Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Cậu Bé Colton Trả Lời Câu Hỏi Linh Hồn Sẽ Đi Đâu Sau Khi Từ

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 Tháng 2 20, 2019 9:03 pm
gửi bởi admin
Cậu Bé Colton Trả Lời Câu Hỏi Linh Hồn Sẽ Đi Đâu Sau Khi Từ Trần Đối Với Những Người Theo Đạo Thiên Chúa Giáo luôn có Tâm Thiện lành và luôn có niềm Tin rất mạnh mẽ nơi Đức Chúa Jesus! Theo Ngài Đại Sư Pháp Vân, Mẹ của Đức Phật Thích Ca đã và đang thị hiện là Đức Mẹ Maria là Mẹ của Đức Chúa Jesus nên Đạo Phật và Đạo Thiên Chúa luôn có sự liên hệ rất mật thiết vì Đức Chúa và Đức Mẹ đều là những Hoá Thân rất tuyệt vời của những vị Đại Bồ Tát!
https://youtu.be/XV5zK2iCkm8