Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Khai thị đâu năm kỷ hợi của HT Tịnh Không

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 Tháng 2 08, 2019 11:05 pm
gửi bởi admin
Lời Khai Thị Mới Nhất Của Ngài Đại Bồ Tát Tịnh Không gìảng rất tuyệt vời!
https://youtu.be/XTj6YWZG9OE

Chúc Tết Kỷ Hợi 2019 do Ngài Hòa Thượng kiêm Đại Bồ Tát Tịnh Không giảng rất tuyệt vời về Xã Hội An Định Nhờ Giáo Dục v.v... nhân Ngày Mùng Một Tết Kỷ Hợi!
https://youtu.be/ZCf6L2GRhYg