Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Mọi người hiểu lầm về Luân Xa

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 Tháng 8 17, 2021 10:33 am
gửi bởi admin
Mọi người hiểu sai về đóng mở Luân Xa :
Luân Xa là điểm hội tụ của các đại huyệt có nhiều thần kinh nối với thần kinh trung ương.
1-Người khỏe mạnh bình thường luân xa lúc nào cũng đóng để bảo vệ cơ thể, tuy nhiên khi cơ thể thiếu đường luân xa mở thì tà khí xâm nhập.
2-Nhiều người tưởng được người khác mở luăn xa là nó hoạt động là sai, vì không tập nó vẫn đóng không hoạt động
3-Người nào biết tập luyện KCYĐ thì luân xa tự động đóng mở theo hơi thở, khi hít vào thở ra chú ý khí ra vào trên huyệt Thiên Môn LX 7, còn không tập trung ý vào LX thì LX vẫn đóng
4-Đóng mở LX cho những người tập có 3 cấp tùy theo thời gian tập nhiều hay ̣ít, ính năm hay nhiều năm.
Trình độ cấp 1 là khai mở hay đóng mở LX PHÁCH làm tăng sức khỏe của thể xác, không bị tà khí xâm nhập
Trình độ cấp 3 : Tập nhiều năm sau khi LX Phách hoạt động dư thừa năng lượng sẽ tự động khia mở vào sâu đến LX ViA, cơ thể sẽ nhanh nhẹn, mới hiện ra maầu sắc và khi ngủ thể vía bay đi chơi qua những giấc mơ đẹp.
Trình độ câấp 3 năng lượng nhiều phá mở vào tầng sâu hơn của LX gọi lài LX TRÍ là khai mở trí tuệ, để học hỏ những kiến thức trong thế giới vô hình là trình độ :
Xuất thần lên cảnh thần tiên
Học thêm tâm pháp bí truyền cao siêu...

Tóm lại LX là mình phải tập thử thiền, chứ không phải có ai mở LX cho mình là mình đã được mở LX là gạt người, nếu mình không tập thở mỗi ngày thì LX không hoạt động