Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Giải thoát

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 Tháng 1 04, 2019 5:52 am
gửi bởi lyquochoang
1.Giới : ăn chay,giữ giới --> thân quân bình,thân tự tại.

2.Định : tâm luôn ở trong thân,vì 6 trần như huyễn,chạy theo 6 trần chỉ chuốc lấy thất vọng khổ đau.

3.Tuệ : giới và định,thân và tâm là Dụng.
tuệ và tánh là Thể.
Khi Dụng luôn ổn thì Thể sẽ ổn --> tự tại giải thoát.

Người thường xuyên hưởng thụ và tạo nghiệp thì sẽ làm cho thân mất quân bình,không tự tại,nên tâm không ở được mà cứ phóng theo 6 trần.