Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Những Huyệt Chữa Bệnh Thuộc Tỳ Vị

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 Tháng 3 08, 2012 12:32 am
gửi bởi admin
Những Huyệt Chữa Bệnh Thuộc Tỳ Vị :

A-Bệnh Thuộc Tỳ :

1-Đàm ẩm nội trở, dấu hiệu nôn mửa, phải kiện tỳ, ôn trung, hóa ẩm, giáng nghịch

Bổ Chương Môn, tả Phong Long, Công Tôn, bổ Trung Quản

1.jpg
1.jpg (23.35 KiB) Đã xem 2817 lần


2-Can khí phạm tỳ, dấu hiệu tiêu chảy, phải sơ can kiện tỳ
Tả Nội Quan, Thái Xung, Kỳ Môn, bổ Âm Lăng Tuyền, Thái Bạch

2.jpg
2.jpg (28.67 KiB) Đã xem 2817 lần


3-Tỳ dương hư, dấu hiệu tiêu chảy, phải ôn dương kiện tỳ lợi thấp
Bổ Tam Âm Giao, Đại Hoành, Khí Hải, Hạ Quản

3.jpg
3.jpg (22.84 KiB) Đã xem 2817 lần


4-Bổ trung ích khí 1 :

Bổ Trung Quản, Kiến Lý, Chương Môn, Túc Tam Lý, Cách Du
hoặc : Tỳ Du, Vị Du, Cao Hoang Du, Cách Du

4a.jpg
4a.jpg (28.42 KiB) Đã xem 2817 lần


4b.jpg
4b.jpg (20.88 KiB) Đã xem 2817 lần


5-Bổ ích trung khí 2:

Bổ Túc Tam Lý, Tam Âm Giao, Khí Hải, Quan Nguyên

5.jpg
5.jpg (19.2 KiB) Đã xem 2817 lần


B-Bệnh thuộc Vị

6-Vị nhiệt xí thịnh, dấu hiệu thổ huyết, phải thanh tiết dương minh (vị kinh)

Tả Hạ Liêm, Túc Tam Lý, Phong Long, Thượng Quản

6.jpg
6.jpg (21.98 KiB) Đã xem 2817 lần


7-Can hỏa phạm vị, dấu hiệu thổ huyết. phải thanh can hòa vị, lương huyết, chỉ huyết

Tả Nội Quan, Thái Xung, Hành Gian, bổ Túc Tam Lý, Công Tôn

7.jpg
7.jpg (24.05 KiB) Đã xem 2817 lần


8-Ẩm thực đình trệ, dấu hiệu nôn mửa, phải tiêu thực hóa trệ, hòa vị giáng nghịch

Tả Thiên Xu, Chi Cấu, Túc Tam Lý, Trung Quản

8.jpg
8.jpg (24.59 KiB) Đã xem 2817 lần


9-Vị âm khuy hao, dấu hiệu nôn mửa, phải bổ dưỡng vị âm, giáng nghịch chỉ ẩu

Bổ Hạ Quản, Trung Quản, Lương Môn, Túc Tam Lý, Tam Âm Giao

9.jpg
9.jpg (30.54 KiB) Đã xem 2817 lần


C-Bệnh thuộc Tỳ Vị

10-Kiện tỳ hòa vị

Bổ Trung Quản, Chương Môn, Túc Tam Lý, Âm Lăng Tuyền, Phong Long

10.jpg
10.jpg (27.54 KiB) Đã xem 2817 lần


11-Tỳ vị hư hàn, dấu hiệu buồn nôn, mửa, phải kiện tỳ hòa vị

Bổ Chương Môn, Túc Tam Lý, Âm Lăng Tuyền, Trung Quản, Tỳ Du, Vị Du

11.jpg
11.jpg (34.28 KiB) Đã xem 2817 lần


12-Tỳ vị hư hàn, dấu hiệu đau bụng, phải bổ trung ích khí ôn dương tán hàn

Bổ Trung Quản, Đại Hoành, Tam Âm Giao, Túc Tam Lý, Tỳ Du, Vị Du, Thận Du

12.jpg
12.jpg (42.15 KiB) Đã xem 2817 lần


13-Huyết tí :

Tà nhập vào âm thì tê (tí) khai âm dương ở Xung Dương, Thái Khê để thông mạch Vi

13.jpg
13.jpg (10.67 KiB) Đã xem 2817 lần


Bệnh thuộc Tỳ Thận

14-Tỳ thận dương hư, dấu hiệu thổ huyết, phải ôn bổ tỳ thận, cố dương nhiếp huyết

Bổ Tỳ Du, Thận Du, Cách Du, Tam Âm Giao, Thái Khê, Mệnh Môn

14.jpg
14.jpg (35.85 KiB) Đã xem 2817 lần