NGHE ĐỌC KINH PHẬT

NGHE ĐỌC KINH PHẬT

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 8 03, 2019 3:03 pm

TRỌN BỘ KINH BẢN DUYÊN 2, SỐ 158 đến 185. HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

Bản văn Kinh và mp3 16 tập :
http://daitangkinh.org/index.php/gioith ... -banduyen2


KINH BẢN DUYÊN 2. Tập 1/8 Chuyển pháp luân
https://youtu.be/b9fg8UTgjc0

KINH BẢN DUYÊN 2, Tập 2/8 Khuyên bố thí
https://youtu.be/qzmrXE3zsuY

KINH BẢN DUYÊN 2, Tập 3/8 Vua Ly Tránh được thọ ký, tiền thân Phật A Di Đà.
https://youtu.be/PQPekTErAiM

KINH BẢN DUYÊN 2, Tập 4/8 10 ngàn người được thọ ký
https://youtu.be/WsvRW3YJcAE

KINH BẢN DUYÊN 2, Tập 5/8 Đại Sư Lập Nguyện, tiền thân Đức Phật Thích Ca
https://youtu.be/xLj88ptCpUA

KINH BẢN DUYÊN 2, Tập 6/8 Cảm Ứng
https://www.youtube.com/watch?v=oZf7hC6fHIw&t=58s

KINH BẢN DUYÊN 2, Tập 7/8 Trang Nghiêm
https://youtu.be/c2pAkKWYMdk


KINH BẢN DUYÊN 2, Tập 8/8 Bồ Tát Vân Tập
https://youtu.be/9VKPezu-zXw
admin
Site Admin
 
Bài viết: 5884
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: NGHE ĐỌC KINH PHẬT

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 9 02, 2019 8:03 pm

T011 BD 2 (09) 159-Đại Thừa Đại Bản Sinh Tâm Địa Quán-Tập 1/8 Phẩm Tựa
https://youtu.be/vY_ytysB7Ac

T011 BD 2 (10) 159-Đại Thừa Đại Bản Sinh Tâm Địa Quán-Tập 2/8 Báo Ân 1
https://youtu.be/2ssDPvrZJS0

T011 BD 2 (11) 159-Đại Thừa Đại Bản Sinh Tâm Địa Quán-Tập 3/8 Báo Ân 2
https://youtu.be/t_aYDy_UJic

T011 BD 2 (12) 159-Đại Thừa Đại Bản Sinh Tâm Địa Quán-Tập 4/8 Yếm Xả
https://youtu.be/ADnmbHT5Gjk

T011 BD 2 (13) 159-Đại Thừa Đại Bản Sinh Tâm Địa Quán-Tập 5/8 Vô Cấu Tánh
https://youtu.be/pyR__l0mf7k

T011 BD 2 (14) 159-Đại Thừa Đại Bản Sinh Tâm Địa Quán-Tập 6/8 Ly Thế Gian
https://youtu.be/eV_y7aMKIBI

T011 BD 2 (15) 159-Đại Thừa Đại Bản Sinh Tâm Địa Quán-Tập 7/8 Ba La Mật Đa
https://youtu.be/xuT5NTHWTxo

T011 BD 2 (16) 159-Đại Thừa Đại Bản Sinh Tâm Địa Quán-Tập 8/8 Quán Tâm
https://youtu.be/BTIWNC2KEfw
admin
Site Admin
 
Bài viết: 5884
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: NGHE ĐỌC KINH PHẬT

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 9 11, 2019 11:59 pm

Tuyển tập KINH A DI ĐÀ Pháp hội 5: NHƯ LAI VÔ LƯỢNG THỌ
https://youtu.be/pJSP6iTsp1I

Tuyển tập KINH A DI ĐÀ Pháp hội 5:KINH VÔ LƯỢNG THỌ . Quyển Thượng
https://youtu.be/PQxGpB1FgIk

Tuyển tập KINH A DI ĐÀ Pháp hội 5:KINH VÔ LƯỢNG THỌ . Quyển Hạ
https://youtu.be/u8TT1yfDFPc

KINH ĐẠI A DI ĐÀ.Quyển Thượng
https://youtu.be/y7tKViYY4hQ

KINH ĐẠI A DI ĐÀ.Quyển Hạ
https://youtu.be/46B6GH46vf8

KINH XƯNG TÁN TỊNH ĐỘ
https://youtu.be/qKc4orNe9XQ

KINH NHƯ HUYỄN TAM MA ĐỊA VÔ LƯỢNG ẤN PHÁP MÔN
https://youtu.be/0ImkdtlStD8

KINH A DI ĐÀ CỔ ÂM THANH VƯƠNG ĐÀ LA NI
https://youtu.be/7h10YDOvl8U

KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNGTHỌ TRANG NGHIÊM
https://youtu.be/V56cNK_jk0g

KINH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT,ĐẮC ĐẠI THẾ BỒ TÁT THỌ KÝ
https://youtu.be/rQy7J9t7WhE

KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG ĐẠI TẬP HIỀN HỘ. Quyển 1/5
https://youtu.be/BpLuR7YDzAI

KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG ĐẠI TẬP HIỀN HỘ. Quyển 2/5
https://youtu.be/jlCjRQemJtg

KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG ĐẠI TẬP HIỀN HỘ. Quyển 3/5
https://youtu.be/XyD0epFnLiU

KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG ĐẠI TẬP HIỀN HỘ. Quyển 4/5
https://youtu.be/sqk9bYwf8wA

KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG ĐẠI TẬP HIỀN HỘ. Quyển 5/5
https://youtu.be/SHzs3zGF0qs
admin
Site Admin
 
Bài viết: 5884
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: NGHE ĐỌC KINH PHẬT

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 10 12, 2019 8:01 pm

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ Tập 1/6
https://youtu.be/X_4_grJ60hQ

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ Tập 2/6
https://youtu.be/zwSaZIe4N5k

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ Tập 3/6
https://youtu.be/G-uYE4DPV4Y

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ Tập 4/6
https://youtu.be/BuV8QcAAI-U

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ Tập 5/6
https://youtu.be/vh4ziSI-00s

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ Tập 6/6
https://youtu.be/VwBTtW02ISc
admin
Site Admin
 
Bài viết: 5884
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: NGHE ĐỌC KINH PHẬT

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 10 16, 2019 3:00 pm

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH TẠP BẢO TẠNG Quyển 1
https://youtu.be/DoTlIF7-md0

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH TẠP BẢO TẠNG Quyển 2
https://youtu.be/vQTEI4xGtDU

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH TẠP BẢO TẠNG Quyển 3
https://youtu.be/GufnOMLudmI

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH TẠP BẢO TẠNG Quyển 4
https://youtu.be/KHaKIKLi6us

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH TẠP BẢO TẠNG Quyển 5
https://youtu.be/oSRPVftGu60

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH TẠP BẢO TẠNG Quyển 6
https://youtu.be/1Oht_Cc7JDI

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH TẠP BẢO TẠNG Quyển 7
https://youtu.be/Hq9aKhgO6JU

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH TẠP BẢO TẠNG Quyển 8
https://youtu.be/CSkPFEgCoI0

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH TẠP BẢO TẠNG Quyển 9
https://youtu.be/5mbMBwT0D1Q

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH TẠP BẢO TẠNG Quyển 10
https://youtu.be/m3I9P6R9bx8

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH CỰU TẠP THÍ DỤ Q 1 Tập 1/2
https://youtu.be/6DGMx4HrrG4

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH CỰU TẠP THÍ DỤ Q 1 Tập 2/2
https://youtu.be/3luGQamGo4E

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH CỰU TẠP THÍ DỤ Q 2
https://youtu.be/yJMczpUZmow

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH TẠP THÍ DỤ Q Thượng
https://youtu.be/6fYPl1Ofp0k

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH TẠP THÍ DỤ Q Hạ
https://youtu.be/koM043NDREk

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH TẠP THÍ DỤ Q 1
https://youtu.be/rnp3pwTldQ4

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH TẠP THÍ DỤ Q 2
https://youtu.be/q0CE4XJ9ozk

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH TẠP THÍ DỤ Q 3
https://youtu.be/vLBAL7TvoAw

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE CHÚNG KINH TUYỂN TẠP THÍ DỤ Q 1
https://youtu.be/KW3CKVcgkwo

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE CHÚNG KINH TUYỂN TẠP THÍ DỤ Q 2
https://youtu.be/PEmckkkavZE

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH BÁCH DỤ Q 1
https://youtu.be/pAP6gMxFZsY

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH BÁCH DỤ Q 2
https://youtu.be/aiEDM1NVK2A

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH BÁCH DỤ Q 3
https://youtu.be/SHaN9-yDbmY

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH BÁCH DỤ Q 4
https://youtu.be/Q_grU6NiaOM
admin
Site Admin
 
Bài viết: 5884
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: NGHE ĐỌC KINH PHẬT

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 10 17, 2019 4:08 pm

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ ẤN QUANG
https://youtu.be/TCP8lqrs1Sg

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ TRIỆT NGỘ TẾ TĨNH
https://youtu.be/NQ4dkzVfzfs
admin
Site Admin
 
Bài viết: 5884
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: NGHE ĐỌC KINH PHẬT

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 11 12, 2019 9:12 pm

Bài giảng BARDO :
CHẾT- VÀO THÂN TRUNG ẤM- VÀ TÁI SANH
Khóa Học BARDO Bài 8 : Sự Diễn Tiến cũa Sự Chết. Khensur Rinpoche Lobsang Jamayang , 2019
https://www.youtube.com/watch?v=ffBEbO9ZfKI&t=933s

Khóa Học BARDO Bài 7 : Sự Diễn Tiến cũa Sự Chết. Khensur Rinpoche Lobsang Jamayang , 2019
https://www.youtube.com/watch?v=detsqKSwmzo&t=560s

Khóa Học BARDO Bài 6 : Sự Diễn Tiến cũa Sự Chết. Khensur Rinpoche Lobsang Jamayang , 2019
https://www.youtube.com/watch?v=64AYhRku_nA

Khóa Học BARDO Bài 5 : Sự Diễn Tiến cũa Sự Chết. Khensur Rinpoche Lobsang Jamayang , 2019
https://www.youtube.com/watch?v=vDLwCO1PN9g

Khóa Học BARDO Bài 4 : Sự Diễn Tiến cũa Sự Chết. Khensur Rinpoche Lobsang Jamayang , 2019
https://www.youtube.com/watch?v=BUkaJpJd5C0

Khóa Học BARDO Bài 3 : Sự Diễn Tiến cũa Sự Chết. Khensur Rinpoche Lobsang Jamayang , 2019
https://www.youtube.com/watch?v=Kum70kRtGqc

Khóa Học BARDO Bài 2 : Sự Diễn Tiến cũa Sự Chết. Khensur Rinpoche Lobsang Jamayang , 2019
https://www.youtube.com/watch?v=pCpNVjG_J58&t=1112s

Khóa Học BARDO Bài 1 : Đời Vô Thường , Rinpoche Lobsang , Longueuil, Canada 2019-09-01
https://www.youtube.com/watch?v=wX6MKVJhE2E
admin
Site Admin
 
Bài viết: 5884
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am


Quay về Tâm Linh / Tôn Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách