VIDEO CỘNG TU KHÍ CÔNG TỊNH ĐỘ

VIDEO CỘNG TU KHÍ CÔNG TỊNH ĐỘ

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 4 27, 2022 10:55 am

VIDEO CỘNG TU KHÍ CÔNG TỊNH ĐỘ


1-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải Ngày 1 Phần Tựa
https://youtu.be/fk7SdB1z_x0
2-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải. Ngày 2. Vô Lượng Thọ
https://youtu.be/JPZ966GjhXg
3-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải. Ngày 3. Vô Lượng Quang
https://youtu.be/BOuv7KQSlRk
4-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải. Ngày 4. Vô Biên Quang
https://youtu.be/B30K94SWt7I
5-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải. Ngày 5. Vô Ngại Quang
https://youtu.be/YJqll2KRSYs
6-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải. Ngày 6. Vô Đối Quang
https://youtu.be/gb-OXxu78VM
7-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải. Ngày 7. Diệm Vươmg Quang
https://youtu.be/4g8DlR49xQE
8-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải. Ngày 8. Thanh Tịnh Quang
https://youtu.be/NBFzkCs3l3Q
9-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải. Ngày 9. Hoan Hỷ Quang
https://youtu.be/6ci_ZaG3CCk
10-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải. Ngày 10. Trí Huệ Quang
https://youtu.be/6WM9sWH9EpY
11-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải. Ngày 11. Nan Tư Quang
https://youtu.be/dWvZr35ourk
12-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải. Ngày 12. Bất Đoạn Quang
https://youtu.be/xqLIpemMRRk
13-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải. Ngày 13. Vô Xưng Quang
https://youtu.be/DCu6KLHoxgk
14-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải. Ngày 14. Vô Siêu Nhật Nguyệt Quang
https://youtu.be/PmHF4WmGi9A
15-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải. Ngày 15. Phần Kết
https://youtu.be/_mKpSxeaGbc
16-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải. Ngày 16. Sám Hối Oan Gia
https://youtu.be/2rrSC3OxqyQ
17-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải.Tổn người lợi mình là Ác
https://youtu.be/plv_wR9KuWs
18-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: SÁT SANH
https://youtu.be/1paJSvGu4EU
19-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Người tu chân thật
https://youtu.be/Mp33uJP3cjk
20-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: MUỐN VÃNG SANH PHẢI TU THẬP THIỆN
https://youtu.be/UhOg1EGbrdQ
TỤNG KINH A DI ĐÀ,, Niệm Phật, niệm chú vào ngày 1 và ngày rằm với Cư Sĩ Huệ̣ Tâm Hải
https://youtu.be/N90Pb-RmSUE
21-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : SÁU CÕI LUÂN HỒI
https://youtu.be/iL-3KGJHVcM
22-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :THẾ NÀO NIỆM PHẬT THÀNH KHỐI
https://youtu.be/kyi_pc0NtdE
23-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : XUẤT GIA
https://youtu.be/EpiZgPByiM0
24-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : PHƯƠNG PHÁP THẬP NIỆM
https://youtu.be/n41Ll0aBMzA
25-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : CHÁNH MẠNG
https://youtu.be/BpOS_y4BRzg
26-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :ĐẠO TÂM SƯƠNG SỚM
https://youtu.be/PAwirARE1r8
27-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : CÔNG ĐỨC, PHƯỚC ĐỨC
https://youtu.be/Gv0dEIztZMg
28-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : TÂM BÌNH ĐẲNG LÀ TÂM PHẬT
https://youtu.be/N42DvBRaJks
29-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :SÁM HỐI PHỤC NHIỆP
https://youtu.be/KxGdpA_v9Cg
30-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :TẤT CẢ KHỔ ĐAU VÌ THAM
https://youtu.be/Zv4_L1m5Qx4
31-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :LỤC ĐỘ BA LA MẬT
https://youtu.be/5bySHoG8H7Q
32-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :NIỆM PHẬT LÀ THÂM DIỆU THIỀN
https://youtu.be/NDo9EEvdU2w
33-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :GIAI ĐỘ BỈ NGẠN
https://youtu.be/c1ysRFue3zg
34-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :TÍN NGUYỆN HẠNH
https://youtu.be/pe8BKwG0sE8
35-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :TÌNH CHẤP KHÔNG THỂ VÃNG SANH
https://youtu.be/xK0oLgHvWDs
36-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :HÌNH TƯỚNG CỦA THAM SÂN SI
https://youtu.be/Xm6GiOUcSxI
37-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :NGHE GIẢNG KINH RẤT QUAN TRỌNG
https://youtu.be/soQtvy3-Lqk
38-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :TỰ TÁNH DI ĐÀ DUY TÂM TỊNH ĐỘ
https://youtu.be/ZMk-94uz9E8
39-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :ĐỆ TỬ QUY-THẬP THIỆN NGHIỆP
https://youtu.be/z7VGzn7FeJo
40-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : BỐ THÍ
https://youtu.be/GqEXJo9C4_I
41-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : TU HÀNH BỊ THOÁI TÂM
https://youtu.be/FV2o_wTQTIs
42-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : NIỆM PHẬT LÀ NHÂN, THÀNH PHẬT LÀ QỦA
https://youtu.be/REjJStt9hlU
43-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : KHÔNG THỂ NÓI TÍN NGUYỆN HẠNH SUÔNG
https://youtu.be/MVsY2Rz71bY
44-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : MỞ RỘNG TÂM LƯỢNG
https://youtu.be/oTP--g67rPc
45-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : TỪ BI ĐA HỌA HẠI
https://youtu.be/YmDR17itsHY
46-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :KHÔNG VÃNG SANH THÌ ĐỌA 3 ÁC ĐẠO
https://youtu.be/wQxspZTFIIU
47-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :THẾ GIỚI CỰC LẠC THÙ THẮNG
https://youtu.be/yx0RPIoep7c
48-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :TIN SÂU NGUYỆN THIẾT
https://youtu.be/0d8-Fa0eUew
49-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :VÌ SAO NIỆM PHẬT CÒN PHIỀN NÃO
https://youtu.be/GsikRm903Cc
50-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :NGOÀI TÂM KHÔNG PHẬT CŨNG KHÔNG MA
https://youtu.be/-tRWGUNEcj4
51-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :THỰC TIỄN BẮT ĐẦU TỪ ĐỆ TỬ QUY
https://youtu.be/507xjrC0I1k
52-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :KHÔNG DÙNG THUỐC CÓ THỂ MẤT MẠNG
https://youtu.be/XEPOEbvNafg
53-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN PHIỀN NÃO
https://youtu.be/m5TcpmOaXq4
54-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : NGƯỜI KHÁC LUÔN LUÔN ĐÚNG
https://youtu.be/nJ9Txz8AQZ0
55-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : HAM HƯỞNG THỤ BỊ QỦA BÁO
https://youtu.be/h4U_LoPu_e8
56-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : THÂN NGƯỜI RẤT KHÓ ĐƯỢC
https://youtu.be/Us75bvKgRk8
57-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :KHÔNG HIẾU DƯỠNG CHA MẸ KHÓ VÃNG SANH
https://youtu.be/bE9wGeuOUsU
58-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : CÓ CHẮC LÂM CHUNG CÒN TỈNH TÁO
https://youtu.be/ZNPyeJKUipY
59-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : PHÁP THÂN LÀ GÌ
https://youtu.be/dOg09NfUoro
60-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : THỊ DỤC, ÁI DỤC ĐOẠT HUỆ MẠNG
https://youtu.be/nR9gDngTzUQ
61-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :TRỜI XẾ BÓNG ĐƯỜNG VỀ CÒN XA
https://youtu.be/3bCT7W5vVe8
62-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :CƯ SĨ LÝ ÁI TRỊ VÃNG SANH
https://youtu.be/oBT3_hyHkhI
63-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : 10 NĂM NGHE GIẢNG ĐẮC NIỆM PHẬT TAM MUỘI
https://youtu.be/Cz67jp0y8Ho
64-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :TÍCH CÔNG LŨY ĐỨC RẤT QUAN TRỌNG
https://youtu.be/nY2MUvWTT4M
65-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :GIỮ MIỆNG KHÔNG NÓI LỖI NGƯỜI
https://youtu.be/HC4MEFwYAF8
66-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : NGŨ DỤC LỤC TRẦN THẬT ĐÁNG SỢ
https://youtu.be/RzkzQQ0qfyI
67-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :67 Phiền Não -Tử-Thiên-Ngũ Ấm Ma.
https://youtu.be/9EtPc9ZU9jo
68-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :69 Giáo Học Vi Tiên.
https://youtu.be/-SqMS4X69Is
69-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : 70 Tánh Tương Cận, Tập Tương Viễn.
https://youtu.be/iqDOka7b2gc
70-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : 71 Không Đem Lỗi Người Để Vào Tâm.
https://youtu.be/PBT3HlaYo_c
71-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :72 Sanh Tử Tâm Thiết - PS Tự Liễu.
https://youtu.be/B-ObnO-o-kY
72-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : 73 Niệm Phật và Ái Căn Sanh Tử
https://youtu.be/qGSuWUZjS1Q
73-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :74 Phật Pháp Chuyển Đổi Vận Mạng
https://youtu.be/p3qkBUY8-L0
74-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :75 Nghĩ Tử- Khẩn Thiết Niệm Phật.
https://youtu.be/SZq8tmtF0QM
75-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :76 Trồng Nhân Thiện Thì Được Thiện Quả. 9
https://youtu.be/GCjlmhkI69A
76-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :77 Làm sao Để Siêu Độ Người Thân.
https://youtu.be/Y2vMgCFvOfA
77-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :78 Vô Thường Đến Trở Tay Sẽ Không Kịp.
https://youtu.be/QWg8GBtCZ-M
78-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :3 Đời Chư Phật Đều Tu Pháp Căn Bản Này.
https://youtu.be/e_C4vjdWpEk
79-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :Cúng Thất Để Giúp Người Đã Mất.
https://youtu.be/VEYDkrv6PV8
80-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :Nhân Duyên Quả Báo Không Sai Chạy.
https://youtu.be/ajWE3MeRMkg
81-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :Niệm Phật, sao chỉ Vãng Sanh có 2-3
https://youtu.be/5F1gQsC3aMs
82-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :Hiểu Lầm Nghe Pháp Chấp Lý Bỏ Sự.
https://youtu.be/pKeMqNyLAlg
83-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :Ăn Hải Sản- Những Quả Báo Đau Đớn.
https://youtu.be/s2qkxbK4nHI
84-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : 85 Tín, Giải, Hành, Chứng.
https://youtu.be/G9FNHHOWnRA
85-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :Tội Ngũ Nghịch Cũng Rất Dễ Phạm.
https://youtu.be/UWAnHASYd6Q
86-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :Nói Lỗi Của Người Là Điều Đại Kị.
https://youtu.be/YAw1tFZIbfc
87-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :Để Khắc Phục Tập Khí Xấu Ác .
https://youtu.be/9aKKCA3TTwk
88-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :89 Vì Sao Không Nên Hưởng Phước.
https://youtu.be/AZql4MigtxM
89-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Niệm Phật, đọcKinh Chưa Là Học Phật
https://youtu.be/aq_C4wCwoIc
90-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :91 Phước Lộc & Tuổi Thọ.
https://youtu.be/xvi_leUE5pY
91-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :Niệm Phật Không Trí Tín Tâm Dao Động.
https://youtu.be/pvrDP5kR2bM
92-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải Bài bác Tịnh độ Thiệt Thòi Lớn Rồi.
https://youtu.be/ORKrJKItzE8
93-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Không nói Xấu Người Xuất Gia.
https://youtu.be/DxQ2mEkUtu0
94-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :Bảo Tướng & Phước Tướng.
https://youtu.be/y-7Y-N1vjF4
95-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :Áo Cà Sa Trong Nhà Phật Có Ý Nghĩa Gì.
https://youtu.be/7c5_uABHjYA
96-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : Những Điều Đáng Lưu Ý khi đi hộ niệm
https://youtu.be/XgcACDvpHJw
97-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :Vô Trụ Sanh Tâm.
https://youtu.be/0ERc6d2u8nM
98-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải : Du Tịnh Ý Cảnh Sách.
https://youtu.be/ISjyL4Clflg
99-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Quen Nhiều Người Thị Phi Phiền Não Nhiều.
https://youtu.be/tbTkEwYM8Pc
100-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải :Đạo đức suy đồi, tội ác càng tănghttps://youtu.be/wn4m7KdCVxU
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6644
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: VIDEO CỘNG TU KHÍ CÔNG TỊNH ĐỘ

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 5 15, 2022 8:14 pm

101-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Tiền thân Bồ Tát Quán Âm-Thế Chí
https://youtu.be/vT0F2A11bDM
102-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Phật Thích Ca thuyết giảng về Cõi Tịnh Độ
https://youtu.be/nxmXuQ-bZs8
103-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Tổ Huệ Viễn, Đàm Loan,Trí Giả, ĐX
https://youtu.be/PQWTeuDkybk
104-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Tổ Thiện Đạo, Hoài Cảm,Vĩnh Minh
https://youtu.be/tlsrgAeE4EA
105-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Các Tổ Tịnh độ Liên Trì, Ngẫu Ích
https://youtu.be/7AnxCVm2wOU
106-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Tổ Ấn Quang, ĐSNgộ Khai, Diệu Không
https://youtu.be/96E1Ky5EX5M
107-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Đại Sư Hoằng Nhẫn dạy lúc lâm chung
https://youtu.be/lmFibYOS1G0
108-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Qủa báo thông tam thế
https://youtu.be/ZJ3Jqau9ahk
109-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: THIỀN ĐỊNH trong Tịnh Độ
https://youtu.be/IxYdAYvPYhw
110-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: TÙY DUYÊN
https://youtu.be/Yx-klJjDt-E
111-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:GIÁC NGỘ-Tin Niệm Phật Thành Phật
https://youtu.be/gpAZb9LTVpQ
112-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: 11 ĐIỀU HỌC PHẬT THÀNH PHẬT
https://youtu.be/quBeQB32wO8
113-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: TÍCH DUYÊN
https://youtu.be/kRltJ1aVqrc
114-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: 20 Điều giúp THÂN-TÂM THANH TỊNH
https://youtu.be/QAwv3oBckzU
115-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:TU HÀNH THUẬN THEO TỰ TÁNH
https://youtu.be/x5qc3DWloS8
116-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: NIỆM PHẬT TIÊU NGHIỆP CHƯỚNG
https://youtu.be/l4hSt9ZmVUU
117-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Tu Tín-Nguyện-Hành thành Phật
https://youtu.be/2RBthM5mM7Q
118-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: BỆNH TẬT TỪ ĐÂU MÀ ĐẾN
https://youtu.be/6p-20aUu4tg
119-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Không sợ chết, mà cầu vãng sanh
https://youtu.be/KVuubMl4m0Y
120-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Khi niệm Phật ác niệm sanh khởi
https://youtu.be/fa1hnoFKaJY
121-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Dẫn nghiệp-Mãn nghiệp
https://youtu.be/9xyL-ZFlND0
122-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Cảnh lâm chung mộng kiến bỉ Phật
https://youtu.be/j8UhO3L5en0
123-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Nhấttâm bấtloạn,tiêu chuẩn Tịnhtông
https://youtu.be/W1jk6h906Ss
124-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Làm sao nếu có linh qủy dựa vào.
https://youtu.be/dPSNQ3eLbF0
125-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Hóa giải nhiều linh qủy dựa thân
https://youtu.be/q7J5pzxEA70
126-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Niệm Phật tại nhà, vãng sanh không
https://youtu.be/gfKTnROdl_Y
127-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Vãng sanh chỉ niệm câu Phật hiệu
https://youtu.be/e3kJe2jKpzM
128-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Tiền bất nghĩa bố thì qủa báo gì
https://youtu.be/LoJUw9_0zec
129-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: P.pháp 10 niệm của HT Tịnh Không
https://youtu.be/Opocm5yLHZo
130-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Người thiện người ác cũng là thầy ta
https://youtu.be/mp7E8Yj9fqw
131-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Niệm Phật công phu thành phiến
https://youtu.be/rhoMlc3cbXY
132-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Oán gia chướng ngại lúc lâm chung
https://youtu.be/hHuTi745kEc
133-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Vì con họ chê Phật pháp, lỗi về ai
https://youtu.be/f6hBOy4JpZ8
134-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Nghe kinh có lợi ích không
https://youtu.be/GAfCjjA2SJs
135-Cộng Tu Khí Công Tị­nh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Người tu phạm tội
https://youtu.be/KJT48QNRvqU
136-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Siêu độ tổ tiên và oán gia vãngsanh ­
https://youtu.be/CbEIhHLG2j8
137-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Không chấp trước thân này là ta
https://youtu.be/MiNv06O5v30
138-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Mẹ con không tin về Tây Phương CL.
https://youtu.be/K2Jl_9ZmqSk
139-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Nhổ gốc rễ nghiệp lực tình chấp
https://youtu.be/CRAX-zax1uA
140-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Chứng ngộ rồi mình có biết không
https://youtu.be/foeYOoZ_ZjA
141-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Bia chay, ngày nay ăn đắng uống độc
https://youtu.be/RIEN8-MCboo
142-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Không sợ niệm khởi, màsợ giácchậm
https://youtu.be/76yOupLmfAI
143-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Trẻ em chậm phát triển và tự kỷ
https://youtu.be/z69enOHcxt8
144-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Không nên đổi tượng mới đẹp hơn
https://youtu.be/ForxZn6rB_4
145-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Vọng tưởng chấp trước không thật
https://youtu.be/dySUlOsEenE
146-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Alạidathức,nhânqủa 3 đời,mêvàngộ.
https://youtu.be/Lunj1WDeUg0
147-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Nằm mộng thấy Phật A Di Đà...
https://youtu.be/wiyR2_6iuoA
148-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Ăn thức ăn của Phật đọa Địa Ngục
https://youtu.be/Lg2o-ESZGJs
149-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Địa Tạng Bồ Tát
https://youtu.be/jhPiIKaDu6I
150-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Lúc lâm chung,bồ tát đón theo không.
https://youtu.be/ZJ6RIE5tNoc
151-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Muốn thành Phật phải tu lục độ
https://youtu.be/Nj2HBtbG-9k
152-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Tu học Phật như thế nào
https://youtu.be/6vad5gHk12c
153-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Phật giáo là giáo dục không phải
https://youtu.be/_-f2yQfdc0Q
154-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Thâu nhiếp 6 căn là gì
https://youtu.be/2CeYWZVust8
155-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Thế nào là Phật
https://youtu.be/kq2jcAFwiCc
156-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Niệm Phật vọng niệm là bìnhthường
https://youtu.be/1wj0Yd9CVBU
157-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Nói lỗi của tăng là tội cực nặng
https://youtu.be/-L2g9cisKgA
158-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Khóc thương cha mẹ chết là bất hiếu
https://youtu.be/M6agPuOm-xs
159-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Ai làm chủ vận mệnh mình
https://youtu.be/Sq-IazQLjLg
160-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Sám hối oán thân 1
https://youtu.be/y34TBjZ2Kok
161-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Sám hối oán thân 2
https://youtu.be/e-zYoVE-MJo
162-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Tu niệm Phật, thường bị quấy nhiễu
https://youtu.be/FnwmcLJ-HRs
163-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Nhấtchân pháp giới,CựcLạc thếgiới
https://youtu.be/fdCrIvrhLOM
164-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Pháp duyên sanh đều là vô tự tánh
https://youtu.be/L4-rzy43qyk
165-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:TuTĐ, sk yếu có gì không đúng pháp
https://youtu.be/rD1jJTUBVWc
166-Cộng Tu KhíCôngTịnhĐộ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Niệm Phật,Bồ Tát thế nào để tiêu tai
https://youtu.be/ZglK6CsnQ8A
167-Cộng Tu KhíCôngTịnhĐộ mỗi ngày với cưsĩ Huệ Tâm Hải:Thấy Phật.Phóng sanh cứu mạng.Hộ niệm
https://youtu.be/kI88oE_8juM
168-CộngTu KhíCôngTịnhĐộ mỗi ngày với cưsĩ Huệ Tâm Hải:Cầu thai nhi vãngsanh, tu côngđức.Tạpkhí
https://youtu.be/fj6HKVDwkx4
169-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Thai giáo. Tụng kinh để hồi hướng
https://youtu.be/OGg3oOsBqUU
170-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Con dâu chướng ngại tu, Chân thật quy y
https://youtu.be/Cs37bM_bA0Y
171-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Trên 70tuổi buông bỏ, lo tu vãng sanh
https://youtu.be/CPpNw0pTIlQ
172-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Tiền in ấn pháp bảo, và xây chùa.
https://youtu.be/ow0a4D2Iyi8
173-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Cầu vãng sanh.Nghiệp chướng hiện tiền
https://youtu.be/UwAJEeusoL8
174-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Nghi hoặc. Nhân qủa ba đời
https://youtu.be/1NlzqpYzcE8
175-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Chân tậm và Vọng tưởng phân biệt
https://youtu.be/mFvosBAFKLE
176-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận
https://youtu.be/5p2THO0bMAc
177-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Sao tu mà sức khỏe không tốt
https://youtu.be/p4Kf1Q1dye4
178-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Thiện căn đời trước
https://youtu.be/cr5wzVq8aWI
179-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Mộng thấy qủy, niệm Phật hay chú.
https://youtu.be/vqAcDce4yqQ
180-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Công phu của một niệm
https://youtu.be/YDP41yV6e0w
181-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Biết niệm Quan Âm mới được tiêu tai
https://youtu.be/QZoHYRCoAis
182-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Không được vô cớ cắt xén vải vóc...
https://youtu.be/nCjTAOPvvzM
183-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Giúp con buông xuống thù hận này
https://youtu.be/Vlg8mKZLEYU
184-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Bệnh ung thư, không được giết oan gia.
https://youtu.be/71pbqxNZ9p4
185-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Làm thế nào tiêu trừ nghiệp chướng
https://youtu.be/YnqW93D8Jyk
186-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Ung thư vừa ăn chay và mặn được không
https://youtu.be/bpHh_cwjcx4
187-Cộng Tu KhíCông TịnhĐộ mỗi ngày với cưsĩ Huệ Tâm Hải:Oangia tráichủ nói mẹ sắp thành Phật
https://youtu.be/0EmziGYWcgo
188-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Tu xuất gia về nhà ở không như pháp
https://youtu.be/u6ojD93cGZk
189-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Nhắm mắt niệm Phật thấy Phật
https://youtu.be/efdpii4VmKo
190-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Vọng tưởng, vô minh không kiến tánh
https://youtu.be/gbNeDLYR0T0
191-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Tướng thể không, Sự có, Lý không
https://youtu.be/tY6KNqcqX0s
192-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Lìa được 4 tướng, thế giới như thế nào
https://youtu.be/ADwrl98BmqQ
193-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Vô trụ sanh tâm là tâm đại bồ đề
https://youtu.be/ZreBCuP7AFU
194-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Lâm chung mơ hồ, thiếu tín nguyện hạnh
https://youtu.be/6hxbjxVovYM
195-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Pháp sư giảng sai kinh điển Tịnh độ
https://youtu.be/YT3u9R7B4AE
196-Cộng Tu KhíCông Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Người học kinh giáo có học ngu không
https://youtu.be/voGSul04YYY
197-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Lâm chung chỉ muốn 1 Phật A Di Đà đón
https://youtu.be/KfRAvPufZ_E
198-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cưsĩ Huệ Tâm Hải:Khi ngủ nằm mộng biết đang nằm mộng
https://youtu.be/zGBMJTo-Hp8
199-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Người nhà vãng sanh báo mộng
https://youtu.be/3zZEP5c2dro
200-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Vọng tưởng nhiều bệnh tâm thần phân liệt
https://youtu.be/MRCOx1WzsDs
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6644
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: VIDEO CỘNG TU KHÍ CÔNG TỊNH ĐỘ

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 6 06, 2022 1:10 pm

201-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Thật vì sanh tử, phát lòng bồ đề
https://youtu.be/Rg0flBCCRLE
202-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Người chấp sự đạo tràng.
https://youtu.be/5YuyUKti2H4
203-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Làm sao nâng cao tín tâm của mình
https://youtu.be/TMTte3bwcFY
204-Cộng Tu KhíCông TịnhĐộ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Nhà và đạo tràng qủy phá.Tuổi thọ.
https://youtu.be/9RoW-kD7SjM
205-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Thần thông là hết tận kiến tư hoặc
https://youtu.be/9Tkdw6pPYwk
206-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Cầu sanh tịnh độ
https://youtu.be/-uugtpyE7GY
207-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Người nhìn thấy Quán Âm không như nhau
https://youtu.be/hJZT4fwR7cA
208-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Người nằm liệt giường suốt 20 năm
https://youtu.be/UGQSmvNUHkE
209-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Bệnh tâm thần phân liệt
https://youtu.be/tD5qi1m930k
210-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Học tạp rất nhiều tông phái
https://youtu.be/YsnGSJn60k0
211-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Đã phạm tội hủy báng Phật và ngũ nghịch
https://youtu.be/aLVQ6Wwdnsw
212-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Nhân qủa có phải mê tín
https://youtu.be/m8OXnpiqpwg
213-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Đừng để bác sĩ giết ban
https://youtu.be/BZXRpJp1Ufk
214-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Những việc làm không có đạo đức.
https://youtu.be/P3u01zviSx4
215-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Trong Phật pháp nói có 3 nguyên nhân bệnh
https://youtu.be/rJET-jFWMj0
216-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Tận hư không khắp pháp giới là chính mình
https://youtu.be/UZFsGPC4VN8
217-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Tu nghe pháp nhiều sao vãng sanh ít
https://youtu.be/3GWtOPoVIM0
218-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Dụng công niệm Phật cảm ứng Phật bồ tát
https://youtu.be/ag2NFvxeumA
219-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Làm sao mới tiêu trừ nghiệp chướng
https://youtu.be/0b4cdqwAqVI
220-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Cẩn thận chữa bệnh cho người tu
https://youtu.be/oGP60n2fbPI
221-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Sét đánh chết người, mưa acid
https://youtu.be/sIN3zCq1ojU
222-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Phật pháp hóa giải dịch bệnh
https://youtu.be/Dhu_3SqCgmw
223-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Đạo tràng có hộ pháp
https://youtu.be/RlCyqJHTBXs
224-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Quán Âm Bồ Tát, hữu cầu tất ứng
https://youtu.be/cMU96VjtOhA
225-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Lời qủy thần có tin được không
https://youtu.be/4Y1b7Iu7rNs
226-Cộng Tu KhíCông TịnhĐộ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Cầu siêu sám hối oan gia khỏi ung thư
https://youtu.be/9Di_iYWM2ls
227-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Muốn vãng sanh chỉ cần niệm danh hiệu Phật
https://youtu.be/ZTb8WDH_Cdg
228-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Mười tâm thú thắng :1-TÍN TÂM
https://youtu.be/a5qEz5h2DAc
229-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: 10 tâm thù thắng:2-THÂM TRỌNG TÂM
https://youtu.be/34VCZ__bPCY
230-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:10 tâm thù thắng:3-PHÁT NGUYỆN TÂM
https://youtu.be/zhoxRfOi1eY
231-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:10 tâm thù thắng: 4-HỶ XẢ TÂM
https://youtu.be/pnB9G_fwUYU
232-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: 10 tâm thù thắng: 5-AN ỔN TÂM
https://youtu.be/6E24qvlx52w
233-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: 10 tâm thù thắng: 6-ĐÀ RA NI TÂM
https://youtu.be/s1tEYe6xIA8
234-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:10 tâm thù thắng: 7-HỘ GIỚI TÂM
https://youtu.be/HYy-TnRJEOc
235-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:10 tâm thù thắng: 8-BA LA MẬT TÂM
https://youtu.be/s-eOGkl1NsA
236-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:10 tâm thù thắng: 9-BÌNH ĐẲNG TÂM
https://youtu.be/-nkJl7keVy4
237-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Mười tâm thù thắng: 10-PHỔ HIỀN TÂM
https://youtu.be/RRPaxPbg6jM
238-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải:Lợi ích lời giáo dục của Phật đà
https://youtu.be/TF0GQUOt4sM
239-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Chuyện Du Tịnh Ý gặp táo quân
https://youtu.be/kn0xKYGCfN8
240-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Vô trụ sanh tâm
https://youtu.be/fcml3UTBfVU
241-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Bài xích Tịnh Độ, thiệt thòi qúa lớn rồi
https://youtu.be/w0W2b5M2TAs
242-Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ mỗi ngày với cư sĩ Huệ Tâm Hải: Vua Trần Thế Dân cầu siêu thoát
https://youtu.be/HHyzg8YsZ1U
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6644
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am


Quay về Tâm Linh / Tôn Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách