh cho người tu
https://youtu.be/oGP60n2fbPI
221-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Sét đánh chết người, mưa acid
https://youtu.be/sIN3zCq1ojU
222-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Phật pháp hóa giải dịch bệnh
https://youtu.be/Dhu_3SqCgmw
223-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Đạo tràng có hộ pháp
https://youtu.be/RlCyqJHTBXs
224-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Quán Âm Bồ Tát, hữu cầu tất ứng
https://youtu.be/cMU96VjtOhA
225-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Lời qủy thần có tin được không
https://youtu.be/4Y1b7Iu7rNs
226-Cộng Tu KhíCông TịnhĐộ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Cầu siêu sám hối oan gia khỏi ung thư
https://youtu.be/9Di_iYWM2ls
227-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Muốn vãng sanh chỉ cần niệm danh hiệu Phật
https://youtu.be/ZTb8WDH_Cdg
228-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Mười tâm thú thắng :1-TÍN TÂM
https://youtu.be/a5qEz5h2DAc
229-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: 10 tâm thù thắng:2-THÂM TRỌNG TÂM
https://youtu.be/34VCZ__bPCY
230-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:10 tâm thù thắng:3-PHÁT NGUYỆN TÂM
https://youtu.be/zhoxRfOi1eY
231-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:10 tâm thù thắng: 4-HỶ XẢ TÂM
https://youtu.be/pnB9G_fwUYU
232-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: 10 tâm thù thắng: 5-AN ỔN TÂM
https://youtu.be/6E24qvlx52w
233-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: 10 tâm thù thắng: 6-ĐÀ RA NI TÂM
https://youtu.be/s1tEYe6xIA8
234-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:10 tâm thù thắng: 7-HỘ GIỚI TÂM
https://youtu.be/HYy-TnRJEOc
235-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:10 tâm thù thắng: 8-BA LA MẬT TÂM
https://youtu.be/s-eOGkl1NsA
236-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:10 tâm thù thắng: 9-BÌNH ĐẲNG TÂM
https://youtu.be/-nkJl7keVy4
237-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Mười tâm thù thắng: 10-PHỔ HIỀN TÂM
https://youtu.be/RRPaxPbg6jM
238-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Lợi ích lời giáo dục của Phật đà
https://youtu.be/TF0GQUOt4sM
239-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Chuyện Du Tịnh Ý gặp táo quân
https://youtu.be/kn0xKYGCfN8
240-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Vô trụ sanh tâm
https://youtu.be/fcml3UTBfVU
241-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Bài xích Tịnh Độ, thiệt thòi qúa lớn rồi
https://youtu.be/w0W2b5M2TAs
242-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Vua Trần Thế Dân cầu siêu thoát
https://youtu.be/HHyzg8YsZ1U
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6803
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: VIDEO CỘNG TU KHÍ CÔNG TỊNH ĐỘ

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 8 06, 2023 5:26 pm

TẬP III.VIDEO 601-900 CỘNG TU TỊNH ĐỘ

Tụng Phổ Môn và niệm Phật, lạy phật :
https://youtu.be/ycWXDIB3ydk 1:50'

TỤNG PHỔ MÔN
https://youtu.be/Y71BAAPtZO8

TỤNG PHỔ MÔN, LẠY PHẬT, NIỆM PHẬT
https://youtu.be/tvofWMw_XUs

KINH ĐỊA TẠNG 1
https://youtu.be/zzK07GjneVA
KINH ĐỊA TẠNG 2
https://youtu.be/QAxXR9nJ-_I
KINH ĐỊA TẠNG 3
https://youtu.be/pxRl16OpGkU
KINH ĐỊA TẠNG 4
https://youtu.be/9WFw1loNgbE
KINH ĐỊA TẠNG 5
https://youtu.be/kdc9IMwzT2o
KINH ĐỊA TẠNG 6
https://youtu.be/flZXLC85Mfk
KINH ĐỊA TẠNG 7
https://youtu.be/TFYVIHn-gAU
Mời Bạn Lắng Nghe Kinh Từ Bi Sám Hối | Có Lời Hay Nhất
https://youtu.be/uKO_iD65Ipk 1:45
Pháp Sám Hối 13 danh hiệu Phật A Di Đà.
https://youtu.be/z7EF29JU0GM
PHBTT. .Trì Chú Đại Bi 7 biến,Tụng PHỔ MÔN, lạy Phật, Niệm Phật (1:56')
https://youtu.be/dVjum_wimmU


967-Nối bàn tay truyền năng lượng tập thể, và tập phóng năng lượng cho người bệnh
https://youtu.be/tTbEEnBqkJg

Vãng sanh sám nguyện nghi P1+2
https://www.youtube.com/watch?v=7HPCHdBrq_o
Cộnộ g tu khí công tịnh độ TỤNG KINH A DI ĐÀ, Niệm Phật, Niệm chú vào ngày 1 và 15
https://youtu.be/lawU_FsMt3g
Tôn chỉ bộ Kinh ộ A Di Đà
https://youtu.be/AiOG7HsbhXU
7BIẾN CHÚ ĐẠI BI
https://youtu.be/NV_NS7w36Js
1-PHBTT. .Trì Chú Đại Bi 7 biến Tụng PHỔ MÔN (1:52')
https://youtu.be/ssu6sq9esaw
3-Tụng 7 biến Chú Đại Bi, lạy Phật, Niệm Phật (0:26')
https://youtu.be/8TYwQ1Tf4l4
Xin mời nghe SÁM A DI ĐÀ để phân biệt cách hành xử đúng hay sai, người tốt hay xấu
https://youtu.be/ujNLLOQv8Ng
----------
601-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài: QVSTB3. Thư 572b,573,a,b,
https://youtu.be/tuODJGUci0Y
602-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài: QVSTB3. Thư 573c,d,e,
https://youtu.be/CUq_z4To9_Y
603-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài: QVSTB3. Thư 573f,g,h.
https://youtu.be/DKSBGmTnKBs
604-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài: QVSTB3. Thư 574,575,a,b
https://youtu.be/Ks6yFaTVXH0
605-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài: QVSTB3. Thư 575c,d,576,
https://youtu.be/AbY0mlAKr1A
606-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài: QVSTB3. Thư 576a,577,a,578,579.
https://youtu.be/DXS24HWrxWk
607-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài: QVSTB3. Thư 580,a,b,
https://youtu.be/DH573l63D_8
608-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài: QVSTB3. Thư 581,582,a,583.
https://youtu.be/K_42ZLsdfC0
609-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài: QVSTB3. Thư 583a,584,a,b,585
https://youtu.be/gMGNAxua9a4
610-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB3. Thư 585a,b,587,588,589
https://youtu.be/vvxjnWfv71I
611-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài: QVSTB3. Thư 589a,590,a,b,c..
https://youtu.be/F2QDwWALu2Y
612-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB3. Thư 591,592,a,b.
https://youtu.be/HTJbbtebJFo
613-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB3. Thư 593,a,b,c,d.
https://youtu.be/Af_WP5ltBv8
614-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB3. Thư 594,a,b,
https://youtu.be/UQGsJwG4tJg
615-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB3. Thư 594c,d,e,
https://youtu.be/mS_crmB56FE
616-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB3. Thư 595,a,596,597
https://youtu.be/GrDEuw6b_ys
617-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB3. Thư 598,a,599
https://youtu.be/bAjne_1DHPE
https://youtu.be/qUyo08DxTjE
618-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài: QVSTB3. Thư 599a,600,a,601
https://youtu.be/Kf2jXdR2CMk
https://youtu.be/MjkSt3H0goU
619-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài: QVSTB3. Thư 601,a,b.
https://youtu.be/D4v6nm_AfD0
620-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài: QVSTB3. Thư 601c,602,a,603.
https://youtu.be/y6Lgknctm2g
621-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB3. Thư, 604,605,a
https://youtu.be/hy5ePQqkFag
622-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài: QVSTB3. Thư 606,607,608,609
https://youtu.be/BPsq8hxiiO4
623-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB3. Thư 607,610,a
https://youtu.be/2vBVj1vjWN4
624-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB3. Thư 611,a,610,612
https://youtu.be/eEwwxNP0JcA
625-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB3. Thư 612a,b
https://youtu.be/KCJZhwHykJE
626-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài: QVSTB3. Thư 614,a,b,c.
https://youtu.be/XjbuaJUwAuc
627-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài: QVSTB3. Thư 615,616,617,a.
https://youtu.be/rVjrQ_bNM6o
628-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài: QVSTB3. Thư 617b,618,619
https://youtu.be/veAkyzw6QVs
629-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB3. Tiếc cho Ông Giang Dịch Viên
https://youtu.be/c1uPTEQpFow
630-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài: QVSTB3. Phần Tự thư 1,2,3,4
https://youtu.be/Em6Vq5wAMZE
631-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài: QVSTB3. Phần Tự thư 4a,b,c,5
https://youtu.be/_v_zbOyT_lA
632-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB3. Phần Tự thư 6,a,b
https://youtu.be/cllZxSUrNeQ
633-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB3. Phần Tự thư 7.a. 8
https://youtu.be/TMBHBhi5AQs
634-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB3. Phần Tự thư 8a,b, c.
https://youtu.be/UhKG4juIJH0
635-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB3. Phần Tự thư 9,a
https://youtu.be/GfmnanXYrQI
636-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB3. Phần Tự thư 10,a,11
https://youtu.be/XGEJw2l4p-k
637-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB3. Thư 624,a,b
https://youtu.be/L1WY4-5AyeU
638-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB3. Thư 624c,d,e.626,a
https://youtu.be/64lLhsC0_9Q
639-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Cái Ngộ nhờ tụng kinh của HT. Thích Trí Tịnh
https://youtu.be/JC9yLNBdDyk
640-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Lời tựa Phật Thuyết A Di Ðà Kinh Yếu Giải.ĐS.Ngẫu Ích
https://youtu.be/c8cD1hxFyvw
641-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài 5 tầng nghĩa huyền vi- 1 Nghĩa tên đề bộ kinh
https://youtu.be/tZQOMgwx7WI
642-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài 5 tầng nghĩa huyền vi- 2 Biện luận về thể chất bộ kinh
https://youtu.be/ezyC4Wy2tjg
643-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài 5 tầng nghĩa huyền vi- 3 Tôn chỉ của bộ kinh
https://youtu.be/kCgHS1umCTk
644-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài 5 tầng nghĩa- 4 Nói rõ lực dụng của bộ kinh
https://youtu.be/FVVgOQAhphw
645-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài 5 tầng nghĩa -5 Giáo tướng của bộ kinh, bố cục
https://youtu.be/IodAmqHJZHI
646-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Nghĩa kinh trong Phần tựa Kinh A Di Đà, Thông tự.
https://youtu.be/CRzaTQgQk9w
647-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Nghĩa kinh trong Phần tựa Kinh A Di Đà, Biệt tự.
https://youtu.be/8qseEBHDZ60
648-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Phần Chính Tông Kinh A Di Đà giảng nghĩa đoạn 1
https://youtu.be/_bqyyVEZpJA
649-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Phần Chính Tông Kinh A Di Đà giảng nghĩa đoạn 2
https://youtu.be/-lIQ3Omi7OU
650-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Thích nghĩa Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ
https://youtu.be/8sSyR9wAz6A
651-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Kinh A Di Đà. Nói về giáo chủ và đệ tử
https://youtu.be/C2wqFBeKdlI
652-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Kinh A Di Đà. Phật kết thị lần cuối
https://youtu.be/1ZYtmoeAk44
653-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Kinh A Di Đà. Nói về cái nhân và duyên trên hết
https://youtu.be/CjQMfECClKg
654-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Kinh A Di Đà. Khuyên người sinh sang Tịnh độ.
https://youtu.be/-p4KrtkDVqQ
655-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Kinh A Di Đà. Chấp trì, Sự Trì và Lý Trì
https://youtu.be/X1wiorfHPWw
656-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Kinh A Di Đà. Hỏi-Đáp về Pháp Tu Tịnh Độ
https://youtu.be/-NW1-DJerGA
657-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Kinh A Di Đà. Nói về ý nghĩa trùng khuyến
https://youtu.be/CqY5f5dtLto
658-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Kinh A Di Đà.C.Phần lưu thông. Các vị Phật phương đông
https://youtu.be/LdaW4VIAnsU
659-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Kinh A Di Đà.C.Phần lưu thông. Các vị Phật phương nam
https://youtu.be/PpK8q6S5lGA
660-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Kinh A Di Đà.C.Phần lưu thông. Các vị Phật 4 phương
https://youtu.be/W4V0y7Nk1HE
661-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Kinh A Di Đà.C.Phần lưu thông.Phật đặt tên bộ kinh
https://youtu.be/bLW2c5F8sXQ
662-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Kinh A Di Đà.C. Phần Khuyến Nguyện lưu thông
https://youtu.be/eSqLwVHeX-8
663-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Kinh A Di Đà. Cõi Ta Bà Ngũ Trược ác thế
https://youtu.be/IuNitnMKLwc
664-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Kinh A Di Đà. Hết phần Phổ Khuyến
https://youtu.be/D8GBYvwqAQw
665-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Kinh A Di Đà. Kết Khuyến, Phó Chúc
https://youtu.be/2c3bvyEX-QQ
666-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Kinh A Di Đà. Chú giải của dịch giả
https://youtu.be/TZxTTYSoW74
667-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Tịnh Độ Q.Nghi Luận 1, dịch giả HT Thích Thiền Tâm
https://youtu.be/sm80XHnz3-w
668-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Tịnh Độ Quyết Nghi Luận 2 Thể của pháp là không
https://youtu.be/iAcAMc-yGvI
669-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài TĐQNL.3.Mười phương Tịnh Độ sao phải cầu Tây Phương
https://youtu.be/5tyY8QVMCCw
670-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài TĐQNL.4. Sao phải cầu sanh về Phật A Di Đà
https://youtu.be/EDDujJe68fM
671-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài TĐQNL. 5.Hạng phàm phu nghiệp ác làm sao vãng sanh
https://youtu.be/ybWCHgc0EUQ
672-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài TĐQNL. Câu 6, 7.Vượt hơn 3 cõi, lên ngôi bất thối
https://youtu.be/fhFFRn3M-Lk
673-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài TĐQNLCâu 8.Ác nghiệp , làm sao 10 Niệm được vãng sanh
https://youtu.be/6G9gAEKaU2w
674-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài TĐQNLCâu 9-Cực Lạc xa, phàm phu làm sao đến được
https://youtu.be/fufPDk34D4U
675-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài TĐQNLCâu 10-Phải có hạnh gì mới được sanh Cực Lạc
https://youtu.be/WG4fJLPOuqA
676-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3. Pháp Ngữ của Ấn Quang Đại Sư
https://youtu.be/ZDplJ9T82V8
677-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3. Thư 474 trả lời Ông Bội Văn Dương
https://youtu.be/zrjig0sIPmU
678-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3. Thư 475 Trả lời anh em ông Khai Sanh, Ninh Sanh
https://youtu.be/ZpTupXx3XOY
679-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3.Thư 476 Trả lời 2 anh em ông Sanh
https://youtu.be/iHdbfiSyHd0
680-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3. Thư 477 Trả lời cư sĩ Ngô Kính Nhân
https://youtu.be/wOj6Wuw0mB4
681-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3. Thư 478, 479 Trả lời cư sĩ Chấn Hạc
https://youtu.be/Kz7y_7WqSqM
682-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3. Thư Trả lời Hội Niêm Phật, cư sĩ Kiều Tuân
https://youtu.be/U05yNowQa2s
683-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3.Trả lời cưsĩ Bạch Tĩnh Tu, Tiết Huệ Trúc
https://youtu.be/jiJ5VJ1LmM4
684-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Bốn thư trả lời cư sĩ Lạc Quý Hòa
https://youtu.be/J9mlUUNkM1c
685-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư trả lời cư sĩ Bàng Kế Thành, Bách Linh
https://youtu.be/pcxoftCvPV0
686-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư trả lời cư sĩ Huệ Tài, Huệ Hoa
https://youtu.be/6Ziotyt5-tA
687-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Hai thư trả lời cư sĩ Trần Bá Đạt
https://youtu.be/eb-DqpzlA50
688-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Hai thư trả lời cư sĩ Châu Văn San
https://youtu.be/5wtEXWnPfO8
689-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư thứ nhất gửi cư sĩ Mã Tông Đạo.p1
https://youtu.be/IOdwWMsuv2E
690-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư thứ nhất gửi cư sĩ Mã Tông Đạo.p2
https://youtu.be/rzKJ5SGvCoU
691-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư thứ nhất gửi cư sĩ Mã Tông Đạo.p3
https://youtu.be/zh94CSt1yhk
692-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư thứ nhất gửi cư sĩ Mã Tông Đạo.p4
https://youtu.be/SXW9Ad-GNn4
693-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư thứ nhất gửi cư sĩ Mã Tông Đạo.p5
https://youtu.be/7T6WRF_7bGQ
694-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Thư thứ nhất gửi cư sĩ Mã Tông Đạo.p6
https://youtu.be/H0uOmgL81Fo
695-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Thư thứ nhất gửi cư sĩ Mã Tông Đạo.p7
https://youtu.be/KgsPY02o8I0
696-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Thư thứ hai gửi cư sĩ Mã Tông Đạo.p1
https://youtu.be/7LVpMMMVz5M
697-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Thư thứ hai gửi cư sĩ Mã Tông Đạo.p2
https://youtu.be/1MxwD9ZuRmA
698-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Thư thứ ba gửi cư sĩ Mã Tông Đạo.
https://youtu.be/sdP7TotQ1kc
699-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Thư thứ nhất gửi cư sĩ Ôn Quang Hy p1
https://youtu.be/0XWkSpnhMp8
700-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Thư thứ nhất gửi cư sĩ Ôn Quang Hy p2
https://youtu.be/k6JYM901Hb4
701-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bàiThư thứ hai gửi cư sĩ Ôn Quang Hy p1
https://youtu.be/JToLO94mpWM
702-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Thư thứ hai gửi cư sĩ Ôn Quang Hy p2
https://youtu.be/CC0C75Y_pE4
703-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Thư thứ ba gửi cư sĩ Ôn Quang Hy
https://youtu.be/tLUOyoMnShg
704-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư thứ năm gửi cư sĩ Ôn Quang Hy
https://youtu.be/FAfGHGQXrME
705-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư thứ sáu gửi cư sĩ Ôn Quang Hy
https://youtu.be/q_V4vPsTBj0
706-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư thứ bẩy gửi cư sĩ Ôn Quang Hy
https://youtu.be/sFfqxW2YK-I
707-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Hộ thân, hộ mạng Kinh và chú Ma Lợi Chi Thiên
https://youtu.be/LldDq6mXQGE
708-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư thứ tám gửi cư sĩ Ôn Quang Hy
https://youtu.be/2Vcyphu-YqA
709-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư thứ chín gửi cư sĩ Ôn Quang Hy
https://youtu.be/UAzmAM7Gg1k
710-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư thứ mười gửi cư sĩ Ôn Quang Hy
https://youtu.be/nAaFLJDyUSY
711-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư thứ 11 và 12 gửi cư sĩ Ôn Quang Hy
https://youtu.be/5ghwKESh9xQ
712-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư trả lời cư sĩ Ôn Kê Đức Chánh
https://youtu.be/rSwvwISyejg
713-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư 1,2, trả lởi cư sĩ Giang Dịch Viên
https://youtu.be/toEfW5I11Uk
714-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư 3,4, trả lởi cư sĩ Giang Dịch Viên
https://youtu.be/JxPFAFXBjkM
715-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư 5,6,7, trả lởi cư sĩ Giang Dịch Viên
https://youtu.be/IxyaeYI1Jl8
716-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Thư trả lởi cư sĩ Trần Huệ Thành, Vương Trí Trác
https://youtu.be/iKlwZtbj9No
717-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư thứ nhất trả lởi cư sĩ Hạ Huệ Chiêu
https://youtu.be/uPfQZtmfi-E
718-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư thứ hai trả lởi cư sĩ Hạ Huệ Chiêu
https://youtu.be/3dG2-RVxskc
719-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư trả lởi cư sĩ Huệ Thục, Huệ Khánh
https://youtu.be/ernrwRqE4IM
720-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư trả lởi cư sĩ Từ Úy Như
https://youtu.be/oX1l2QipvQk
721-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư thứ nhất trả lời cư sĩ Lý Viên Tịnh
https://youtu.be/wp83yLV-aJU
722-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư thứ 2,3,4,5 trả lời cư sĩ Lý Viên Tịnh
https://youtu.be/lrVhTpR0Fe4
723-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư trả lời cư sĩ Đồng Ảnh
https://youtu.be/WXVpb9G7Irc
724-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư trả lời cư sĩ Quán Tâm
https://youtu.be/17-6y98HGLc
725-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư trả lời cư sĩ Lý Cát Nhân
https://youtu.be/CZRwFdkqhBo
726-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư 1,2, trả lời cư sĩ Lâm Tán Hoa
https://youtu.be/qbfY4Tcdoc4
727-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư 3,4,5, trả lời cư sĩ Lâm Tán Hoa
https://youtu.be/54vu3d8wEDs
728-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư 6,7,8. trả lời cư sĩ Lâm Tán Hoa
https://youtu.be/DkqmbGDZjdY
729-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư 9,10. trả lời cư sĩ Lâm Tán Hoa
https://youtu.be/1F2pyioCVXY
730-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Trả lời cư sĩ Mậu Trí Tu, Vương nghiễn Sanh
https://youtu.be/rCsHlYPcWSs
731-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư 2 trả lời cư sĩ Vương nghiễn Sanh
https://youtu.be/IPwcB-B3cXs
732-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Trả lời cư sĩ Phó Pháp Lâm
https://youtu.be/YRe4skRSKdU
733-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Trả lời cư sĩ Hoàng Đức Vỹ, Trịnh Tiểu Bằng
https://youtu.be/-N93lEb3KAk
734-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Truyệnệ Ông Ngô Thuần Hy
https://youtu.be/-9BLlrwB1D4
735-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Truyệnệ Sư Hiển Ấm, Nhiếp Vân Đài
https://youtu.be/VkwyUUspqKs
736-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Kệ 6,8,
https://youtu.be/L5gD45-Amzc
737-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Xá Lợi Phật ở chùa A Dục Vương
https://youtu.be/WvHj85Gl59Q
738-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Kệ 10,13
https://youtu.be/FE_DDighLGk
739-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Kệ 18,19,20
https://youtu.be/KCSQ9BehFyA
740-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Kệ 20 a,b,c
https://youtu.be/sdDS6S2OrE0
741-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Kệ 21 nó́i về sách An Sĩ Toàn Thư
https://youtu.be/vfCoiX1t2QI
742-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Kệ 23,24,26
https://youtu.be/B3F0ftnkmKE
743-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Kệ 30,31
https://youtu.be/jbFvMtZawHE
744-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Thư 1,2 trả lời cư sĩ Huệ Hải
https://youtu.be/lNmIgKffIwc
745-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Thư 3,4 trả lời cư sĩ Huệ Hải
https://youtu.be/VllW0dAVjDU
746-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Thư 5,6 trả lời cư sĩ Huệ Hải
https://youtu.be/MBXk54KAC9w
747-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Thư 7,8 trả lời cư sĩ Huệ Hải
https://youtu.be/VQWwkzDbqxQ
748-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Hai thư trả lời cư sĩ Lý Thiếu Viên
https://youtu.be/PD84idYIEvk
749-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Thư 1,2 trả lời cư sĩ Tịnh Thiện
https://youtu.be/9Z_aRKaIhQc
750-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Thư 3, trả lời cư sĩ Tịnh Thiện
https://youtu.be/tRo3JqGEGPA
751-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Thư 4 trả lời cư sĩ Tịnh Thiện
https://youtu.be/f_QanpvzWEY
752-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Thư trả lời cư sĩ Điển Uẩn
https://youtu.be/HXUDVFCNbSI
753-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Thư trả lời cư sĩ Lý Huệ Cơ, Đặnặ g Huệ Châu
https://youtu.be/Lq0Lp1vUj94
754-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Thư trả lời cư sĩ X....
https://youtu.be/3bk_jmkm5FU
755-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Thư trả lời cư sĩ Vương Tôn Liên, Trịnh Tử Bình
https://youtu.be/i0_t0S0Lyks
756-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Thư trả lời cư sĩ Phí Phạm Cửu, Trần Tân Nho
https://youtu.be/iepqGusbDlo
757-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Thư 1 trả lời cư sĩ Châu Thạch Tăng
https://youtu.be/AHpP0ccYycA
758-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Thư 2 trả lời cư sĩ Châu Thạch Tăng
https://youtu.be/vjm2AOXlFIU
759-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Thư 1,2 trả lời cư sĩ Khang Ký Dao
https://youtu.be/ePIvBU48Q2Y
760-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Thư 3, trả lời cư sĩ Khang Ký Dao
https://youtu.be/uHZEyeVe6Sg
761-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Thư 4,5 trả lời cư sĩ Khang Ký Dao
https://youtu.be/ZJU2VyKhmzg
762-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Thư trả lời cư sĩ Từ Bình Hiên
https://youtu.be/dHjOHPyuqaM
763-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Thư trả lời cư sĩ Đường Đại Viên
https://youtu.be/Dmx_jg7GcYY
764-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Thư trả lời cư sĩ Tần Minh Quang
https://youtu.be/xIuSL-HiSHw
765-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Thư trả lời cư sĩ Viên Đức Thường
https://youtu.be/zef6eBaORmo
766-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Thư trả lời cư sĩ Viên Đức Thường, Trương Nhân Bổn
https://youtu.be/DQ7ygn7taQ0
767-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Thư trả lời cư sĩ Vương Vũ Tịch, Vương Tuyết Tịch
https://youtu.be/Pr6lwAI0EgY
768-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Thư trả lời luậtậ sư Trương Tăng Thuần
https://youtu.be/a48CONPgH-w
769-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Thư trả lời 2 cư sĩ Tiết Anh Huệ, Lưu Nhất Hạc
https://youtu.be/_6xOGraKJlw
770-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 5 Trả lời cư sĩ X,, Quách Hán Nho
https://youtu.be/Ya_0k54Ms8Y
771-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 5 Thư trả lời Hội Phật Học Cam Túc
https://youtu.be/1PCBsKNcW-g
772-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB5 Thư trả lời Trương Chấn Nhân, Trương Nhữ Chiêu
https://youtu.be/X9D_p565yAw
773-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 5. Lời Tựa cho Sách Danh Sơn Du Phỏng Ký
https://youtu.be/TSuuHA8NPO4
774-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Lời tựa tác phẩm Quảng Trường Thiệtệ, Tư Quy Tập
https://youtu.be/zhad40XSq84
775-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 5 Lời tựa cho việc chép Kinh Hoa Nghiêm
https://youtu.be/RcjPo4jqWhA
776-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 5 Lời tựa lưu thông Phẩm Phổ Hiền
https://youtu.be/cKXChmcjVWo
777-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 5 Công đức tái in kinh Dược Sư
https://youtu.be/uqTjM_1NOag
778-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Lời tựa cho tác phẩm Hám Sơn Đại Sư Niên Phổ Sớ
https://youtu.be/A96o-qr4-YU
779-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Lời tựa cho sách Khuyến Giới Sát Phóng Sanh Văn
https://youtu.be/n44upWOV8Y4
780-Tự tu Tịnh Độ mộ ỗi ngày một bộ ài Lời tựa quyên mộ lập hội Một Vạn Người
https://youtu.be/fvsva2v_5R4
781-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 5 Phát hành sách Khuyến tu tịnh độ
https://youtu.be/VG8rBzCibNw
782-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 5 Khuyến tu tịnh độ ở Vô Tích
https://youtu.be/Bb0PvF5QuyU
783-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 5 Lời tựa cho Hoàng Hóa Nhật Ký
https://youtu.be/AxAC1vVZlzU
784-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 5 Lời tựa cho sách Gia Đình Bảo Giám
https://youtu.be/9_MqA5M5MFE
785-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 5 Lời tựa cho sách Bách Pháp Minh Môn Luận
https://youtu.be/H6gaxLKywRQ
786-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Lời tựa Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương Kinh Tân Sớ
https://youtu.be/vTXGRuZrxm0
787-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Lời tựa sách Tịnh Độ Sanh Vô Sanh Luận Giảng Nghĩa
https://youtu.be/2e4TC1NY7c0
788-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Lời tựa mừng thọ vợ chồng tiên sinh Lý Phụng Kỳ
https://youtu.be/wLTRh3FT_No
789-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 5 Lời tựa cuốn Bát Nhã Dung Tâm Luận
https://youtu.be/dmFdHILLY_o
790-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 5 Lời tựa cho sách Phổ Khuyến Học Phật Đàm
https://youtu.be/0vguLopkpNo
791-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 5 Lời tựa sách Nhân Quả Thực Chứng
https://youtu.be/bVVd76kSzq0
792-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Lời tựa sách Triêu Mộ Khóa Tụng Bạch Thoại Giải Thích
https://youtu.be/orkVomjJDqo
793-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Lời tựa cho lễ truyền giới tại Viên Giác thiền viện
https://youtu.be/i360fXXCamM
794-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 5 Lời tựa cho cuốn Văn Sao Trích Yếu
https://youtu.be/t0D6E_d5KZg
795-Tự tu TịnhĐộ mỗi ngày một bài Niệm Phật 49 ngày của Thường Tịch Quang Lan Nhã núi Vân Cư,
https://youtu.be/5-jMPdS_vCs
796-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Duyên khởi của Hải Môn Liên Xã tại Phước Châu
https://youtu.be/uMIK5YVcMFs
797-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Duyên khởi của Lạc Thanh Phật Giáo Tịnh Nghiệp Xã
https://youtu.be/PfMvbu8oGx0
798-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Duyên khởi của phân xã Đường Áp thuộc Phật Giáo Cư Sĩ Lâm
https://youtu.be/UbUsQXROPzQ
799-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Duyên khởi của Nam Kinh và Hỗ Tây Tịnh Nghiệp Xã
https://youtu.be/ZpVsvZ4iEA4
800-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Duyên khởi của Phổ Tế Liên Xã và Tĩnh Giang Cư Sĩ Lâm
https://youtu.be/rSUl8Ewdsnk
801-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Duyên khởi của Cao Đông Phật Học Liên Xã
https://youtu.be/ai_ReygkyXk
802-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 5 Duyên khởi của Dư Đông Tịnh nghiệp Xã
https://youtu.be/nOTtzPFUvIY
803-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Duyên khởi của Nghi Hưng Phật Giáo Tịnh Nghiệp Xã
https://youtu.be/eIjm3Wl6yuQ
804-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Duyên khởi của Huệ Tế Cư Duyệt Kinh Thất
https://youtu.be/6b6G5a_FBGw
805-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Lời tựa nhỏ cho một trăm bài kệ ca ngợi A Di Đà Phật
https://youtu.be/hGSw3LS1XNY
806-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Kiến lập đạo tràng Siêu Độ Cô Hồn Tiêu Tai
https://youtu.be/O0XSK6EK-KI
807-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 6 Bi Ký 1. Tậu ruộng cho Niệm Phật Đường
https://youtu.be/EuEbVWaGgio
808-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 6 Bi Ký 2.Công đức cung thỉnh Đại Tạng Kinh
https://youtu.be/7R6JzVcHgMY
809-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Bi Ký 3 Trùng tu tháp thờ y bát Trí Giả Đại Sư
https://youtu.be/XR9LraS0BAs
810-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Bi Ký 4 Bài ký sanh Tây của cư sĩ La Tử Sanh ở Mân Hầu
https://youtu.be/HmRtXntm0Ag
811-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Bi Ký 5 về sự vãng sanh của Uông thái phu nhân
https://youtu.be/Cf452XtrGoc
812-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Bi Ký 6 chuyện sanh Tây của thiện nữ Vương Thánh Duyên
https://youtu.be/J-NAEF4rjWY
813-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Bi Ký 7 về sự sanh Tây của ưu-bà-di Lạc Huệ Tĩnh
https://youtu.be/JqiaeGEqgsA
814-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Bi Ký 8 về chuyện cư sĩ Dương Bội Văn được xá-lợi
https://youtu.be/0ShRXlniCYQ
815-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Bi Ký 9 về tháp thờ xá-lợi đức Phật tại chùa A Dục Vương
https://youtu.be/Ll_mNjV7Hq4
816-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 6 Thành lập Cư Sĩ Lâm ở Kim Sa, Nam Thông
https://youtu.be/OMizhZiTG_s
817-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB3 Kệ 7. Hồi hướng lễ niệm Quán Âm Bồ Tát
https://youtu.be/xvgd_PRLJ3M
818-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 6 Hoa Nghiêm Kinh Cảm Ứng Tụng
https://youtu.be/R-JuhDw2GMU
819-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB Phần Kệ 8,10,13
https://youtu.be/qSNt7ncYs08
820-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB Phần Kệ 18,19,20
https://youtu.be/bWAeFrS3s-8
821-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB Phần Kệ 20a,b,c,d
https://youtu.be/hmjW1gqZk1E
822-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB Phần Kệ 21. 10 điều khi đọc An Sỹ Toàn Thư
https://youtu.be/Aszb0ob_gxk
823-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB Phần Kệ Mục đích sách An Sỹ Toàn Thư 21a, 26
https://youtu.be/8T7E1aH2M38
824-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB Phần Kệ 23,24 Gia Ngôn Lục
https://youtu.be/jT-qQgwPgmk
825-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB Phần Kệ 26,30 Chất Văn Đồ Chứng
https://youtu.be/8kWmJKGHsQE
826-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVS Tục Biên 1. một Lá Thư Gửi Khắp
https://youtu.be/eHNYGJL6tzk
827-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Lời tực của ĐS Ấn Quang cho sách An Sỹ Toàn Thư
https://youtu.be/mI2TOZabloo
828-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài An Sỹ Toàn Thư. Khuyên người tin sâu nhân qủa
https://youtu.be/fLFQoGH-LwY
829-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài An Sĩ Toàn Thư. Tây Quy Trực Chỉ
https://youtu.be/yr7n3w8NELE
830-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Cảm nhận Trương Thủ về sách An Sỹ Toàn Thư
https://youtu.be/QPk23Xad_wY
831-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài .Bài văn âm chất của Văn Xương Đế Quân
https://youtu.be/deIAioIqx44
832-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Nhân qủa việc tạo âm đức
https://youtu.be/Lq0iVKk2EKA
833-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Phải tin có đời sau.Ta là chủ, thân là khách
https://youtu.be/tiL7yfrOYx8
834-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Đời trước đời sau, những hiểu sai lầm về Đạo Phật
https://youtu.be/aSiE5jrYgws
835-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Trời giúp đạo Nho hưng thịnh. Can vua giữ tròn đạo nghĩa
https://youtu.be/1pSMlxV9VB0
836-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Giúp đỡ thân tộc . Buổi đầu học Phật
https://youtu.be/vGCGXrEi3Yw
837-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Động lòng nhập thai
https://youtu.be/mUAUbXSS6Jc
838-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Hiếu thảo không thẹn với lòng
https://youtu.be/vJcK_GVdCR4
839-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Trị tội dâm thần. Nối dòng Xích Đế
https://youtu.be/iX1yS_mLxSQ
840-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Hóa rồng tại Cung Trì
https://youtu.be/xLuYCKSq8TU
841-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Gặp được Phật cứu độ
https://youtu.be/pq2vohSKI7Y
842-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài 2 Cõi âm dương giao nhau. Mưa tên xuyên thân
https://youtu.be/Epg0mncq4To
843-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Khuyên người tin sâu nhân qủa. Ngày sau chứng qủa
https://youtu.be/g6tz7x-kvBQ
844-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Hỏi Đáp về thuyết luân hồi có từ bao giờ
https://youtu.be/fhozl81964Y
845-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Thánh nhân có khác với người phàm
https://youtu.be/cgjcUksHS8U
846-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Người sao có thể tái sanh làm thú vật
https://youtu.be/0M3QdDP1LT0
847-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Bạo ngược có thể đổi tính. Cứu người lúc nguy nan
https://youtu.be/GfI0HUYogRc
848-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Nghèo giầu chỉ trong thoáng chốc
https://youtu.be/ShUo73qxpsY
849-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Khoan thứ kẻ lỗi lầm
https://youtu.be/sTwSmqk8ldo
850-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Đại tiên núi Tuyết Sơn
https://youtu.be/y0ahPVk4uU8
851-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Luận giải về TÂM
https://youtu.be/jMJvzuMJZNg
852-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Ắt được Trời ban phước lành
https://youtu.be/IPE93uMBosc
853-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Sáu cảnh Trời thuộcộ cõi Dục Giới
https://youtu.be/hW1KvspomB4
854-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài 18 Cảnh Trời thuộc cõi Sắc Giới
https://youtu.be/Kvd8csVPzWQ
855-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài 4 Cảnh Trời thuộc cõi Vô Sắc Giới
https://youtu.be/dI6aT6Ni_6o
856-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài 6 Cõi luân hồi. Cậu bé được sinh lên cõi trời
https://youtu.be/ZFlIchgcVmI
857-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Cõi Trời là gì. 6 cõi Dục Giới
https://youtu.be/wkdutk60oug
858-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài 18 cõi thuộc Sắc Giới
https://youtu.be/3-HyZVmNfu0
859-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài 4 Cõi Vô Sắc Giới
https://youtu.be/-LwhDBxlWUU
860-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Ngọc Hoàng Thượng Đế ở cõi Trời nào
https://youtu.be/7p9n2SAJ27M
861-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB 3 Phần Tự 16, 21, 34
https://youtu.be/E152x8a5DqY
862-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB 3 Phần Bi Ky 4, 5, 7, 15
https://youtu.be/_6HbgycWoe0
863-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB 1 Khai thị, Thư 86,87
https://youtu.be/A9Am7bE_3pg
864-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB1 Khai thị, Thư 103, 139
https://youtu.be/1-tyCVW95ns
865-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB1 Khai thị 179,189,192
https://youtu.be/lN3iDuXuUog
866-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB1 Khai thị 366,369,192,193
https://youtu.be/5ZTctFwxeBY
867-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB2 Khai thị 375,388,426
https://youtu.be/CYIfjfQkydY
868-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị 464,thư đầu, 498
https://youtu.be/otKLW2U9q4k
869-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 507,512, 522
https://youtu.be/-7QQ8zG13mg
870-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị 523,545
https://youtu.be/3es1QtCf4rY
871-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị 555,569,570
https://youtu.be/BLHiZvP1bkI
872-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 573,575,
https://youtu.be/joQakehUbtA
873-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 576,577
https://youtu.be/0KS5ljb6S50
874-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 578, 579, 580, 581, 582, 584
https://youtu.be/ZtgwhjzNqyQ
875-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 584tt, 585, 587, 588
https://youtu.be/VGSHpK7yha8
876-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 589, 590,
https://youtu.be/KK6SU6YIRdA
877-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 590a, 591, 592
https://youtu.be/HEHsaGgOrUE
878-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 593
https://youtu.be/T08t29rLx6A
879-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 594
https://youtu.be/83QEXdfZuqY
880-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 594 tt
https://youtu.be/_QNRBs0LhTY

881-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 595, 598
https://youtu.be/zkki7t01Olk
882-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 599, 600
https://youtu.be/_SFs3wCByaM
883-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 601
https://youtu.be/u8tVq3ElsZ8
884-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 602, 603, 604
https://youtu.be/x4k9dwiHSR4
885-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 604tt, 605,
https://youtu.be/Md62cPlURf0
886-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 606
https://youtu.be/nqZ2SVHNpJE
887-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 607, 608, 610
https://youtu.be/wc8ftj4dKY8
888-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 612, 614, 615, 616
https://youtu.be/57mD4U7-v78
889-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 617, 618, 619
https://youtu.be/zN_r-HP0ufk
890-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 620
https://youtu.be/DcOlIP7LIqs
891-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 621, 622, 623
https://youtu.be/t0RfLDdyCTE
892-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 624
https://youtu.be/qrPMlag6_Gg
893-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 626,
https://youtu.be/brZ_eLrGWIc
894-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị Phần Tự thư 2,3,4
https://youtu.be/dR3TXZn3PwE
895-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị Phần Tự thư 4b, 5, 6.
https://youtu.be/kP_MZkwIhi0
896-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị Phần Tự thư 6 tt, 7
https://youtu.be/fZIC2xqD_J4
897-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị Phần Tự thư 8
https://youtu.be/312AEXSIB9M
898-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị Phần Tự thư 9
https://youtu.be/r44zuE98STs
899-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị Phần Tự thư 10, 11
https://youtu.be/zKN0jEEjuUM
900-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị Phần Tự thư 11tt,14
https://youtu.be/eq33sJb-wbQ
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6803
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: VIDEO CỘNG TU KHÍ CÔNG TỊNH ĐỘ

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 12 15, 2023 4:46 pm

601-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài: QVSTB3. Thư 572b,573,a,b,
https://youtu.be/tuODJGUci0Y
602-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài: QVSTB3. Thư 573c,d,e,
https://youtu.be/CUq_z4To9_Y
603-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài: QVSTB3. Thư 573f,g,h.
https://youtu.be/DKSBGmTnKBs
604-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài: QVSTB3. Thư 574,575,a,b
https://youtu.be/Ks6yFaTVXH0
605-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài: QVSTB3. Thư 575c,d,576,
https://youtu.be/AbY0mlAKr1A
606-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài: QVSTB3. Thư 576a,577,a,578,579.
https://youtu.be/DXS24HWrxWk
607-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài: QVSTB3. Thư 580,a,b,
https://youtu.be/DH573l63D_8
608-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài: QVSTB3. Thư 581,582,a,583.
https://youtu.be/K_42ZLsdfC0
609-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài: QVSTB3. Thư 583a,584,a,b,585
https://youtu.be/gMGNAxua9a4
610-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB3. Thư 585a,b,587,588,589
https://youtu.be/vvxjnWfv71I
611-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài: QVSTB3. Thư 589a,590,a,b,c..
https://youtu.be/F2QDwWALu2Y
612-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB3. Thư 591,592,a,b.
https://youtu.be/HTJbbtebJFo
613-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB3. Thư 593,a,b,c,d.
https://youtu.be/Af_WP5ltBv8
614-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB3. Thư 594,a,b,
https://youtu.be/UQGsJwG4tJg
615-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB3. Thư 594c,d,e,
https://youtu.be/mS_crmB56FE
616-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB3. Thư 595,a,596,597
https://youtu.be/GrDEuw6b_ys
617-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB3. Thư 598,a,599
https://youtu.be/qUyo08DxTjE
618-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài: QVSTB3. Thư 599a,600,a,601
https://youtu.be/MjkSt3H0goU
619-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài: QVSTB3. Thư 601,a,b.
https://youtu.be/D4v6nm_AfD0
620-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài: QVSTB3. Thư 601c,602,a,603.
https://youtu.be/y6Lgknctm2g
621-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB3. Thư, 604,605,a
https://youtu.be/hy5ePQqkFag
622-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài: QVSTB3. Thư 606,607,608,609
https://youtu.be/BPsq8hxiiO4
623-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB3. Thư 607,610,a
https://youtu.be/2vBVj1vjWN4
624-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB3. Thư 611,a,610,612
https://youtu.be/eEwwxNP0JcA
625-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB3. Thư 612a,b
https://youtu.be/KCJZhwHykJE
626-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài: QVSTB3. Thư 614,a,b,c.
https://youtu.be/XjbuaJUwAuc
627-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài: QVSTB3. Thư 615,616,617,a.
https://youtu.be/rVjrQ_bNM6o
628-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài: QVSTB3. Thư 617b,618,619
https://youtu.be/veAkyzw6QVs
629-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB3. Tiếc cho Ông Giang Dịch Viên
https://youtu.be/c1uPTEQpFow
630-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài: QVSTB3. Phần Tự thư 1,2,3,4
https://youtu.be/Em6Vq5wAMZE
631-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài: QVSTB3. Phần Tự thư 4a,b,c,5
https://youtu.be/_v_zbOyT_lA
632-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB3. Phần Tự thư 6,a,b
https://youtu.be/cllZxSUrNeQ
633-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB3. Phần Tự thư 7.a. 8
https://youtu.be/TMBHBhi5AQs
634-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB3. Phần Tự thư 8a,b, c.
https://youtu.be/UhKG4juIJH0
635-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB3. Phần Tự thư 9,a
https://youtu.be/GfmnanXYrQI
636-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB3. Phần Tự thư 10,a,11
https://youtu.be/XGEJw2l4p-k
637-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB3. Thư 624,a,b
https://youtu.be/L1WY4-5AyeU
638-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB3. Thư 624c,d,e.626,a
https://youtu.be/64lLhsC0_9Q
639-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Cái Ngộ nhờ tụng kinh của HT. Thích Trí Tịnh
https://youtu.be/JC9yLNBdDyk
640-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Lời tựa Phật Thuyết A Di Ðà Kinh Yếu Giải.ĐS.Ngẫu Ích
https://youtu.be/c8cD1hxFyvw
641-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài 5 tầng nghĩa huyền vi- 1 Nghĩa tên đề bộ kinh
https://youtu.be/tZQOMgwx7WI
642-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài 5 tầng nghĩa huyền vi- 2 Biện luận về thể chất bộ kinh
https://youtu.be/ezyC4Wy2tjg
643-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài 5 tầng nghĩa huyền vi- 3 Tôn chỉ của bộ kinh
https://youtu.be/kCgHS1umCTk
644-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài 5 tầng nghĩa- 4 Nói rõ lực dụng của bộ kinh
https://youtu.be/FVVgOQAhphw
645-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài 5 tầng nghĩa -5 Giáo tướng của bộ kinh, bố cục
https://youtu.be/IodAmqHJZHI
646-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Nghĩa kinh trong Phần tựa Kinh A Di Đà, Thông tự.
https://youtu.be/CRzaTQgQk9w
647-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Nghĩa kinh trong Phần tựa Kinh A Di Đà, Biệt tự.
https://youtu.be/8qseEBHDZ60
648-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Phần Chính Tông Kinh A Di Đà giảng nghĩa đoạn 1
https://youtu.be/_bqyyVEZpJA
649-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Phần Chính Tông Kinh A Di Đà giảng nghĩa đoạn 2
https://youtu.be/-lIQ3Omi7OU
650-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Thích nghĩa Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ
https://youtu.be/8sSyR9wAz6A
651-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Kinh A Di Đà. Nói về giáo chủ và đệ tử
https://youtu.be/C2wqFBeKdlI
652-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Kinh A Di Đà. Phật kết thị lần cuối
https://youtu.be/1ZYtmoeAk44
653-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Kinh A Di Đà. Nói về cái nhân và duyên trên hết
https://youtu.be/CjQMfECClKg
654-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Kinh A Di Đà. Khuyên người sinh sang Tịnh độ.
https://youtu.be/-p4KrtkDVqQ
655-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Kinh A Di Đà. Chấp trì, Sự Trì và Lý Trì
https://youtu.be/X1wiorfHPWw
656-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Kinh A Di Đà. Hỏi-Đáp về Pháp Tu Tịnh Độ
https://youtu.be/-NW1-DJerGA
657-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Kinh A Di Đà. Nói về ý nghĩa trùng khuyến
https://youtu.be/CqY5f5dtLto
658-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Kinh A Di Đà.C.Phần lưu thông. Các vị Phật phương đông
https://youtu.be/LdaW4VIAnsU
659-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Kinh A Di Đà.C.Phần lưu thông. Các vị Phật phương nam
https://youtu.be/PpK8q6S5lGA
660-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Kinh A Di Đà.C.Phần lưu thông. Các vị Phật 4 phương
https://youtu.be/W4V0y7Nk1HE
661-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Kinh A Di Đà.C.Phần lưu thông.Phật đặt tên bộ kinh
https://youtu.be/bLW2c5F8sXQ
662-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Kinh A Di Đà.C. Phần Khuyến Nguyện lưu thông
https://youtu.be/eSqLwVHeX-8
663-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Kinh A Di Đà. Cõi Ta Bà Ngũ Trược ác thế
https://youtu.be/IuNitnMKLwc
664-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Kinh A Di Đà. Hết phần Phổ Khuyến
https://youtu.be/D8GBYvwqAQw
665-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Kinh A Di Đà. Kết Khuyến, Phó Chúc
https://youtu.be/2c3bvyEX-QQ
666-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Kinh A Di Đà. Chú giải của dịch giả
https://youtu.be/TZxTTYSoW74
667-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Tịnh Độ Q.Nghi Luận 1, dịch giả HT Thích Thiền Tâm
https://youtu.be/sm80XHnz3-w
668-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Tịnh Độ Quyết Nghi Luận . 2 Thể của pháp là không
https://youtu.be/iAcAMc-yGvI
669-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài TĐQNL.3.Mười phương Tịnh Độ sao phải cầu Tây Phương
https://youtu.be/5tyY8QVMCCw
670-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài TĐQNL.4. Sao phải cầu sanh về Phật A Di Đà
https://youtu.be/EDDujJe68fM
671-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài TĐQNL. 5.Hạng phàm phu nghiệp ác làm sao vãng sanh
https://youtu.be/ybWCHgc0EUQ
672-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài TĐQNL. Câu 6, 7.Vượt hơn 3 cõi, lên ngôi bất thối
https://youtu.be/fhFFRn3M-Lk
673-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài TĐQNLCâu 8.Ác nghiệp , làm sao 10 Niệm được vãng sanh
https://youtu.be/6G9gAEKaU2w
674-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài TĐQNLCâu 9-Cực Lạc xa, phàm phu làm sao đến được
https://youtu.be/fufPDk34D4U
675-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài TĐQNLCâu 10-Phải có hạnh gì mới được sanh Cực Lạc
https://youtu.be/WG4fJLPOuqA
676-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3. Pháp Ngữ của Ấn Quang Đại Sư
https://youtu.be/ZDplJ9T82V8
677-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3. Thư 474 trả lời Ông Bội Văn Dương
https://youtu.be/zrjig0sIPmU
678-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3. Thư 475 Trả lời anh em ông Khai Sanh, Ninh Sanh
https://youtu.be/ZpTupXx3XOY
679-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3.Thư 476 Trả lời 2 anh em ông Sanh
https://youtu.be/iHdbfiSyHd0
680-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3. Thư 477 Trả lời cư sĩ Ngô Kính Nhân
https://youtu.be/wOj6Wuw0mB4
681-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3. Thư 478, 479 Trả lời cư sĩ Chấn Hạc
https://youtu.be/Kz7y_7WqSqM
682-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3. Thư Trả lời Hội Niệm Phật, cư sĩ Kiều Tuân
https://youtu.be/U05yNowQa2s
683-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3.Trả lời cưsĩ Bạch Tĩnh Tu, Tiết Huệ Trúc
https://youtu.be/jiJ5VJ1LmM4
684-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Bốn thư trả lời cư sĩ Lạc Quý Hòa
https://youtu.be/J9mlUUNkM1c
685-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư trả lời cư sĩ Bàng Kế Thành, Bách Linh
https://youtu.be/pcxoftCvPV0
686-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư trả lời cư sĩ Huệ Tài, Huệ Hoa
https://youtu.be/6Ziotyt5-tA
687-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Hai thư trả lời cư sĩ Trần Bá Đạt
https://youtu.be/eb-DqpzlA50
688-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Hai thư trả lời cư sĩ Châu Văn San
https://youtu.be/5wtEXWnPfO8
689-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư thứ nhất gửi cư sĩ Mã Tông Đạo.p1
https://youtu.be/IOdwWMsuv2E
690-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư thứ nhất gửi cư sĩ Mã Tông Đạo.p2
https://youtu.be/rzKJ5SGvCoU
691-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư thứ nhất gửi cư sĩ Mã Tông Đạo.p3
https://youtu.be/zh94CSt1yhk
692-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư thứ nhất gửi cư sĩ Mã Tông Đạo.p4
https://youtu.be/SXW9Ad-GNn4
693-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư thứ nhất gửi cư sĩ Mã Tông Đạo.p5
https://youtu.be/7T6WRF_7bGQ
694-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Thư thứ nhất gửi cư sĩ Mã Tông Đạo.p6
https://youtu.be/H0uOmgL81Fo
695-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Thư thứ nhất gửi cư sĩ Mã Tông Đạo.p7
https://youtu.be/KgsPY02o8I0
696-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Thư thứ hai gửi cư sĩ Mã Tông Đạo.p1
https://youtu.be/7LVpMMMVz5M
697-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Thư thứ hai gửi cư sĩ Mã Tông Đạo.p2
https://youtu.be/1MxwD9ZuRmA
698-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Thư thứ ba gửi cư sĩ Mã Tông Đạo.
https://youtu.be/sdP7TotQ1kc
699-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Thư thứ nhất gửi cư sĩ Ôn Quang Hy p1
https://youtu.be/0XWkSpnhMp8
700-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Thư thứ nhất gửi cư sĩ Ôn Quang Hy p2
https://youtu.be/k6JYM901Hb4
701-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Thư thứ hai gửi cư sĩ Ôn Quang Hy p1
https://youtu.be/JToLO94mpWM
702-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Thư thứ hai gửi cư sĩ Ôn Quang Hy p2
https://youtu.be/CC0C75Y_pE4
703-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Thư thứ ba gửi cư sĩ Ôn Quang Hy
https://youtu.be/tLUOyoMnShg
704-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư thứ năm gửi cư sĩ Ôn Quang Hy
https://youtu.be/FAfGHGQXrME
705-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư thứ sáu gửi cư sĩ Ôn Quang Hy
https://youtu.be/q_V4vPsTBj0
706-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư thứ bẩy gửi cư sĩ Ôn Quang Hy
https://youtu.be/sFfqxW2YK-I
707-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Hộ thân, hộ mạng Kinh và chú Ma Lợi Chi Thiên
https://youtu.be/LldDq6mXQGE
708-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư thứ tám gửi cư sĩ Ôn Quang Hy
https://youtu.be/2Vcyphu-YqA
709-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư thứ chín gửi cư sĩ Ôn Quang Hy
https://youtu.be/UAzmAM7Gg1k
710-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư thứ mười gửi cư sĩ Ôn Quang Hy
https://youtu.be/nAaFLJDyUSY
711-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư thứ 11 và 12 gửi cư sĩ Ôn Quang Hy
https://youtu.be/5ghwKESh9xQ
712-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư trả lời cư sĩ Ôn Kê Đức Chánh
https://youtu.be/rSwvwISyejg
713-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư 1,2, trả lời cư sĩ Giang Dịch Viên
https://youtu.be/toEfW5I11Uk
714-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư 3,4, trả lời cư sĩ Giang Dịch Viên
https://youtu.be/JxPFAFXBjkM
715-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư 5,6,7, trả lời cư sĩ Giang Dịch Viên
https://youtu.be/IxyaeYI1Jl8
716-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Thư trả lời cư sĩ Trần Huệ Thành, Vương Trí Trác
https://youtu.be/iKlwZtbj9No
717-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư thứ nhất trả lời cư sĩ Hạ Huệ Chiêu
https://youtu.be/uPfQZtmfi-E
718-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư thứ hai trả lời cư sĩ Hạ Huệ Chiêu
https://youtu.be/3dG2-RVxskc
719-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư trả lời cư sĩ Huệ Thục, Huệ Khánh
https://youtu.be/ernrwRqE4IM
720-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư trả lời cư sĩ Từ Úy Như
https://youtu.be/oX1l2QipvQk
721-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư thứ nhất trả lời cư sĩ Lý Viên Tịnh
https://youtu.be/wp83yLV-aJU
722-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư thứ 2,3,4,5 trả lời cư sĩ Lý Viên Tịnh
https://youtu.be/lrVhTpR0Fe4
723-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư trả lời cư sĩ Đồng Ảnh
https://youtu.be/WXVpb9G7Irc
724-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư trả lời cư sĩ Quán Tâm
https://youtu.be/17-6y98HGLc
725-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư trả lời cư sĩ Lý Cát Nhân
https://youtu.be/CZRwFdkqhBo
726-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư 1,2, trả lời cư sĩ Lâm Tán Hoa
https://youtu.be/qbfY4Tcdoc4
727-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư 3,4,5, trả lời cư sĩ Lâm Tán Hoa
https://youtu.be/54vu3d8wEDs
728-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư 6,7,8. trả lời cư sĩ Lâm Tán Hoa
https://youtu.be/DkqmbGDZjdY
729-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư 9,10. trả lời cư sĩ Lâm Tán Hoa
https://youtu.be/1F2pyioCVXY
730-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Trả lời cư sĩ Mậu Trí Tu, Vương nghiễn Sanh
https://youtu.be/rCsHlYPcWSs
731-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Thư 2 trả lời cư sĩ Vương nghiễn Sanh
https://youtu.be/IPwcB-B3cXs
732-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Trả lời cư sĩ Phó Pháp Lâm
https://youtu.be/YRe4skRSKdU
733-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Trả lời cư sĩ Hoàng Đức Vỹ, Trịnh Tiểu Bằng
https://youtu.be/-N93lEb3KAk
734-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Truyện Ông Ngô Thuần Hy
https://youtu.be/-9BLlrwB1D4
735-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Truyện Sư Hiển Ấm, Nhiếp Vân Đài
https://youtu.be/VkwyUUspqKs
736-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Kệ 6,8,
https://youtu.be/L5gD45-Amzc
737-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Xá Lợi Phật ở chùa A Dục Vương
https://youtu.be/WvHj85Gl59Q
738-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 3 Kệ 10,13
https://youtu.be/FE_DDighLGk
739-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Kệ 18,19,20
https://youtu.be/KCSQ9BehFyA
740-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Kệ 20 a,b,c
https://youtu.be/sdDS6S2OrE0
741-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Kệ 21 nó́i về sách An Sĩ Toàn Thư
https://youtu.be/vfCoiX1t2QI
742-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Kệ 23,24,26
https://youtu.be/B3F0ftnkmKE
743-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Kệ 30,31
https://youtu.be/jbFvMtZawHE
744-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Thư 1,2 trả lời cư sĩ Huệ Hải
https://youtu.be/lNmIgKffIwc
745-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Thư 3,4 trả lời cư sĩ Huệ Hải
https://youtu.be/VllW0dAVjDU
746-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Thư 5,6 trả lời cư sĩ Huệ Hải
https://youtu.be/MBXk54KAC9w
747-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Thư 7,8 trả lời cư sĩ Huệ Hải
https://youtu.be/VQWwkzDbqxQ
748-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Hai thư trả lời cư sĩ Lý Thiếu Viên
https://youtu.be/PD84idYIEvk
749-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Thư 1,2 trả lời cư sĩ Tịnh Thiện
https://youtu.be/9Z_aRKaIhQc
750-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Thư 3, trả lời cư sĩ Tịnh Thiện
https://youtu.be/tRo3JqGEGPA
751-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Thư 4 trả lời cư sĩ Tịnh Thiện
https://youtu.be/f_QanpvzWEY
752-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Thư trả lời cư sĩ Điển Uẩn
https://youtu.be/HXUDVFCNbSI
753-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Thư trả lời cư sĩ Lý Huệ Cơ, Đặng Huệ Châu
https://youtu.be/Lq0Lp1vUj94
754-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Thư trả lời cư sĩ X....
https://youtu.be/3bk_jmkm5FU
755-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Thư trả lời cư sĩ Vương Tôn Liên, Trịnh Tử Bình
https://youtu.be/i0_t0S0Lyks
756-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Thư trả lời cư sĩ Phí Phạm Cửu, Trần Tân Nho
https://youtu.be/iepqGusbDlo
757-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Thư 1 trả lời cư sĩ Châu Thạch Tăng
https://youtu.be/AHpP0ccYycA
758-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Thư 2 trả lời cư sĩ Châu Thạch Tăng
https://youtu.be/vjm2AOXlFIU
759-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Thư 1,2 trả lời cư sĩ Khang Ký Dao
https://youtu.be/ePIvBU48Q2Y
760-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Thư 3, trả lời cư sĩ Khang Ký Dao
https://youtu.be/uHZEyeVe6Sg
761-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Thư 4,5 trả lời cư sĩ Khang Ký Dao
https://youtu.be/ZJU2VyKhmzg
762-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Thư trả lời cư sĩ Từ Bình Hiên
https://youtu.be/dHjOHPyuqaM
763-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Thư trả lời cư sĩ Đường Đại Viên
https://youtu.be/Dmx_jg7GcYY
764-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Thư trả lời cư sĩ Tần Minh Quang
https://youtu.be/xIuSL-HiSHw
765-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Thư trả lời cư sĩ Viên Đức Thường
https://youtu.be/zef6eBaORmo
766-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Thư trả lời cư sĩ Viên Đức Thường, Trương Nhân Bổn
https://youtu.be/DQ7ygn7taQ0
767-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Thư trả lời cư sĩ Vương Vũ Tịch, Vương Tuyết Tịch
https://youtu.be/Pr6lwAI0EgY
768-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 4 Thư trả lời luật sư Trương Tăng Thuần
https://youtu.be/a48CONPgH-w
769-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Thư trả lời 2 cư sĩ Tiết Anh Huệ, Lưu Nhất Hạc
https://youtu.be/_6xOGraKJlw
770-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 5 Trả lời cư sĩ X,, Quách Hán Nho
https://youtu.be/Ya_0k54Ms8Y
771-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 5 Thư trả lời Hội Phật Học Cam Túc
https://youtu.be/1PCBsKNcW-g
772-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB5 Thư trả lời Trương Chấn Nhân, Trương Nhữ Chiêu
https://youtu.be/X9D_p565yAw
773-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 5. Lời Tựa cho Sách Danh Sơn Du Phỏng Ký
https://youtu.be/TSuuHA8NPO4
774-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Lời tựa tác phẩm Quảng Trường Thiệt, Tư Quy Tập
https://youtu.be/zhad40XSq84
775-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 5 Lời tựa cho việc chép Kinh Hoa Nghiêm
https://youtu.be/RcjPo4jqWhA
776-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 5 Lời tựa lưu thông Phẩm Phổ Hiền
https://youtu.be/cKXChmcjVWo
777-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 5 Công đức tái in kinh Dược Sư
https://youtu.be/uqTjM_1NOag
778-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Lời tựa cho tác phẩm Hám Sơn Đại Sư Niên Phổ Sớ
https://youtu.be/A96o-qr4-YU
779-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Lời tựa cho sách Khuyến Giới Sát Phóng Sanh Văn
https://youtu.be/n44upWOV8Y4
780-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Lời tựa quyên mộ lập hội Một Vạn Người
https://youtu.be/fvsva2v_5R4
781-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 5 Phát hành sách Khuyến tu tịnh độ
https://youtu.be/VG8rBzCibNw
782-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 5 Khuyến tu tịnh độ ở Vô Tích
https://youtu.be/Bb0PvF5QuyU
783-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 5 Lời tựa cho Hoàng Hóa Nhật Ký
https://youtu.be/AxAC1vVZlzU
784-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 5 Lời tựa cho sách Gia Đình Bảo Giám
https://youtu.be/9_MqA5M5MFE
785-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 5 Lời tựa cho sách Bách Pháp Minh Môn Luận
https://youtu.be/H6gaxLKywRQ
786-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Lời tựa Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương Kinh Tân Sớ
https://youtu.be/vTXGRuZrxm0
787-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Lời tựa sách Tịnh Độ Sanh Vô Sanh Luận Giảng Nghĩa
https://youtu.be/2e4TC1NY7c0
788-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Lời tựa mừng thọ vợ chồng tiên sinh Lý Phụng Kỳ
https://youtu.be/wLTRh3FT_No
789-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 5 Lời tựa cuốn Bát Nhã Dung Tâm Luận
https://youtu.be/dmFdHILLY_o
790-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 5 Lời tựa cho sách Phổ Khuyến Học Phật Đàm
https://youtu.be/0vguLopkpNo
791-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 5 Lời tựa sách Nhân Quả Thực Chứng
https://youtu.be/bVVd76kSzq0
792-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Lời tựa sách Triêu Mộ Khóa Tụng Bạch Thoại Giải Thích
https://youtu.be/orkVomjJDqo
793-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Lời tựa cho lễ truyền giới tại Viên Giác thiền viện
https://youtu.be/i360fXXCamM
794-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 5 Lời tựa cho cuốn Văn Sao Trích Yếu
https://youtu.be/t0D6E_d5KZg
795-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Niệm Phật 49 ngày của Thường Tịch Quang Lan Nhã núi Vân Cư,
https://youtu.be/5-jMPdS_vCs
796-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Duyên khởi của Hải Môn Liên Xã tại Phước Châu
https://youtu.be/uMIK5YVcMFs
797-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Duyên khởi của Lạc Thanh Phật Giáo Tịnh Nghiệp Xã
https://youtu.be/PfMvbu8oGx0
798-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Duyên khởi của phân xã Đường Áp thuộc Phật Giáo Cư Sĩ Lâm
https://youtu.be/UbUsQXROPzQ
799-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Duyên khởi của Nam Kinh và Hỗ Tây Tịnh Nghiệp Xã
https://youtu.be/ZpVsvZ4iEA4
800-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Duyên khởi của Phổ Tế Liên Xã và Tĩnh Giang Cư Sĩ Lâm
https://youtu.be/rSUl8Ewdsnk
801-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Duyên khởi của Cao Đông Phật Học Liên Xã
https://youtu.be/ai_ReygkyXk
802-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 5 Duyên khởi của Dư Đông Tịnh nghiệp Xã
https://youtu.be/nOTtzPFUvIY
803-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Duyên khởi của Nghi Hưng Phật Giáo Tịnh Nghiệp Xã
https://youtu.be/eIjm3Wl6yuQ
804-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Duyên khởi của Huệ Tế Cư Duyệt Kinh Thất
https://youtu.be/6b6G5a_FBGw
805-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Lời tựa nhỏ cho một trăm bài kệ ca ngợi A Di Đà Phật
https://youtu.be/hGSw3LS1XNY
806-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Kiến lập đạo tràng Siêu Độ Cô Hồn Tiêu Tai
https://youtu.be/O0XSK6EK-KI
807-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 6 Bi Ký 1. Tậu ruộng cho Niệm Phật Đường
https://youtu.be/EuEbVWaGgio
808-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 6 Bi Ký 2.Công đức cung thỉnh Đại Tạng Kinh
https://youtu.be/7R6JzVcHgMY
809-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Bi Ký 3 Trùng tu tháp thờ y bát Trí Giả Đại Sư
https://youtu.be/XR9LraS0BAs
810-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Bi Ký 4 Bài ký sanh Tây của cư sĩ La Tử Sanh ở Mân Hầu
https://youtu.be/HmRtXntm0Ag
811-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Bi Ký 5 về sự vãng sanh của Uông thái phu nhân
https://youtu.be/Cf452XtrGoc
812-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Bi Ký 6 chuyện sanh Tây của thiện nữ Vương Thánh Duyên
https://youtu.be/J-NAEF4rjWY
813-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Bi Ký 7 về sự sanh Tây của ưu-bà-di Lạc Huệ Tĩnh
https://youtu.be/JqiaeGEqgsA
814-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Bi Ký 8 về chuyện cư sĩ Dương Bội Văn được xá-lợi
https://youtu.be/0ShRXlniCYQ
815-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Bi Ký 9 về tháp thờ xá-lợi đức Phật tại chùa A Dục Vương
https://youtu.be/Ll_mNjV7Hq4
816-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 6 Thành lập Cư Sĩ Lâm ở Kim Sa, Nam Thông
https://youtu.be/OMizhZiTG_s
817-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB3 Kệ 7. Hồi hướng lễ niệm Quán m Bồ Tát
https://youtu.be/xvgd_PRLJ3M
818-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB 6 Hoa Nghiêm Kinh Cảm Ứng Tụng
https://youtu.be/R-JuhDw2GMU
819-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB Phần Kệ 8,10,13
https://youtu.be/qSNt7ncYs08
820-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB Phần Kệ 18,19,20
https://youtu.be/bWAeFrS3s-8
821-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB Phần Kệ 20a,b,c,d
https://youtu.be/hmjW1gqZk1E
822-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB Phần Kệ 21. 10 điều khi đọc An Sỹ Toàn Thư
https://youtu.be/Aszb0ob_gxk
823-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB Phần Kệ Mục đích sách An Sỹ Toàn Thư 21a, 26
https://youtu.be/8T7E1aH2M38
824-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB Phần Kệ 23,24 Gia Ngôn Lục
https://youtu.be/jT-qQgwPgmk
825-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVSTB Phần Kệ 26,30 m Chất Văn Đồ Chứng
https://youtu.be/8kWmJKGHsQE
826-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài QVS Tục Biên 1. một Lá Thư Gửi Khắp
https://youtu.be/eHNYGJL6tzk
827-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Lời tựa của ĐS Ấn Quang cho sách An Sỹ Toàn Thư
https://youtu.be/mI2TOZabloo
828-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài An Sỹ Toàn Thư. Khuyên người tin sâu nhân qủa
https://youtu.be/fLFQoGH-LwY
829-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài An Sĩ Toàn Thư. Tây Quy Trực Chỉ
https://youtu.be/yr7n3w8NELE
830-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Cảm nhận Trương Thủ n về sách An Sỹ Toàn Thư
https://youtu.be/QPk23Xad_wY
831-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài .Bài văn âm chất của Văn Xương Đế Quân
https://youtu.be/deIAioIqx44
832-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Nhân qủa việc tạo âm đức
https://youtu.be/Lq0iVKk2EKA
833-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Phải tin có đời sau.Ta là chủ, thân là khách
https://youtu.be/tiL7yfrOYx8
834-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Đời trước đời sau, những hiểu sai lầm về Đạo Phật
https://youtu.be/aSiE5jrYgws
835-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Trời giúp đạo Nho hưng thịnh. Can vua giữ tròn đạo nghĩa
https://youtu.be/1pSMlxV9VB0
836-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Giúp đỡ thân tộc . Buổi đầu học Phật
https://youtu.be/vGCGXrEi3Yw
837-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Động lòng nhập thai
https://youtu.be/mUAUbXSS6Jc
838-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Hiếu thảo không thẹn với lòng
https://youtu.be/vJcK_GVdCR4
839-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Trị tội dâm thần. Nối dòng Xích Đế
https://youtu.be/iX1yS_mLxSQ
840-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Hóa rồng tại Cung Trì
https://youtu.be/xLuYCKSq8TU
841-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Gặp được Phật cứu độ
https://youtu.be/pq2vohSKI7Y
842-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài 2 Cõi âm dương giao nhau. Mưa tên xuyên thân
https://youtu.be/Epg0mncq4To
843-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Khuyên người tin sâu nhân qủa. Ngày sau chứng qủa
https://youtu.be/g6tz7x-kvBQ
844-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Hỏi Đáp về thuyết luân hồi có từ bao giờ
https://youtu.be/fhozl81964Y
845-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Thánh nhân có khác với người phàm
https://youtu.be/cgjcUksHS8U
846-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Người sao có thể tái sanh làm thú vật
https://youtu.be/0M3QdDP1LT0
847-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Bạo ngược có thể đổi tính. Cứu người lúc nguy nan
https://youtu.be/GfI0HUYogRc
848-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Nghèo giàu chỉ trong thoáng chốc
https://youtu.be/ShUo73qxpsY
849-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Khoan thứ kẻ lỗi lầm
https://youtu.be/sTwSmqk8ldo
850-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Đại tiên núi Tuyết Sơn
https://youtu.be/y0ahPVk4uU8
851-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Luận giải về T M
https://youtu.be/jMJvzuMJZNg
852-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Ắt được Trời ban phước lành
https://youtu.be/IPE93uMBosc
853-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Sáu cảnh Trời thuộc cõi Dục Giới
https://youtu.be/hW1KvspomB4
854-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài 18 Cảnh Trời thuộc cõi Sắc Giới
https://youtu.be/Kvd8csVPzWQ
855-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài 4 Cảnh Trời thuộc cõi Vô Sắc Giới
https://youtu.be/dI6aT6Ni_6o
856-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài 6 Cõi luân hồi. Cậu bé được sinh lên cõi trời
https://youtu.be/ZFlIchgcVmI
857-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Cõi Trời là gì. 6 cõi Dục Giới
https://youtu.be/wkdutk60oug
858-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài 18 cõi thuộc bộ Sắc Giới
https://youtu.be/3-HyZVmNfu0
859-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài 4 Cõi Vô Sắc Giới
https://youtu.be/-LwhDBxlWUU
860-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Ngọc Hoàng Thượng Đế ở cõi Trời nào
https://youtu.be/7p9n2SAJ27M
861-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB 3 Phần Tự 16, 21, 34
https://youtu.be/E152x8a5DqY
862-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB 3 Phần Bi Ky 4, 5, 7, 15
https://youtu.be/_6HbgycWoe0
863-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB 1 Khai thị, Thư 86,87
https://youtu.be/A9Am7bE_3pg
864-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB1 Khai thị, Thư 103, 139
https://youtu.be/1-tyCVW95ns
865-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB1 Khai thị 179,189,192
https://youtu.be/lN3iDuXuUog
866-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB1 Khai thị 366,369,192,193
https://youtu.be/5ZTctFwxeBY
867-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB2 Khai thị 375,388,426
https://youtu.be/CYIfjfQkydY
868-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị 464,thư đầu, 498
https://youtu.be/otKLW2U9q4k
869-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 507,512, 522
https://youtu.be/-7QQ8zG13mg
870-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị 523,545
https://youtu.be/3es1QtCf4rY
871-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị 555,569,570
https://youtu.be/CNTW63P-p3A
872-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 573,575,
https://youtu.be/joQakehUbtA
873-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 576,577
https://youtu.be/FCeR4OLBxo0
874-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 578, 579, 580, 581, 582, 584
https://youtu.be/B-0eimjLTOA
875-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 584tt, 585, 587, 588
https://youtu.be/CAFGS3zQnZY
876-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 589, 590,
https://youtu.be/63xehMgll_s
877-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 590a, 591, 592
https://youtu.be/TVqJqNGGeLY
878-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 593
https://youtu.be/GriDiQBlTm0
879-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 594
https://youtu.be/bu8wIaYoY04
880-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 594 tt
https://youtu.be/Up8tdVYIfzI
881-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 595, 598
https://youtu.be/q5ld6hps-To
882-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 599, 600
https://youtu.be/XTDqsYGwJZQ
883-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 601
https://youtu.be/cIj85JJ8n8U
884-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 602, 603, 604
https://youtu.be/bZOyzi7Cw7o
885-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 604tt, 605,
https://youtu.be/ftNtR4E1OI8
886-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 606
https://youtu.be/-ZYfPTgmOx4
887-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 607, 608, 610
https://youtu.be/Y_NIX5dHmlY
888-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 612, 614, 615, 616
https://youtu.be/xUvKSE9wt6M
889-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 617, 618, 619
https://youtu.be/HChxvN8XekM
890-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 620
https://youtu.be/psl8Q_Nd3Io
891-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 621, 622, 623
https://youtu.be/VSABGwhw3xc
892-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 624
https://youtu.be/2kkeXC0w73U
893-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 626,
https://youtu.be/lsD5oZ_fAVg
894-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị Phần Tự thư 2,3,4
https://youtu.be/_p56tLEZ1rc
895-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị Phần Tự thư 4b, 5, 6.
https://youtu.be/44v7ZNKuU8g
896-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị Phần Tự thư 6 tt, 7
https://youtu.be/1svgsrYgOwA
897-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị Phần Tự thư 8
https://youtu.be/Z9gyzL1K-oY
898-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị Phần Tự thư 9
https://youtu.be/RZ8SQ0S1Dc4
899-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị Phần Tự thư 10, 11
https://youtu.be/RRB35lk9Krg
900-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị Phần Tự thư 11tt,14
https://youtu.be/TzoIPftr6DQ
901-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị Phần Tự thư 15, 16
https://youtu.be/4BxahstFf5s
902-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị Phần Tự thư 16tt, 17.
https://youtu.be/MagCf572ZsY
903-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị Phần Tự thư 18, 19
https://youtu.be/NJ48uinA4-M
904-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị Phần Tự thư 20, 21, 22
https://youtu.be/DtS_XWweemI
905-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị Phần Tự thư 23
https://youtu.be/o2rMHZ2HkMI
906-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị Phần Tự thư 25,26
https://youtu.be/6kBi6HTs2wo
907-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị Phần Tự thư 5, 8, 27
https://youtu.be/ppN-JJSyhHw
908-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị Phần Tự thư 27tt, 29
https://youtu.be/UxlVPl14y1w
909-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị Phần Tự thư 31, 32
https://youtu.be/RHnaxYTamfg
910-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị Phần Tự thư 34, 35
https://youtu.be/1wcKex1xDEU
911-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị Phần Tự thư 28, 36,
https://youtu.be/u-19omsB3sg
912-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị Phần Tự thư 39, 40, 18
https://youtu.be/GI7YsGpGbrw
913-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị Bi ký 6,9,10
https://youtu.be/CQfd1dQvVB4
914-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị Bi ký 1, 2
https://youtu.be/lxyUm8qcvqg
915-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị Bi ký 2tt, 3
https://youtu.be/kzUMdpdC5-k
916-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị Bi ký 4
https://youtu.be/-RMVd_PEE4A
917-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị Kệ 6, 8, 13
https://youtu.be/uqPSGoEJUzM
918-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị Kệ 18, 19, 20
https://youtu.be/gqfcmlpdNfs
919-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị Kệ 20a,b,c
https://youtu.be/G76F8HYXCZo
920-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị Kệ 20d, 21, 23
https://youtu.be/h-53EzkVx-s
921-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị Kệ 24, 26
https://youtu.be/bm0el3w5qNU
922-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị Kệ 30, 31, 32
https://youtu.be/302VHl6BIDY
923-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị Bi ký 10, kệ 33, 36
https://youtu.be/smfdQPxWd3Q
924-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 1,a,b,
https://youtu.be/PhU7EhJEaOA
925-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 1c,d,e
https://youtu.be/0D8gT54BuZA
926-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 2,3
https://youtu.be/glmB4bG7b0k
927-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 3a,b
https://youtu.be/smWsVsoSPm8
928-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 3c,4,4a
https://youtu.be/R6t9JKkSHV8
929-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 4b,c
https://youtu.be/PxTkNkremrw
930-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 4d,e
https://youtu.be/HyL6aSd6leM
931-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 4a,c
https://youtu.be/iyMXkeww3xw
932-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 4h, i, j.
https://youtu.be/uyV4wwuzg5Y
933-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 4k,5
https://youtu.be/BAJCyrEeRDc
934-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 5abc
https://youtu.be/h1H364C_FKM xx
935-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 5d,e,f
https://youtu.be/Md3Ifh2jdTY
936-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 5g,h,i
https://youtu.be/BcyR0HTK-HM
937-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 5k,l.
https://youtu.be/wxLKqBQGlIY
938-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 5tt, 6
https://youtu.be/pg3BH-nxN_M
939-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Vấn Đáp thư 2,3,4
https://youtu.be/OJBTonGQ96A
940-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Vấn Đáp thư 4b,5, 5a
https://youtu.be/y3nd6rerJ4M
941-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Vấn Đáp thư 6,a,b,c.
https://youtu.be/P2Fhxe-3LeA
942-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Vấn Đáp thư 7,8
https://youtu.be/uN3Bl2rum3c
943-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Vấn Đáp thư 9, Phần Tự thư 9
https://youtu.be/vl8pAn9NOnE
944-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Vấn Đáp thư 11,a. Thư 379
https://youtu.be/jo1BrMm2g6I
945-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Thư 574,580,582
https://youtu.be/EsVE-A1Re8M
946-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Vấn Đáp thư 14,a,b
https://youtu.be/z1OvfU_p_O0
947-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Vấn Đáp thư 15,a,b
https://youtu.be/c2vz9QoLRQU
948-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Vấn Đáp thư 15c,16,a
https://youtu.be/QfiNNMHLELE
949-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Vấn Đáp thư 17,a,18
https://youtu.be/lWG3EeTLQaI
950-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Vấn Đáp thư 1, 18,a.
https://youtu.be/hHfQYHkPVN8
951-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 21,a,b
https://youtu.be/KPMeUCOppbU
952-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 21c.26,27
https://youtu.be/uMeAUEwV-8o
953-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 27a, 28,a
https://youtu.be/0_QZnRxweGI
954-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 28b,c,d
https://youtu.be/G--y8PsnTUE
955-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 28e,g,29
https://youtu.be/VUG98UsW9Ds
956-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 30,a,31
https://youtu.be/pydEBuK1vac
957-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 32,33,34
https://youtu.be/0vxaPjzemFI
958-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 34a,b,c
https://youtu.be/qlUaOMrXFmo
959-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 35, a, 37
https://youtu.be/52H-Gl6czRs
960-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 38,40,a,
https://youtu.be/MVY71jnc4Gk
961-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 40b,c,d
https://youtu.be/ZboB2B3R300
962-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 40g,h,k
https://youtu.be/Vzjcj_W-zng xx
963-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 40m,n,o
https://youtu.be/DBgT1Ej8OAg x
964-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 40p,q,r
https://youtu.be/7cllED9buw8
965-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 40s,t,x
https://youtu.be/4o8Tm0PMTVw
966-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 40z,41,a
https://youtu.be/C3qly_gMs0c
967-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 42,a,44,45
https://youtu.be/GNhvirJ2ftQ
968-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 45a,b,46
https://youtu.be/9esDCX6pRCE
969-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 46a, 47,a.
https://youtu.be/jKTQ__SLAkg
970-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 48,a,50
https://youtu.be/-ZLFYyCE6Ig
971-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 50a,52,a
https://youtu.be/l9N6gYBF-fM
972-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 52b,c,53
https://youtu.be/wZnYKScv8dQ
973-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 53a,b,c,54
https://youtu.be/8FUyTPSybsk
974-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 57,a,b
https://youtu.be/avvy5tvX-lc
975-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 57c,58,59
https://youtu.be/WhVUb4YcWjs
976-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 60,a,b.
https://youtu.be/6-2FV8XD2J4
977-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 60c,61.a
https://youtu.be/Q5zFgaaV_84
978-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 62,a,b.
https://youtu.be/GDiNV1HyYog
979-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 63,a, 64
https://youtu.be/DMfGEEdItyQ
980-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 64a,b, 65
https://youtu.be/s4gDG8aP3EY
981-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 66, a,b,c
https://youtu.be/YjUnoS1e_QA
982-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 66tt1,2,3
https://youtu.be/U6LQ2g8TlRM
983-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 66tt 4,5,6
https://youtu.be/F8oG2w6s7zE
984-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 66tt7,8,9
https://youtu.be/LLzk8K3zKeA
985-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 66tt10,11.12.
https://youtu.be/i1TR4U3hGdM
986-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 66tt13,14,15
https://youtu.be/KmeOPXkTVw8
987-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 66tt16,17,18
https://youtu.be/1oe2CxilGv4
988-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 66tt19,20,21
https://youtu.be/g8ajOqwA8Dk
989-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 66tt22,23,24
https://youtu.be/iyKTBylbml8
990-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 66tt25,26,27,28
https://youtu.be/mmpx46A09RY
991-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 67,68,a
https://youtu.be/-Qvg1sFsruU
992-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 66tt29,30,31
https://youtu.be/31vmYafJtYU
993-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 583,593,601,609
https://youtu.be/6h0KllFIAbs
994-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Thư 1,tt,3,4
https://youtu.be/VX_CeAgThkg
995-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 9ab
https://youtu.be/MKp0eUQAuw8
996-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Phần Pháp Ngữ thư 9cde
https://youtu.be/Tq96QMOTXnU
997-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 485,497,500,a
https://youtu.be/x5-ju9U6YOo
998-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 500b,502,a
https://youtu.be/HWyqqyE6WuQ
999-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 508.509.521 522
https://youtu.be/CGs3CIGTN4g
1000-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 531,a,533
https://youtu.be/onZP8ZGPWsc
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6803
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: VIDEO CỘNG TU KHÍ CÔNG TỊNH ĐỘ

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 3 08, 2024 11:18 pm

1001-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 540,541,543
https://youtu.be/ioLy7-VUDug
1002-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 545,547
https://youtu.be/Wmv3ubk56bk
1003-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 547a,550a,b
https://youtu.be/3lhxa49adKM
1004-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 550c,553,554,555
https://youtu.be/9G5R1RExSo4
1005-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 556,557
https://youtu.be/Y5U_vIvPg-I
1006-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 558,559
https://youtu.be/cC2d9GFKtTE
1007-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 559 tt…
https://youtu.be/FBOX9omvANA
1008-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 559 tt, 560,561
https://youtu.be/MfnVvlydnv0
1009-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 561tt,562
https://youtu.be/cm9KWI5sOpU
1010-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 563,564
https://youtu.be/H4w59ALsaYc
1011-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 569,570,571
https://youtu.be/qFnFH20bXGI
1012-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 571tt,572
https://youtu.be/bt5XGOAZVzY
1013-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 573
https://youtu.be/SwZsHcxZ52E
1014-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 573tt
https://youtu.be/9taEKdkeIjc
1015-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 573tt,576,590 S6
https://youtu.be/FhMO6huxE9Y
1016-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị thư 593,605
https://youtu.be/RFj3eHyZQmE
1017-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị, Vấn Đáp 1
https://youtu.be/ZW5Vg_gng6A
1018-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị, Vấn Đáp 1tt, 10
https://youtu.be/FIX14p-3NN0
1019-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị Vấn Đáp 10tt, 11,24,66
https://youtu.be/zGRkGATTTLc
1020-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị Vấn Đáp 66a,b,c
https://youtu.be/OR-OqNTWmVg
1021-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị 66d,e,g
https://youtu.be/fOgV9hsV8xE
1022-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị 69,a,b,c,d,70,a,b
https://youtu.be/2p80EOi47f0
1023-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị 70c,d,e
https://youtu.be/zViHXg1fqm4
1024-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị 70tt
https://youtu.be/GMQyUlhnPUE
1025-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị 71,72,74
https://youtu.be/2RR_q3YKbGU
1026-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị 76a,b
https://youtu.be/K1TFmYhUWZQ
1027-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị 77a,b
https://youtu.be/b5zhOGHIMCw
1028-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB3 Khai thị 78,79
https://youtu.be/_mVWtvbYr2I
1029-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài .Bồ Tát Quán m độ người đồ tể
https://youtu.be/7Ytr7robgBA
1030-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Các bài khác, thư 3,4,8a
https://youtu.be/NY_yv-3m3RA
1031-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Khai thị Các bài khác,thư 8b,9,4,6
https://youtu.be/1Seym410Hdc
1032-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Câu đối 1,7,9,Pháp hội hộ quốc tức tai 1a,b
https://youtu.be/uPM_9gQ45Cc
1033-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Pháp hội hộ quốc tức tai 1c,d,e
https://youtu.be/UiIYxh4inJc
1034-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Pháp hội hộ quốc tức tai 1g,h,i
https://youtu.be/2XqOkAbf-LQ
1035-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Pháp hội hộ quốc tức tai 2a,b,c.
https://youtu.be/JrOrREfKzzk
1036-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Pháp hội hộ quốc tức tai 2d,e,g
https://youtu.be/jicXObWQZkc
1037-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Pháp hội hộ quốc tức tai 3a,b
https://youtu.be/xTduK1AKcQM
1038-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Pháp hội hộ quốc tức tai 3c,d
https://youtu.be/MRZbe1KWM9k
1039-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Pháp hội hộ quốc tức tai 3e,g,h,i
https://youtu.be/RRQksItACms
1040-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Pháp hội hộ quốc tức tai 3,k,l
https://youtu.be/-sKz9jDmmWk
1041-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Pháp hội hộ quốc tức tai 4a,b,c,d,e,5a,b
https://youtu.be/j-poJBS_aD0
1042-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Pháp hội hộ quốc tức tai 5c,d,e,g
https://youtu.be/FaySn97xbDE
1043-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Pháp hội hộ quốc tức tai 5h,i,6a,b,c
https://youtu.be/CViPEUFc1kE
1044-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Pháp hội hộ quốc tức tai 6d,e,g
https://youtu.be/SOzjTj_kXp4
1045-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Pháp hội hộ quốc tức tai 6g,i,k
https://youtu.be/0j3wi-sJnwA
1046-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Pháp hội hộ quốc tức tai 6l,m,n,o
https://youtu.be/zgl9TgParXA
1047-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Pháp hội hộ quốc tức tai 6p,q,r
https://youtu.be/k1UeRcm8xiE x
1048-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Pháp hội hộ quốc tức tai 6s,t,u
https://youtu.be/2CuBaN31pOc
1049-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Pháp hội hộ quốc tức tai 6v,x,y,7a
https://youtu.be/AipdRaL8vNw
1050-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Pháp hội hộ quốc tức tai 7b,c,d,e
https://youtu.be/CAnZS0tQth8
1051-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Pháp hội hộ quốc tức tai 7g,h,i,k
https://youtu.be/YpDwTN3DyvU
1052-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Pháp hội hộ quốc tức tai 7l,m,n.o
https://youtu.be/Z9rqhyGqIaw
1053-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Pháp hội hộ quốc tức tai 7p,q,r,s,t
https://youtu.be/rHioe5IVV4s
1054-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Pháp hội hộ quốc tức tai 7u,8a,b,c
https://youtu.be/RjqyfcikhQY
1055-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Pháp hội hộ quốc tức tai 8a,b.c,
https://youtu.be/wmimcE7oY9U
1056-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Pháp hội hộ quốc tức tai 8d,e,g,h,i,k,l
https://youtu.be/0R-OTmUSWUo
1057-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVSTB4 Pháp hội hộ quốc tức tai 8m,n,o,p
https://youtu.be/LtLs7ouKPjo
1058-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài 5 ĐIỀU ÁC.1-TỘI SÁT SANH
https://youtu.be/hM671PP4k0c
1059-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài 5 ĐIỀU ÁC.2-TỘI TRỘM CẮP
https://youtu.be/BExtEyeF490
1060-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài 5 ĐIỀU ÁC.3-TỘI TÀ D M
https://youtu.be/SPccHlEaxwc
1061-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài 5 ĐIỀU ÁC.4-TỘI VỌNG NGỮ, KHẨU NGHIỆP
https://youtu.be/_1vp0AZVdKM
1062-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài 5 ĐIỀU ÁC.5-TỘI UỐNG RƯỢU
https://youtu.be/5LJjImEDL1M
1063-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Đức Phật bảo ngài Di Lặc về 5 ĐIỀU ÁC.
https://youtu.be/EzoBnh6hysY
1064-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Đức Phật giảng Lỗi lầm do THAM LAM
https://youtu.be/Fp2yhxNiYqU
1065-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Đức Phật giảng Lỗi lầm do S N GIẬN
https://youtu.be/i9M_IYZPEOk
1066-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài Đức Phật giảng Lỗi lầm do SI MÊ
https://youtu.be/twow2ibMwac
1067-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tục Biên Q.Thượng,P1.Thư 1a
https://youtu.be/P3cAyaIaPBA
1068-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tục Biên Q.Thượng,P1.Thư 1b
https://youtu.be/Q7o--kL8vvg
1069-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tục Biên Q.Thượng,P1.Thư 1c
https://youtu.be/oSuLl4-q77c
1070-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tục Biên Q.Thượng,P1.Thư 1d
https://youtu.be/cM0YaO1dGy8
1071-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tục Biên Q.Thượng,P1.Thư 1d
https://youtu.be/94NHHmt1_-Q
1072-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tục Biên Q.Thượng,P1.Thư 1e
https://youtu.be/EPNBjCo2oaM
1073-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tục Biên Q.Thượng,P1.Thư 1g
https://youtu.be/USNOgQJCnws
1074-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tục Biên Q.Thượng,P1.Thư 1h
https://youtu.be/jSHdkeQPg5g
1075-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tục Biên Q.Thượng,P1.Thư 3
https://youtu.be/c5VWUUW9Y2A
1076-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tục Biên Q.Thượng,P1.Thư 4,5
https://youtu.be/TZCBrEk8I0I
1077-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tục Biên Q.Thượng,P1.Thư 5 gửi thầy minh Bổn
https://youtu.be/nIx73w2h3R0
1078-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tục Biên Q.Thượng,P1.Thư 5a,6 thầy M.Bổn và Giác Minh
https://youtu.be/YunbSZnKEg4

1079-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tục Biên Q.Thượng,P1.Thư 7,8
https://youtu.be/hJurRgSBbrg
1080-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tục Biên Q.Thượng,P1.Thư 8a,b,c
https://youtu.be/bDBa-_Rhwwo
1081-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tục Biên Q.Thượng,P1.Thư 8d,9,10
https://youtu.be/7cuRHMjZ8uk
1082-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tục Biên Q.Thượng,P1.Thư 10a,b
https://youtu.be/vmlemGhxBuE
1083-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tục Biên Q.Thượng,P1.Thư 9a,10c,d
https://youtu.be/XOLEtt1ryPM
1084-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tục Biên Q.Thượng,P1.Thư 9b,c,11
https://youtu.be/K3uBGBqxmog
1085-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tục Biên Q.Thượng,P1.Thư 11a,b,c
https://youtu.be/64CxMQ1Hm9A
1086-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tục Biên Q.Thượng,P1.Thư 11d,e,g,13
https://youtu.be/S0T7y7m-jpU
1087-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tục Biên Q.Thượng,P1.Thư 11h,13a,b
https://youtu.be/1L0AbX4iQYY
1088-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tục Biên Q.Thượng,P1.Thư 13c,d,e
https://youtu.be/_UsPH4P4wh0
1089-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tục Biên Q.Thượng,P1.Thư 14,a,b,17
https://youtu.be/YrKv980OdQw
1090-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tục Biên Q.Thượng,P1.Thư 16,a,b,17a
https://youtu.be/aekcPQLzjVk
1091-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tục Biên Q.Thượng,P1.Thư 18,a,20
https://youtu.be/YMWgpPL4LNw
1092-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tục Biên Q.Thượng,P1.Thư 20a,b,c
https://youtu.be/OP4G8COqgwA
1093-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tục Biên Q.Thượng,P1.Thư 19,a,20d,e.
https://youtu.be/AW0FYTQIsPc
1094-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tục Biên Q.Thượng,P1.Thư 21,a,22
https://youtu.be/Kvh0YbbE8ZQ
1095-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tục Biên Q.Thượng,P1.Thư 21b,22b,c,d,e,24
https://youtu.be/8Qkwbbj9V-0
1096-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tục Biên Q.Thượng,P1.Thư 23,a,b.
https://youtu.be/hwK4-LNtrbs
1097-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tục Biên Q.Thượng,P1.Thư 23c,24a,b,c
https://youtu.be/iJ-GVi68G1I
1098-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tục Biên Q.Thượng,P1.Thư 24d,e,g.
https://youtu.be/hk3v_3p4SBg
1099-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tục Biên Q.Thượng,P1.Thư 24h,25,a,27
https://youtu.be/AcFZqNiV54o
1100-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tục Biên Q.Thượng,P1.Thư 25b,c,26,a.
https://youtu.be/mkOUJwThawU
1101-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tục Biên Q.Thượng,P1.Thư 25d,27,28,a
https://youtu.be/G6sJE3RR8RY
1102-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tam Biên 4. Linh Nham Sơn Tự 1
https://youtu.be/saJlofY2HeY
1103-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tam Biên 4. Linh Nham Sơn Tự 2
https://youtu.be/j5jv_HXiVqw
1104-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tam Biên 4. Linh Nham Sơn Tự 3
https://youtu.be/CC_ENcIkKys
1105-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tam Biên 4. Linh Nham Sơn Tự 4
https://youtu.be/vQdXxznnmsg
1106-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tam Biên 4 Linh Nham Sơn Tự 5
https://youtu.be/71JHeHAYZX0
1107-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tam Biên 4. Linh Nham Sơn Tự 6
https://youtu.be/hy3g2bjItRc
1108-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tam Biên 3. Thư 612, Tự 4
https://youtu.be/AezpvVY6qlI
1109-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tam Biên 3. Phần tự. Thư 1,6, 22,30,470,521
https://youtu.be/2dME4YynUDI
1110-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tam Biên 4.Thư 4.1. 4.2, 4,5, 4.6 Lý Bỉnh Nam
https://youtu.be/nVda1UuIZP8
1111-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tam Biên 4.Thư 4.5, 4.6, 4.7 tt. Lý bỉnh Nam
https://youtu.be/ZkDv9FziYEs
1112-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tăng Quảng Chánh Biên 1.Thư 3
https://youtu.be/Kx9habZG01I
1113-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tăng Quảng Chánh Biên 1. Thư 2, 3a,4
https://youtu.be/4UCxBFF9G90
1114-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tăng Quảng Chánh Biên Thư gửi sư Ngộ Khai
https://youtu.be/vlIR_igySSE
1115-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tăng Quảng Chánh Biên Thư gửi sư Ngộ Khai, Hải Thự
https://youtu.be/Z6VUuXWyHzc
1116-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tăng Quảng Chánh Biên Thư 6 gửi sư Căn Kỳ và Báo Phật Học
https://youtu.be/FJoE1rewb24
1117-Tự tu Tịnh Độ mỗi ngày một bài AQVS Tăng Quảng Chánh Biên Thư 7 gửi báo Phật Học
https://youtu.be/ZiiZipAwkKQ
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6803
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am


Quay về Tâm Linh / Tôn Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron