Bạn đang xem trang 3 / 3 trang

Re: Tài liệu Tư Học Chữa Bệnh Bằng Huyệt

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 Tháng 4 03, 2013 3:31 pm
gửi bởi admin
24-Bệnh Ung thư

Mục lục

Tích tụ khí, kết thành cục, khối trong tạng phủ
Tích tụ khí, kết thành cục trong ngũ tạng
Làm mềm khối cục trong bụng
Tích tụ kết khối ở Thận
Ung thư thực đạo thời kỳ cuối
Ung thư ruột
Tích tụ kết khối ở bụng trên
Tích tụ kết khối ở bụng dưới

--------------

Dùng Huyệt :


Tích tụ khí, kết thành cục, khối trong tạng phủ
Tả Túc tam lý
Bất dung

Tích tụ khí, kết thành cục trong ngũ tạng
Tứ mãn
Thạch môn

Làm mềm khối cục trong bụng
Chiếu hải
Nội quan

Tích tụ kết khối ở Thận
Triệu chứng: Đau bụn dưới vòng ra sau thắt lưng, bí đái
Trung cực
Chương môn
Khí hải
Kỳ môn
Độc âm

Ung thư thực đạo thời kỳ cuối
Triệu chứng: Làm no hơi ăn không được
Xuất khí huyệt

Ung thư ruột
Thái bạch
Hãm cốc
Đại trường du

Tích tụ kết khối ở bụng trên
Bổ Trung cực
Huyền xu

Tích tụ kết khối ở bụng dưới
Bổ Thận du
Bổ Phế du
Bổ Can du
Bổ Đại trường du
Bổ Thái xung