Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Danh sách ân nhân đóng góp ấn tống kinh Điạ Tạng

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 Tháng 5 09, 2011 5:24 pm
gửi bởi hoatam
Kính thưa quí vị,
Việc đóng góp ấn tống 1000 quyễn kinh Điạ Tạng đả hoàn tất.

1/Thầy Đỗ Đức Ngọc $100
2/Pháp Đức Hoa Minh $100
3/Nguyễn Thanh Loan $20
4/Doãn Minh Tiến $20
5/Lý Yến Khanh $20
6/Dũng và Mai $50
7/Hoa Đức $50
8/Hoa Baõ $50
9/Hoa Thiện $50
10/Hoa Xuân $50
11/Diệu Thuần $50
12/Lo Monica $50
13/ Dianna Thaõ Nguyễn $20
14/ Buì Văn Thọ $20
15/ Trần Muối $50
Tỗng cộng $700