Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

CHỨC NĂNG CÁC CƠ QUAN ĐỐI VỚI MÁU

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 Tháng 5 16, 2018 10:20 pm
gửi bởi audible
CHỨC NĂNG CÁC CƠ QUAN ĐỐI VỚI MÁU


Máu thuộc âm.

Cơ quan tạo máu là lá lách.

Cơ quan chứa máu là gan.

Cơ quan bơm máu tuần hoàn là tim.

Cơ quan bảo quản máu là phổi.

Cơ quan lọc máu là thận, chức năng điều hòa thành phần máu là tế bào tủy cũng thuộc thận.

doducngoc