Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Môn thể thao tốt nhất

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 Tháng 9 30, 2019 9:34 pm
gửi bởi audible
MÔN THỂ THAO TỐT NHẤT

Phật tử hỏi Vị Hòa thượng Diệu Liên : Thưa Sư phụ, cái gì là môn thể thao tốt nhất ạ ?

Hòa thượng Diệu Liên trả lời : Lạy Phật là môn thể thao tốt nhất ! Ban đầu mỗi ngày ngày lạy 12 lạy - tức mười hai đại nguyện của Quan Thế Âm Bồ Tát. Sau đó lại tiến lên 48 lạy - tức bốn mươi tám đại nguyện của Phật A Di Đà, lạy đến 108 lạy, đương nhiên càng nhiều càng tốt. Lạy xong 108 lạy thì toàn thân nhễ nhại mồ hôi, đây là môn thể thao tốt nhất. Thật ra, lạy Phật tiêu trừ tội chướng, tăng trưởng phước huệ thì sức khỏe tự nhiên sẽ tốt.

( HT Diệu Liên )