Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Tâm Kinh

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật Tháng 6 10, 2018 11:01 pm
gửi bởi lyquochoang
Quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách.

Bồ Tát Quán Tự Tại thực hành quán chiếu lâu dài,thấy được từng uẩn trong ngũ uẩn đều là không,thấy cái tôi này không có thật,nên Phật Tánh không dính mắc với nó,mà vượt qua tất cả khổ đau.