Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Hệ thống ống mạch dẫn máu trong cơ thể dài 90 ngàn cây số

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 Tháng 1 14, 2015 8:25 pm
gửi bởi admin
Hệ thống ống mạch dẫn máu trong cơ thể dài 90 ngàn cây số
90 000 km d'artères et de veines
https://www.youtube.com/watch?v=N1q3qIVqL5o