Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Cách chữa bệnh bằng huyệt chức năng, cơ sở theo Quy luật âm

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 Tháng 3 02, 2015 8:21 pm
gửi bởi admin
Video : Nghe 28 bài :
Cách chữa bệnh bằng huyệt chức năng, cơ sở theo Quy luật âm dương khí huyết tạng phủ hư thực hàn nhiệt

1-http://youtu.be/lCxOi0MFsng
2-http://youtu.be/OtSHRbg6POg
3-http://youtu.be/Yh3zkNXp200
4-http://youtu.be/-mIYRa-GUC0
5-http://youtu.be/hS0yajer2fM
6-http://youtu.be/blgTw-1xFP8
7-http://youtu.be/qPQAriNLN_0
8-http://youtu.be/M3CILyi0pmI
9-http://youtu.be/Yrkv9QSc4YE
10- http://youtu.be/12Q4R_fIoUc
11- http://youtu.be/HqkrF2mWKdI
12-http://youtu.be/xWCZzwzN6vc
13-http://youtu.be/S6N11lZe_2w
14-http://youtu.be/90HPy1h32EQ
15-http://youtu.be/ok56IcgpLv0
16-http://youtu.be/091GXf4JQXQ
17-http://youtu.be/FybJC1lBwio
18-http://youtu.be/jwBSWo5qp2o
19-http://youtu.be/6aWeAaWBzt0
20-http://youtu.be/8nIyPhAU8Cw
21-http://youtu.be/WH8vjtAdzv4
22- http://youtu.be/13QH9uKxaxo
23- http://youtu.be/0-lMGZU6ndo
24- http://youtu.be/-HUdH1Uyl7s
25- http://youtu.be/Qxmo4XSazHc
26- http://youtu.be/aTrZKtSSWzE
27- http://youtu.be/6nPp6kD3ykY
28- http://youtu.be/XDXQHOQi-l4

Re: Cách chữa bệnh bằng huyệt chức năng, cơ sở theo Quy luật

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 Tháng 8 26, 2016 9:43 pm
gửi bởi admin
Học ở đây

http://khicongydaotailieu.blogspot.ca/

Còn video nào không xem được xin làm ơn chọn ra để admin xóa đi. Cảm ơn nhiều.