Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Đại Lão Hòa Thượng kiêm Đại Bồ Tát Tuyên Hóa giảng

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 Tháng 11 21, 2016 10:29 am
gửi bởi admin
Xin nghe ngay vì rất tuyệt vời: Quê Hương Cực Lạc do Ngài Đại Lão Hòa Thượng kiêm Đại Bồ Tát Tuyên Hóa, vị Tổ Sư Đời Thứ 9 rất từ bi, rất trí tuệ, rất uyên bác và rất nổi tiếng, đã chữa lành nhiều bịnh nan y rất nặng bằng thần thông đặc biệt của Ngài và Ngài là vị Tổ Sư Đại Diện rất tuyệt vời và xuất chúng Đời Thứ 9 của Dòng Thiền Quy Ngưỡng nên giảng rất hay và vô cùng tuyệt vời trên YouTube.

https://m.youtube.com/watch?v=mtghusj6U3U