Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Tượng Phật Bà Quan Âm rất hiển linh đã xuất hiện ở giữa biển

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 Tháng 3 07, 2019 11:04 pm
gửi bởi admin
Lạ kỳ Tượng Phật Bà Quan Âm rất hiển linh đã xuất hiện ở giữa biển Phú Yên, đã được thỉnh về thờ tại Chùa Thanh Lương ở tỉnh Phú Yên và đã giúp cho nhiều người lành bịnh và thoát được nhiều bão lớn v.v... Thật là rất tuyệt vời! Nam mô Quán Âm Như Lai

https://youtu.be/wVRE5iaSYh8

-------------

Tại một Viện Bảo Tàng, nhiều du khách đã thấy và quay phim một Tượng Phật rất linh hiển bất ngờ mở mắt cười nói suốt 1 giờ khiến nhiều người sửng sốt và chụp hình hay quay phim để lưu niệm và chia sẻ trên YouTube! Một Hoá Thân Phật đã ẩn trong Tượng Phật rất linh hiển này và đã dùng Thần thông khiến cho Tượng Phật biết mở mắt và cười nói suốt 1 giờ như vậy! Thật là tuyệt diệu!

https://youtu.be/42GIqPUTLdA