Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Phân biệt

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 Tháng 8 30, 2018 9:31 pm
gửi bởi lyquochoang
Tất cả đều do ý thức và vô thức tạo ra.
Tất cả vốn không nhưng do sự phân biệt của Phật Tánh mà hình như có thật.