Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Cái Tôi

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 Tháng 8 01, 2018 12:23 am
gửi bởi lyquochoang
Cái Tôi : lúc thế này,lúc thế nọ.
Nó không là gì cả.
Và cũng là tất cả.
Cứ thuận theo sự thay đổi.

Ví dụ : người giàu sang nghĩ cái tôi của mình là cao quí,liền sanh phiền não khi có ai nói mình không như vậy.
người nghèo hèn nghĩ cái tôi của mình là thấp tiện,thì cũng sanh phiền não vì không biết ý niệm đó vô thường.