Tài liệu Tư Học Chữa Bệnh Bằng Huyệt

Tài liệu Tư Học Chữa Bệnh Bằng Huyệt

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 4 01, 2013 1:21 pm

1-Huyệt Vị Sổ Tay Tìm Huyệt.
https://docs.google.com/file/d/0BzTtsb_ ... li=1&hl=en

2-Chúc Năng Khí Hóa Của Huyệt :
https://docs.google.com/file/d/0BzTtsb_ ... _web&hl=en

3- Bệnh Bao tử (Tỳ Vị)

Mục lục

Bao tử co thắt đau loét
Bao tử loét
Bao tử yếu (ăn no bị đau)
Bao tử yếu (ăn no bị đau) + chứng sình bụng, tiêu chảy hoặc viêm ruột dư
Bao tử đau
Bao tử co bóp
Bao tử và ruột nóng
Bao tử đày hơi
Bao tử thủng
Bao tử dư chất chua sing loét Trường Vị
Bao tử viêm mãn tính
Bao tử loét thủng
Bao tử nóng, ăn nhiều mau đói mà không bổ
Bao tử nóng
Bao tử thòng
Bao tử xuất huyết
Bao tử tiết dịch vị không đau làm xáo trộn tiêu hóa
Bổ Tỳ Vị  Bổ trung ích khí

-------------
Dùng huyệt :

Bao tử co thắt đau loét
Vị thư

Bao tử loét
Lương môn
Trung quản
Thủ tam lý
Túc tam lý

Bao tử yếu (ăn no bị đau)
Túc tam lý
Phục thố
Lương khâu

Bao tử yếu (ăn no bị đau) + chứng sình bụng, tiêu chảy hoặc viêm ruột dư
Tả Thượng cự hư

Bao tử đau
Nội quan
Công tôn

Bao tử co bóp
Bấm Túc tam lý  làm cho co bóp chậm lại
Bấm Thủ tam lý  làm cho co bóp nhanh

Bao tử và ruột nóng
Lương môn
Khí hải
Thượng cự hư

Bao tử đày hơi
(Do Vị trọc, Tỳ nhược, dương vượng âm suy)
Tam âm giao
Tả Túc tam lý

Bao tử thủng
Bổ Trung quản
Tả túc tam lý

Bao tử dư chất chua sing loét Trường Vị
Cự liêu
Tã Cách du
Can du
Tỳ du

Bao tử viêm mãn tính
Vị du
Tỳ du
Trung quản
Túc tam lý

Bao tử loét thủng
Trung quản
Lương môn
Thiên xu
Nội quan
Túc tam lý

Bao tử nóng, ăn nhiều mau đói mà không bổ
Tả Trung quản

Bao tử nóng
Tả Xung dương
Tả Tuyệt cốt

Bao tử thòng
Tả Nội đình (chọn bên huyệt đau)
Bổ Trung quản

Bao tử xuất huyết
Tỳ du
Thượng quản
Thân mạch
Dương lăng tuyền

Bao tử tiết dịch vị không đýu làm xáo trộn tiêu hóa
Vị du
Túc tam lý

Công dụng điều chỉng tiết dịch Vị kích thích men tiêu hóa yếu mạnh lên và ngược lại. Bao tử dư chất chua không được dùng huyệt Túc tam lý.
Bổ Tỳ Vị  Bổ trung ích khí

Trung quản
Ẩn bạch
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6060
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Tà liệu Tư Học Chữa Bệnh Bằng Huyệt

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 4 01, 2013 1:27 pm

4-Bệnh thuộc Bụng
Mục lục

Đau vòng thắt lưng bụng
Đau giửa vùng ngực bụng
Bụng căng sình
Bụng đau quanh rốn
Bụng đau có hòn cục
Bụng đau dử dội
Bụng đầy
Bụng bị vọp bẻ (co rút trong ruột non)
Bụng đau tức ngực
Bụng đau khó thở
Bụng dưới đày thấp khí làm đau tức
Bụng trên đau
Bụng dưới đau
Bụng căng đầy
Bụng dưới căng đầy
Bụng đau, bụng sình
Bụng đau do kết tụ
Bụng sưng đau do viêm Trường Vị
Bụng sình đau lan tới lưng
Bụng báng đày nước
Bụng dưới nóng do bón cứng
Bụng đau lan tới vai
Bụng lạng ( trúng lạnh)
Bụng đau quặn có cục cuộn lên cuộn xuống
Bụng phù
Bụng dưới đau do thấp hàn ở hạ tiêu
Bụng gò hòn cục quặn đau

--------------

Dùng Huyệt :

Đau vòng thắt lưng bụng
Duy đạo

Đau giửa vùng ngực bụng
Tả Túc tam lý

Bụng căng sình
Nội đình
Công tôn

Bụng đau quanh rốn
Thiên xu

Bụng đau có hòn cục
Tả Huyết hải
Bổ Xung môn

Bụng đau dử dội
Tả Túc tam lý
Nội đình

Bụng đầy
Bấm Khúc Tuyền

Bụng bị vọp bẻ (co rút trong ruột non)
Tả Tiểu hải

Bụng đau tức ngực
Tả Túc tam lý

Bụng đau khó thở
Tả Công tôn
Nội quan

Bụng dưới đày thấp khí làm đau tức
Bấm Bàng quang du

Bụng trên đau
Bổ Thượng quản
Bổ Trung quản
Đè nhẹ Nội quan
Tả Túc tam lý

Bụng dưới đau
Khí hải
Quan nguyên
Bổ Tam âm giao
Tả Túc tam lý
Đè nhẹ Nội quan

Bụng căng đầy
Tã nội đình
Túc lâm khấp

Bụng dưới căng đầy
Nội đình
Túc tam lý
Tam âm giao

Bụng đau, bụng sình
Tả Nội đình

Bụng đau do kết tụ
Nội quan
Chiếu hải

Bụng sưng đau do viêm Trường Vị
Thái bạch
Hãm cốc
Đại trường du

Bụng sình đau lan tới lưng
Thái xung
Thái bạch

Bụng báng đày nước
Thủy đạo
Thủy phân
Âm lăng tuyền
Túc tam lý
Tam âm giao

Bụng dưới nóng do bón cứng
Trung chú
Phù khích

Bụng đau lan tới vai
Trung quản
Thừa mãn

Bụng lạnh ( trúng lạnh)
Trung quản
Thần khuyết

Bụng đau quặn có cục cuộn lên cuộn xuống
Túc thông cốc
Thúc cốt
Đại trường du

Bụng phù
Túc tam lý
Thượng quản
Vị du

Bụng dưới đau do thấp hàn ở hạ tiêu
(Có triệu chứng giun, sán, bón, són đái, sa đì)
Dại đôn
Quan nguyên
(Thư Can, thông hạ tiêu, trục hàn, thấp giáng nghịch)

Bụng gò hòn cục quặn đau
Huyết hải
Xung môn
Thiên xu
Hoang môn
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6060
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Tà liệu Tư Học Chữa Bệnh Bằng Huyệt

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 4 01, 2013 1:30 pm

5-Bệnh Cảm mạo
Mục lục

Cảm cúm
Cảm nóng lạnh (Phong hàn nhiệt)
Cảm mạo
Ngừa cúm
Cảm phong hàn
Cảm phong nhiệt
Cảm sốt
------------------
Dùng Huyệt :


Cảm cúm
Phong môn
Đào đạo
Đại chùy
Phong trì
Khúc trì

Cảm nóng lạnh (Phong hàn nhiệt)
Bá hội
Đại chùy
Phong trì
Hợp cốc
Khúc trì
(Sơ giải phong biểu, điều hòa vinh vệ)

Cảm mạo
Phong môn
Xích trạch
Thân trụ
Đại chùy
Phong trì
Hợp cốc
Phế du
Đại trữ

Ngừa cúm
Phong trì
Phong môn
Thiên trụ

Cảm phong hàn
Phong trì
Liệt khuyết
Ngoại quan

Cảm phong nhiệt
Phong trì
Đại chùy
Khúc trì
Hợp cốc

Cảm sốt
Đào đạo
Phế du
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6060
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Tà liệu Tư Học Chữa Bệnh Bằng Huyệt

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 4 01, 2013 1:35 pm

6-Bệnh Cổ, Gáy, Vai
Mục lục

Ngứa cổ muốn ho
Cổ đau
Cổ gáy đau
Cứng cổ gáy
Cổ gáy vai đau
Cổ gáy sưng làm nóng lạnh
Vai cứng khớp đau
Vai đau khó cử động
Vai đau dơ tay không được, nặng vai
Vai lạnh
Lao hạch cổ
Lở gáy
Vai liệt cơ
Vai viêm gân cơ làm đau
Vai viêm khớp
Vai viêm khớp xung quanh
Vai co rút
Vai đau như muốn gẫy
Khớp vai viêm
Khớp dưới xương vai, màng bao khớp viêm
Loa lịch tràng nhạc
Loa lịch ác vang
Mai hạch khí
Sưng tuyến giáp
Bướu hạch cổ, sưng họng
--------------

Dùng Huyệt


Ngứa cổ muốn ho
Kinh cừ
Hành gian

Cổ đau
Liệt khuyết
Hậu khê

Cổ gáy đau
Ngọc chẩm
Hoàn cốt
Hậu khê

Cứng cổ gáy
Thừa tương
Phong phủ

Cổ gáy vai đau
Thiên liêu

Cổ gáy sưng làm nóng lạnh
Uyển cốt
Dương cốc

Vai cứng khớp đau
Nhân trung
Phong phủ
Phế du

Vai đau khó cử động
Nhu du
Kiên ngung
Kiên trinh
Cự cốt

Vai đau dơ tay không được, nặng vai
Khúc trì
Thiên liêu

Vai lạnh
Cách quan
Trật biên
Kinh cốt

Lao hạch cổ
Thủ ngũ lý
Tý nhu
Túc lâm khấp
Thiên tĩnh

Lở gáy
Ủy trung
Nữ tất

Vai liệt cơ
Can du
Chương môn
Thiên tuyền
Âm lăng tuyền

Vai viêm gân cơ làm đau
Khúc viên (Chửa bên đau)
Tý nhu
Dương lăng

Vai viêm khớp
Cự cốt
Kiên liêu
Dương lăng
Cực tuyền

Vai viêm khớp xung quanh
Dưỡng lão
Kiên trinh
Cực tuyền
Nội quan

Vai co rút
Kiên ngoại du

Vai đau như muốn gẫy
Dưỡng lão
Thiên trụ

Khớp vai viêm
Kiên ngung
Kiên nộng
Kiên liêu
Khúc trì

Khớp dưới xương vai, màng bao khớp viêm
Kiên Ngung
Dương lăng
Kiên liêu

Loa lịch tràng nhạc
Khúc trì
Đại ngênh
Kiên tĩnh
Túc tam lý
Thiên tĩnh
Thiếu hải

Loa lịch ác vang
Can du

Mai hạch khí
Thiên lịch
Chiếu hải
Liệt khuyết

Sưng tuyến giáp
Gian sứ
Khí anh
Tam âm giao

Bướu hạch cổ, sưng họng
Khí xá
Thiên phủ
Nhu hội
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6060
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Tà liệu Tư Học Chữa Bệnh Bằng Huyệt

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 4 01, 2013 1:45 pm

7-Bệnh Co giật
Mục lục

Co giật mặt
Co giật mãn tính (Parkinson)
Co giật thần kinh mặt số 7
Co giật cơ mặt
Co giật đầu
Tê liệt thần kinh quay
Tê liệt thần kinh giửa
Tê liệt thần kinh trụ
Tê liệt thần kinh số 7

-----------------------
Dùng Huyệt :


Co giật mặt
Ty tiếu

Co giật mãn tính (Parkinson)
Ẩn bạch
Thương khưu
Lư tức

Co giật thần kinh mặt số 7
Đại nghênh

Co giật cơ mặt
Hạ đîa thương
Toản trúc
Tứ bạch

Co giật đầu
Lư tức

Tê liệt thần kinh quay
Cảnh tý
Khúc trì
Dương khê

Tê liệt thần kinh giửa
Cảnh tý
Tý trung
Nội quan

Tê liệt thần kinh trụ
Cảnh tý
Tiểu hải
Chi chánh
Thần môn
Linh đạo

Tê liệt thần kinh số 7
Hoàn cốt (Đởm 12)
Liệt khuyết

8-Bệnh Co rút
Mục lục

Co rút gân do lạnh
Co rút gân do nhiệt
Co rút bộ phận sinh dục làm đau do hàn khí ở bụng dưới
Co rút gân khấp người do hàn thấp
Co rút cơ nhai
Co rút cột sống, ưỡn cứng lưng
Co rút gân cơ ngực bụng làm đau tức
Co rút lưng làm đau
Co rút làm đau chói cạnh sườn
Di mộng tinh
Di tinh
Khó ngũ do yếu mệt tim
Tâm vị nhiệt
Động kinh co giật do sốt cao

--------
Dùng Huyệt :


Co rút gân do lạnh
Bổ Đại đôn

Co rút gân do nhiệt
Tã Đại dôn

Co rút bộ phận sinh dục làm đau do hàn khí ở bụng dưới
Bổ Đạo đôn
Bổ Ẩn bạch

Co rút gân khấp người do hàn thấp
Tã Đại đôn
Khúc trì
Ủy trung

Co rút cơ nhai
Hạ quan
Giáp xa
Ế phong

Co rút cột sống, ưỡn cứng lưng
Á môn
Phong phủ

Co rút gân cơ ngực bụng làm đau tức
Túc tam lý
Thừa sơn
(Thông cân lạc trường vị, hóa khí huyết bị ứ)

Co rút lưng làm đau
Kinh cừ

Co rút làm đau chói cạnh sườn
Âm đô
Thái uyên
Phế du

Di mộng tinh
Tâm du
Thận du
Bạch hoàn du
Cao hoang du
Nhiên cốc
Phục lưu

Di tinh
Quan nguyên
Khúc cốt
Tam âm giao
Túc tam lý
Nhiên cốc

Phục lưu
Khó ngũ do yếu mệt tim

Bổ Thiếu xung
Tâm vị nhiệt
Bứt rức, phiền muộn, oẹ khan, nóng mặt, ưa nằm

Tã Lao cung
Tã Túc tam lý
Động kinh co giật do sốt cao

Ủy dương
Ửy trung
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6060
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Tà liệu Tư Học Chữa Bệnh Bằng Huyệt

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 4 01, 2013 2:24 pm

9-Bệnh Chiêm bao, trúng độc, đau lưng, Phù, Vọp bẻ

Mục lục

Chiêm bao mộng mị
Giải độc (cà phê, thuốc lá ...)
Giải tiêu độc trong Phế, trường và Vị
Giải độc thanh não
Giải độc, phục hồi nguyên khí
Giải độc trong máu
Phù chân
Phù mu bàn chân
Phù mặt
1.Do dị ứng (thời tiết, thuốc, thực phẩm...)
2.Do hàn khí nghịch
Phù thủng
Phù thủng toàn thân
Phù, sưng đau nhức, co giật do huyết nhiệt ứ tắc
Thư cân, hóa thấp, tán hàn, giáng nghịch, điều hòa ân dương khai khiếu tỉnh não
Vọp bẻ hoa mắt


--------------

Dùng Huyệt


Chiêm bao mộng mị
Tâm du
Nội đình
Thái xung
Cự khuyết
Thần môn
Túc khiếu âm
Khâu khư

Giải độc (cà phê, thuốc lá ...)
Trúc tân

Giải tiêu độc trong Phế, trường và Vị
Xích trạch
Trương dương
Uỷ trung
Hợp cốc
Thiếu dương

Giải độc thanh não
Xích trạch
Uỷ trung
Bá hội

Giải độc, phục hồi nguyên khí
Xích trạch
Trung quản
Uỷ trung
Túc Tam lý
Thiên xu

Giải độc trong máu
Xích trạch
Thiếu xung
Uỷ trung
Trung xung

Phù chân
Thương khâu

Phù mu bàn chân
Thượng bát phong
Túc tam lý
Dương lăng

Phù mặt
1.Do dị ứng (thời tiết, thuốc, thực phẩm...)
Tứ bạch
Huyền ly
2.Do hàn khí nghịch
Nội đình
Hợp cốc

Phù thủng 1
Bổ Thủy phân
Bổ Thủy đạo
Âm lăng

Phù thủng 2
Phục lưu
Thần khuyết
Khí hải
Thủy phân

Phù thủng 3
Thận du
Mệnh môn
Kiên tĩnh
Trung lữ du

Phù thủng toàn thân
Tỳ du

Phù, sưng đau nhức, co giật do huyết nhiệt ứ tắc
Khúc trì
Tam âm giao
(Thanh nhiệt, trục ứ, sinh huyết mới)

Thư cân, hóa thấp, tán hàn, giáng nghịch, điều hòa ân dương khai khiếu tỉnh não
Thiên tru
Đại trử
Côn lôn

Vọp bẻ hoa mắt
Nhiên cốc
Thừa sơn
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6060
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Tà liệu Tư Học Chữa Bệnh Bằng Huyệt

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 4 01, 2013 2:37 pm

10-Bệnh thuộc Da

Mục lục

Ngứa lở ngoài dái
Ngứa nổi mề đay
Đinh nhọt
Gáy lở lói
Ghẻ độc
Ngứa do máu có nhiệt độc
Ngứa khắp người
Ngứa ngáy, bức rức
Ngứa khắp người do phong, dị ứng
Phong cùi
Phong mề đai
Lở loét phong chẩn
Lở ngứa ngoài da
Mồ hôi trộm
Mồ hôi tay
Da ngứa nổi sần
Dị ứng
Viêm nhọt chân lông da
Phong mề đai, dị ứng
Phong chẩn
Đinh nhọt
Ghẻ ngứa
Phong mề đay
Phong chẩn
Phong độc ẩn chẩn
Phong, ngứa ngáy
Lở loét phong chẩn
Thấp chẩn
Phong nhiệt ẩn chẩn
Vàng da
Vàng da do viêm gan
Đau vú
Đau vú, sưng
------------------

Dùng Huyệt

Ngứa lở ngoài dái
Thần đình
Bá hội
Thượng tinh

Ngứa nổi mề đay
Thiên tĩnh
Phong thị

Đinh nhọt
Tả Thủ tam lý
Hợp cốc
Dưởng lão
Đinh du

Gáy lở lói
Ủy trung
Nữ tất

Ghẻ độc
Ủy trung
Cách du

Ngứa do máu có nhiệt độc
Xích trạch
Ủy trung

Ngứa khắp người
Chí âm
Ốc ế

Ngứa ngáy, bức rức
Tả Đại lăng
Tả Lao cung

Ngứa khắp người do phong, dị ứng
Hợp cốc
Khúc trì

Phong cùi
Công tôn
Dũng tuyền
Nhiên cốc
Túc tam lý
Lương khâu

Phong mề đai
Tỳ du

Lở loét phong chẩn
Đại lăng
Phong môn
Khúc trì
Lao cung
Kiên trinh

Lở ngứa ngoài da
Khúc trì
Thần môn
Hợp cốc

Mồ hôi trộm
Âm khích
Hậu khê

Mồ hôi tay
Lao cung
Đại lăng
Thần môn
Ngư tế

Da ngứa nổi sần
Phế du
Đốc du
Cách du
Khúc trì
Huyết hải

Dị ứng
Khúc trì
Thái xung
Huyết hải

Viêm nhọt chân lông da
Đốc du
Tâm du
Cách du
Đại chùy

Phong mề đai, dị ứng
Khúc trì
Liệt khuyết
Đại chùy
Huyết hải
Tam âm giao
Túc tam lý

Phong chẩn
Kiên ngung
Dương khê

Đinh nhọt
Uỷ trung
Hợp cốc
Khúc trì
Thân trụ
Linh đài
Túc tam lý

Ghẻ ngứa
Phế du
Khúc trì
Đại lăng
Thần môn

Phong mề đay
Khúc trì
Tam âm giao
Túc tam lý
Đại chùy
Âm lăng

Phong chẩn
Huyết hải
Tam âm giao
Khúc trì
Hợp cốc

Phong độc ẩn chẩn
Khúc trì
Tuyệt cốt
Ủy trung

Phong, ngứa ngáy
Phong thị

Lở loét phong chẩn
Đại lăng

Thấp chẩn
Thần môn
Đại chùy
Khúc trì
Huyết hải
Tam âm giao
Túc tam lý

Phong nhiệt ẩn chẩn
Khúc trì
Khúc trạch
Hợp cốc
Phế du
Liệt khuyết
Ngư tế
Nội quan
Thần môn

Vàng da
Trung quản
Đởm du
Chí dương

Vàng da
Ẩn bạch
Tỳ du
Vị du

Vàng da
Hậu khê
Lao cung

Vàng da do viêm gan
Trung phong
Hợp cốc
Khúc trì

Đau vú
Nhũ căn
Hoang môn

Đau vú, sưng
Quang minh
Túc lâm khấp
Đồng tử liêu
Thiếu trạch
Thái xung
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6060
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Tài liệu Tư Học Chữa Bệnh Bằng Huyệt

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 4 01, 2013 5:39 pm

11-Bệnh Đầu mặt

Mục lục

Nhức đàu
1. Nhức đầu do viêm họng, đau răng (trường vị nhiệt)
2. Nhức đầu do rối loạn chức năng tiêu hóa (hay buồn nôn do gan bao-tử)
3. Nhức đầu do sung huyết
4. Nhức đầu quá độ
5. Nhức đầu như búa bổ mình nóng như lửa
6. Nhức đầu do can hỏa vượng lên đầu
7. Nhức đầu do cảm mạo
8. Nhức đầu do cảm
Nhức đầu chóng mặt
Nhức đầu chóng mặt, nôn mửa
Não sung huyết
Não bần huyết
Thông khí huyết trệ sau đàu gáy
Thông khí huyết, điều hòa âm dương ở mặt
Đau đầu
1. Đau đầu do phong nhiệt liên quan đến triệu chứng ù tai, mửa ra máu, nhức khớp xương
2. Đau đầu do phong nhiệt liên quan đến triệu chứng ù tai, mửa ra máu, nhức khớp tay
3. Đau đầu do đàm
4. Đau đầu do đau răng
5. Đau đầu do đau mắt
6. Đau đầu như búa bổ
7. Đau đầu một bên (Thiên đầu thống)
8. Đau đầu do viêm tai, mũi, họng, thanh quản
9. Đau đầu do rối loạn nội tiết
10. Đau đầu do sốt
11. Đau đầu do sung huyết
12. Đau đầu do thiếu huyết
13. Đau đầu do thần kinh căng thẳng
14. Đau đầu do thận lạnh
15. Đau đầu do say rượu
Nảo tích thủy
Nảo viêm (viêm màng não)
Chóng mặt xây xẩm
1. Chóng mặt xây xẩm do đàm
2. Chóng mặt xây xẩm do hoa mắt
3. Chóng mặt xây xẩm do suy nhược thần kinh
4. Chóng mặt xây xẩm do thiếu máu
5. Chóng mặt nhức đầu
6. Chóng mặt nhức đầu do phong sưng đỏ mắt
Đau sau đầu
Phù mật sưng húp
Chóng mặt do bệnh trong tai
Sưng má
Phù mặt do dị ứng (thời tiết, thuốc...)
Phù mật do hàn khí nghịch
Mặt lở lói chảy nước
Méo miệng do trúng phong

-------------------

Dùng Huyệt

Nhức đàu
1. Nhức đầu do viêm họng, đau răng (trường vị nhiệt)
Tã Nhị gian
Tã Túc tam lý

2. Nhức đầu do rối loạn chức năng tiêu hóa (hay buồn nôn do gan bao-tử)
Trung quản
Chiên trung
Đại bao
Túc tam lý
Thần đạo

3. Nhức đầu do sung huyết
Bổ Đại chùy
Mệnh môn
Khúc trì
Túc tam lý
Tam âm giao

4. Nhức đầu quá độ
Bấm Phong phủ

5. Nhức đầu như búa bổ mình nóng như lửa
Bấm trung xung
Mệnh môn

6. Nhức đầu do can hỏa vượng lên đầu
Tã Đầu lâm khấp
Dương phụ

7. Nhức đầu do cảm mạo
Thái dương
Ấn đường
Hợp cốc

8. Nhức đầu do cảm
Hợp cốc
Ngoại quan
Phong môn
Phong phủ
Phonh trì
Đầu duy

Nhức đầu chóng mặt
Túc lâm khấp
Phong trì
Phong long

Nhức đầu chóng mặt, nôn mửa
Thừa quan
Giải khê

Não sung huyết
Thần khuyết
Thần tàng
Xích trạch

Não bần huyết
Tín hội
Chi cấu
Huyết hải

Thông khí huyết trệ sau đàu gáy
Bấm Thứ liêu (không được cứu, bổ sẽ tắc khí sau đàu)

Thông khí huyết, điều hòa âm dương ở mặt
Thừa tương

Đau đầu
1. Đau đầu do phong nhiệt liên quan đến triệu chứng ù tai, mửa ra máu, nhức khớp xương
Hợp cốc
Khúc trì
Ngoại quan

2. Đau đầu do phong nhiệt liên quan đến triệu chứng ù tai, mửa ra máu, nhức khớp tay
Hợp cốc
Khúc trì
Ngoại quan

3. Đau đầu do đàm
Phong long

4. Đau đầu do đau răng
Bổ Khúc tân

5. Đau đầu do đau mắt
Phong trì
Hợp cốc
Toản trúc
Ngư liêu
Đồng tử liêu
Thái dương

6. Đau đầu như búa bổ
Tã Đầu duy
Tã Đại lăng
Cường gian

7. Đau đầu một bên (Thiên đầu thống)
Xuất cốc
Ty trúc không

8. Đau đầu do viêm tai, mũi, họng, thanh quản
Hợp cốc
Nội đình

9. Đau đầu do rối loạn nội tiết
Tam âm giao
Mệnh môn

10. Đau đầu do sốt
Khúc trì
Tả Túc tam lý
Thiếu thương
Thương dương

11. Đau đầu do sung huyết
Tả Hành gian
Kiên tĩnh
Lệ đoài
Tã Chí âm
Bá hội
Thái dương

12. Đau đầu do thiếu huyết
Bổ Đại chùy
Mệnh môn
Khúc trì
Túc tam lý
Tam âm giao

13. Đau đầu do thần kinh căng thẳng
Hợp cốc
Hành gian

14. Đau đầu do thận lạnh
Bổ Quan nguyên ( cứu lâu cho đến khi hết nhức đầu)

15. Đau đầu do say rượu
Ấn đường
Toản trúc
Túc tam lý

Nảo tích thủy
Tứ trung

Nảo viêm (viêm màng não)
Bách hội
Phong phủ
Đại chùy
Khúc trì

Chóng mặt xây xẩm

1. Chóng mặt xây xẩm do đàm
Dương lăng tuyền (thư can hóa đàm nhiệt)
Phong long
Chi cấu

2. Chóng mặt xây xẩm do hoa mắt
Giải khê
Thái dương

3. Chóng mặt xây xẩm do suy nhược thần kinh
Cao hoang du
Khúc trì
Đại chùy
Túc tam lý

4. Chóng mặt xây xẩm do thiếu máu
Túc tam lý
Khúc trì
Đại chùy

5. Chóng mặt nhức đầu
Hợp cốc
Phong long
Giải khê
Phong trì

6. Chóng mặt nhức đầu do phong sưng đỏ mắt
Hợp cốc (vận hành khí huyết, trấn can trừ phong)
Thái xung

Đau sau đầu
Phong phủ
Hậu khê

Phù mật sưng húp
Thủy phân
Nhân trung
Chi cấu
Dịch môn
Giải khê
Công tôn

Chóng mặt do bệnh trong tai
Thái khê
An miênhái xung
Ế phong
Thân mạch

Sưng má
Cự liêu
Thiên song

Phù mặt do dị ứng (thời tiết, thuốc...)
Tứ bạch
Huyền ly

Phù mật do hàn khí nghịch
Nội đình
Hợp cốc

Mặt lở lói chảy nước
Quyền liêu
Giáp xa

Méo miệng do trúng phong
Xung dương
Địa Thương
Giáp xa

Phù mặt và toàn thân
Hợp cốc
Khúc trì
Nội đình
Hành gian
Túc tam lý
Tam âm giao
Chiếu hải
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6060
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Tài liệu Tư Học Chữa Bệnh Bằng Huyệt

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 4 01, 2013 5:44 pm

12-Bệnh Đường ruột

Mục lục

Thoát vị
Thoát vị làm đau
Sa trực trường
Thoát vị bẹn
Co thắt ruột non
Co thắt trường vị một bên
Co thắt cơ ruột cuộn cục
Viêm ruột cấp tính
Xuất huyết trường vị
Tắc ruỗt cấp tính
Tắc liệt ruột
Điều hòa khí Đại Tiểu trường
Điều hòa, thông khí huyết ứ, trệ, nhiệt độc trường vị
Viêm ruột mãn tính
Viêm ruột thừa
Viêm ruột thừa cấp tính
Viêm ruột thừa mãn tính

--------
Dùng Huyệt :


Thoát vị
Kinh môn
Chương môn
Thiên xu

Thoát vị làm đau
Tả Quan nguyên
Tả Chiếu hải
Tả Khí hải
Tả Khúc tuyền
Tả Âm giao

Sa trực trường
Nhân trung
Trường cường
Phi dương

Thoát vị bẹn
Đề thác
Cấp mạch
Khúc tuyền
Thái xung

Co thắt ruột non
Tam âm giao
Đại đôn

Co thắt trường vị một bên
Triệu chứng: Làm quặn đau ngang lưng và đau màng ngực.
Bổ Tích tụ bỉ khối
(Cứu bên không đau)

Co thắt cơ ruột cuộn cục
Xung môn
Âm khích

Viêm ruột cấp tính
Thần khuyết
Thiên xu
Nội quan
Thượng quản
Túc tam lý

Xuất huyết trường vị
Công tôn
Túc tam lý
Nội quan
Nội đình

Tắc ruỗt cấp tính
Trung quãn
Thiên xu
Nội quan
Khí hải

Tắc liệt ruột
Khí hải
Chi cấu
Túc tam lý
Đại trường du

Điều hòa khí Đại Tiểu trường
Thừa sơn

Điều hòa, thông khí huyết ứ, trệ, nhiệt độc trường vị
Thừa sơn
Túc tam lý
(Chữa bệnh lỵ, trĩ, vọp bẽ, khí trệ, huyết ứ làm đau bụng)

Viêm ruột mãn tính
Chương môn
Tỳ du
Thiên xu
Túc tam lý

Viêm ruột thừa
Lan vĩ phải
Thượng cự hư
Túc tam lý
Nội quan
Khúc trì
Thiên xu

Viêm ruột thừa cấp tính
Tả Lan vĩ phải
Huyết hải
Ủy trung
Âm lăng
Địa cơ
Tả Tam âm giao
Tả Hành gian
Tả Thiên tĩnh
Khúc trì
Hợp cốc

Viêm ruột thừa mãn tính
Tả Lan vĩ phải
Khí hải du
Đại trường du
Cự liêu
Xung môn
Huyết hải
Âm lăng tuyền
Tam âm giao
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6060
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Tài liệu Tư Học Chữa Bệnh Bằng Huyệt

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 4 01, 2013 5:50 pm

13-Bệnh Đường tiểu

Mục lục

Sạn niệu
Són đái do hàn thấp ở hạ tiêu
Viêm đường niệu
Viêm đường tiết niệu
Tiển nhiều của người già
Tiểu nhiều
Tiểu rắt
Bí tiểu
Bí tiểu
Nhiễm trùng đường tiểu
Nhiễm trùng đường tiểu viêm
Tiểu khó do tỳ hư
Tiểu khó, nước tiểu đỏ
Tiểu buốt
Tiểu rắt
Tiểu ra dưỡng trấp
Tiểu đục do trường vị kết nhiệt
Tiểu khó, đau cứng bọng đái
Tức bọng đái, tiểu khó
Tiểu khó
Tiểu nước đỏ hồng
Viêm sưng Bàng quang ứ nước
Viêm Bàng quang
Rói loạn tiểu tiện
Ngứa niệu đạo

----------------

Dùng Huyệt :


Sạn niệu
Khí trung
Nhiên cốc
Tứ mãn
Chương môn

Són đái do hàn thấp ở hạ tiêu
Đại đôn
Quan nguyên
(Trục hàn thấp, giáng nghịch, thông hạ tiêu)

Viêm đường niệu
Khí xung
Quan nguyên
Trung cực
Tam âm giao

Viêm đường tiết niệu
Thận du
Bàng quang du
Trung cực
Tam âm giao

Tiển nhiều của người già
Mệnh môn
Thận du

Tiểu nhiều
Quan nguyên
Trung cực

Tiểu rắt
Tam âm giao
Bàng quang du

Bí tiểu
Nhân trung ( thông tiểu)
Thủy cấu
Quan nguyên
Ủy dương

Bí tiểu
Âm cốc
Âm lăng
Địa thương

Nhiễm trùng đường tiểu
Quan nguyên
Âm lăng
Tam âm giao
Tứ mãn

Nhiễm trùng đường tiểu viêm
Thận nhiệt huyệt
Trúc tân
Qui lai
Trung cực
Phi dương
Phục lưu

Tiểu khó do tỳ hư
Thương khâu
Tam âm giao

Tiểu khó, nước tiểu đỏ
Tiền cốc
Ủy trung

Tiểu buốt
Trung phong
Hành gian

Tiểu rắt
Ủy dương
Chí thất
Trung liêu

Tiểu ra dưỡng trấp
Ủy dương
Tam tiêu du
Bàng quang du
Trung cực
Tam âm giao

Tiểu đục do trường vị kết nhiệt
Khúc trì
Dương lăng

Tiểu khó, đau cứng bọng đái
Âm giao
ũy dương

Tức bọng đái, tiểu khó
Bào quang
Trật biên

Tiểu khó
Âm lăng
Dương lăng tuyền
Đại đôn

Tiểu nước đỏ hồng
Đại lăng
Quan nguyên

Viêm sưng Bàng quang ứ nước
Thủy đạo
Trung cực
Âm lăng
Tam âm giao

Viêm Bàng quang
Phi dương
Trung cực
Âm lăng
Bàng quang du

Rói loạn tiểu tiện
Xung môn
Đại đôn

Ngứa niệu đạo
Cơ môn
Nhiên cốc
Hành gian
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6060
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Trang kế tiếp

Quay về Tài liệu Tự Học Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách