Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Đề nghị đúc kết chia xẻ kinh nghiệm thành Tập Cẩm Nang KCYĐ

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật Tháng 6 16, 2013 5:41 pm
gửi bởi admin
Thưa Thầy,

Thầy đã cho chúng con rất nhiều kiến thức, nay con nghĩ nếu mình có thể thực hiện được cuốn cẩm nang chữa bệnh theo KCYĐ thì hay biết mấy. Mục lục cẩm nang này sẽ có danh sách tất cả những bệnh thông thường, áp huyết, đường, ngũ hành v.v. -- sẽ chỉ có một bài viết tóm tắt cho mỗi vấn đề thôi với mục đích để cho giúp người đọc có được kiến thức căn bản về nguyên do các bệnh tật và bệnh nào cũng có cách để tự chữa và phòng ngừa. Những sách hiện nay đã phát hành ở VN nếu ai chưa biết gì về căn bản sẽ thấy khó hiểu!

Con định làm thêm trong Forum mục 'Chia xẻ kiến thức' trong đó sẽ có những mục nhỏ như Áp Huyết, Đường, Lý Thuyết Đông Y v.v. rồi kêu gọi các học viên đóng góp bài vở chia xẻ các kiến thức mà họ đã thu thập được trong qúa trình học hỏi, bài viết có thể từ trình độ căn bản đến trình độ cao. Rồi Thầy giúp chúng con theo dõi mục này và bổ túc thêm nếu cần thiết. Cơ hội này Thầy cũng có dịp biết được các học viên chưa thấu đáo về vấn đề nào để Thầy còn chỉ bảo thêm.

Trong tương lai có thể gom các bài này lại để làm thành cuốn cẩm nang. Thầy nghĩ sao?

Loan.