Tuyển Tập KINH ĐẠI BẢO TÍCH

Tuyển Tập KINH ĐẠI BẢO TÍCH

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 9 17, 2018 10:05 pm

Tuyển Tập KINH ĐẠI BẢO TÍCH

http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT ... erdana.pdf

-----------

Mục Lục
LỜI NÓI ĐẦU CỦA DỊCH GIẢ iv
BÀI TÁN LƯ HƯƠNG vi
TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN vi
TỊNH KHẨU NGHIỆP CHƠN NGÔN vi
TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN vi
PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN vi
BÀI VĂN PHÁT NGUYỆN vii
KỆ KHAI KINH vii
V. PHÁP HỘI VÔ LƯỢNG THỌ NHƯ LAI THỨ NĂM Hán Dịch: Tào Ngụy, Pháp Sư Khương Tăng Khải 1
(Phần 1) 1
(Phần 2) 22
(Phần 3) 46
XVI. PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT THỨ MƯỜI SÁU Hán Dịch: Cao Tế, Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá 73
1-25. NHỮNG PHẨM ĐẦU CỦA TẬP IV 73
26. PHẨM TỨ CHUYỂN LUÂN VƯƠNG 73
XVII. PHÁP HỘI PHÚ LÂU NA THỨ MƯỜI BẢY Hán Dịch: Dao Tần, Pháp Sư Cưu Ma La Thập 111
1. PHẨM BỒ TÁT HẠNH 111
2. PHẨM ĐA VĂN 123
3. PHẨM BẤT THỐI 131
4. PHẨM CỤ THIỆN CĂN 165
5. PHẨM THẦN THÔNG LỰC 195
6. PHẨM ĐẠI BI 203
7. PHẨM ĐÁP NẠN 225
8. PHẨM PHÚ LÂU NA 239
ii
XVIII. PHÁP HỘI HỘ QUỐC BỒ TÁT THỨ MƯỜI TÁM Hán Dịch: Tùy, Bác Thiên Trúc, Pháp Sư Xà Na Quật Đa 243
XIX. PHÁP HỘI ÚC GIÀ TRƯỞNG GIẢ THỨ MƯỜI CHÍN Hán Dịch: Tào Ngụy, Pháp Sư Khương Tăng Khải 321
XX. PHÁP HỘI VÔ TẬN PHỤC TẠNG THỨ HAI MƯƠI Hán Dịch: Đường, Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chí 365
XXI. PHÁP HỘI THỌ KÝ ẢO SƯ BẠT ĐÀ LA THỨ HAI MƯƠI MỐT Hán Dịch: Đường, Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chí 395
XXIV. PHÁP HỘI ƯU BA LY THỨ HAI MƯƠI BỐN Hán Dịch: Đường, Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chí. 429
XXV. PHÁP HỘI PHÁT THẮNG CHÍ NGUYỆN THỨ HAI MƯƠI LĂM Hán Dịch: Nhà Đường, Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chí 459
XXVI. PHÁP HỘI THIỆN TÝ BỒ TÁT THỨ HAI MƯƠI SÁU Hán Dịch: Dao Tần, Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập. 509
XXVII. PHÁP HỘI THIỆN THUẬN BỒ TÁT THỨ HAI MƯƠI BẢY Hán Dịch: Nhà Đường, Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chí. 549
XXX.PHÁP HỘI DIỆU HUỆ ÐỒNG NỮ THỨ BA MƯƠI Hán Dịch: Nhà Đường, Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chí. 567
XL. PHÁP HỘI TỊNH TÍN ÐỒNG NỮ THỨ BỐN MƯƠI Hán dịch: Nhà Ðường, Pháp sư Bồ Ðề Lưu Chí 579
XLV. PHÁP HỘI VÔ TẬN HUỆ BỒ TÁT THỨ BỐN MƯƠI LĂM Hán dịch: Nhà Đường, Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chí 601
LXII. PHÁP HỘI QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT THỨ SÁU MƯƠI HAI Hán dịch: Lưu Tống, Tam Tạng Cương Lương Gia Xá 615
iii
LỜI GHI NHẬN SAU KINH CỦA NGƯỜI PHIÊN DỊCH 646
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6346
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Tâm Linh / Tôn Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách

cron