Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Phim rất hay về Cuộc Đời Chúa JESUS CHRIST

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 Tháng 3 07, 2019 11:05 pm
gửi bởi admin
Kính mời xem Phim rất hay về Cuộc Đời Chúa JESUS CHRIST vốn chính là Hoá Thân rất tuyệt vời của một vị Đại Bồ Tát vì Ngài đã có Thần Thông giúp nhiều người cùi lành bịnh, người chết được sống lại, người mù được sáng mắt v.v.
https://youtu.be/rFwSZvLREcQ