Danh Sách ân nhân đóng góp ấn tống kinh Vô Lượng Thọ đợt 3

Danh Sách ân nhân đóng góp ấn tống kinh Vô Lượng Thọ đợt 3

Gửi bàigửi bởi hoatam » Thứ 2 Tháng 5 23, 2011 12:03 am

Danh sách bên dươí là quí Ân Nhân đóng góp để Ấn Tống Kinh Vô Lượng Thọ đợt 3


1/Thầy Đỗ Đức Ngọc $400
2/Pháp Đức & Hoa Minh $900
3/Trần Muối $ 100
4/Buì Văn Thọ $ 100
5/Dianna Thaỏ Nguyễn $ 30
6/Mã Anh $50
7/Lý Yến Khanh $50
8/Lý Yến Đoan $50
9/Chị Lơị & anh Sum $50
10/Tăng Thuận $50
11/Chị Bích Huyền $20
12/Anh Trần Đức Nguyên $20
13/Chị Nguyễn Minh Hằng $20
14/Minh Nguyệt & Soo Ty $100
15/Anh Quang Video $20
16/Hoa Xuân ,Từ Quãng Nghiêm $100
17/Hoa Baõ ,Từ Quãng Bách $100
18/Hoa Thiện ,Jimmy Trần $100
19/Hoa Đức $100
20/Diệu Thuần và Du Khê $100
21/Trịnh Phát Thuỷ $50
22/Lai Bôị Như $50
23/Trịnh Mỹ Nga $20
24/Trịnh Mỹ Lan $20
25/Trịnh Mỹ Phương $20
26/Trịnh Mỹ Dung $20
27/Trinh Mỹ Hiền $20
28/Hà Thị Hoan $60
29/Từ Brian $20
30/Từ Steven $20
31/Audrey Du $30
32/Erica Du $30
33/Jayden Tran $20
34/Edision Tran $20
35/Huỳnh Khương Huy $20
36/Huỳnh Khương Tín $20
37/Huỳnh Thục Nghiêm $20
38/Hùynh Chuá $20
39/Qui Ngọc Hoàng $20
40/Mai và Dũng $100
41/Trần Sáng Phú $50
42/Trần Sáng Quang $50
43/Trần Sáng Cường $50
44/Monica Lo $100
45/Margaret Lo $100
46/Hung Chang Lo $100
47/Peng Shan Yun $100
48/Dương Thị Bạch Tuyết B $30
49/Anh chị Thông và Loan $100
50/Anh Quách Minh $50
51/Diệp Phúc $20
52/Nguyễn Khaỉ Hoàng $100
53/Dương Văn Chỉnh $20
54/Lê Việt Hùng $40
55/Nguyễn Danh $20
56/Phùng Kim $50
57/Phan Văn Tuấn $50
58/Lưu Irene $20
59/Trịnh Tư $20
60/David Hướng $ 20
61/Hạnh Nguyễn $50
62/Thưong Nguyễn $50
63/Hoa Huỳnh $50
64/Chị Nghiã $50
65/Trịnh Quân & chị Liêũ $20
66/Tôn Mỹ Lan $100
67/Diệu Từ $100
68/Võ Bạch Cúc $10
69/Tiêu Thaị $50
70/Trương Khuì $50
71/G/Đ Trương Lệ Mỹ $25
72/G/Đ Trương Lệ Hồng $25
73/G/Đ Trương Ngọc Hà $25
74/G/Đ Trương Ngọc Hoa $25
75/G/Đ Trương Vinh Long $20
76/G/Đ Trương Vinh Hoa $20
77/G/Đ Trương Vinh Minh $20
78/G/Đ Truơng Kim Thiên $20
79/Trương Kim Hy $50
80/Diệu Hương (bà Sáu) $50
hoatam
 
Bài viết: 56
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 10:48 pm

Quay về Từ Thiện

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách