Tôi TU theo thời khóa : KHÍ CÔNG TỊNH ĐỘ THỰC HÀNH

Tôi TU theo thời khóa : KHÍ CÔNG TỊNH ĐỘ THỰC HÀNH

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 9 29, 2016 6:45 pm

Chương trình :

Tôi TU theo thời khóa : KHÍ CÔNG TỊNH ĐỘ THỰC HÀNH

Tự tại vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc phải có 3 yếu tố cần thiết sau :

a-Ở cõi ta bà phải biết chán vì đời sống vô thường, tin theo lời nguyện 18 của Phật A Di Đà, nên nguyện tu theo Tịnh Độ về cảnh giới của Đưc Phật A Di Đà.
b-Phải phát nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc.
c-Phải tu tâm sửa tánh, giữ giới, tránh dữ làm lành, ăn chay, niệm Phật trong sinh hoạt hàng ngày vui vẻ không bệnh tật đau đớn, vẫn đi đứng ăn uống nằm ngồi tu học bình thường, cho đến khi tự nhiên bỏ thân xác lại vẫn giữ nguyên nét tươi vui da dẻ hồng hào như đang ngủ.


A-PHẦN TU THÂN :

Để có sức khỏe trong thời gian tu tập giúp thân không bệnh tật, thần thức tỉnh táo tự tại vãng sanh khi hết mạng số, chứ không tu là nhịn đói hủy họai thân mạng, niệm Phật để cầu chết.
Cách vừa tu Tịnh Độ vừa tập Khí Công có trong thời khóa hàng ngày, áp dụng ờ Linh Nham Sơn Tự của Hòa Thượng Diệu Liên bên Đài Loan vào buổi sáng, còn chiều tu xuống núi, lên núi, chân không mang rầy bước trên đất gồ ghề sỏi đá, cứ 3 bước lạy 1 lạy.
Có thể chúng ta áp dụng vào buổi chiều sau khi ăn cơm, đi giầy kinh hành ở vườn đất phía sau chùa, 3 bước cúi xuống nhặt rác cỏ, trong 30 phút, động tác cúi xuống đứng lên làm tiêu cơm.

B-PHẦN TU SỬA TÂM TÁNH NHƯ PHẬT :

1-Thường nhắc nhở nhau mỗi ngày để bỏ cho hết tánh xấu không tài phạm

2-Thực tập tăng trưởng những tánh tốt trở thành Phật tử gương mẫu có đạo đức phẩm hạnh cao xứng đáng là con Phật trở về với đức Từ Phụ A Di Đà Phật nơi Cực Lạc Quốc tu tiếp để thành Phật trở lại Ta Bà cứu độ chúng sanh.

3-Khi niệm danh hiệu A Di Đà Phật suốt ngày không ngoài mục đích tra vấn tâm mình để thành tựu tâm Bồ Đề để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, đó là cách bao gốm Tín-Nguyện-Hạnh. Niệm Phật mà không phát tâm bồ đề thì không tương ưng với bổn nguyện của Phật A Di Đà sẽ không được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, mà chỉ được về cảnh giới tốt lành.

4-Lấy gì thực hành để được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc :
Lấy thần thức thể hiện qua 6 căn : Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, Ý ( bộ óc) thanh tịnh. Muốn đạt được thanh tịnh cần phải tu sửa cho đúng nghĩa Chân Thật Niệm Phật gồm :
a-Buông bỏ thân, tâm là Đại Bố Thí
b-Không khởi tâm Tham, Sân, Si là Đại Trì Giới
c-Không cãi cọ, tranh chấp phải quấy, hơn thua là Đại Nhẫn Nhục
d-Không gián đoạn xen tạp là Đại Tinh Tấn.
e-Không cho vọng tưởng mông lung là Đại Thiền Định:
f-Không tu xen tạp là Đại Trí Tuệ.
g-Phát tâm bồ đề là cùng nhau tu tập lợi mình lợi người, đại chúng hòa hợp, trên cầu Phật quả, dưới nguyện độ chúng sanh. Ngược lại có phát tâm bồ đề mà không niệm Phật cũng không được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.
Như vậy phát tâm bồ đế làm chánh nhân
Niệm Phật là trợ nhân.
Sau đó mới phát nguyện cầu sanh Cực Lạc.
(Thể hiện 16 chữ quan trọng : Thiệt vì sanh tử, Phát lòng Bồ Đề. Lấy Tín, Nguyện sau. Trì danh niệm Phật)

C-PHẦN THỰC HÀNH KHÓA CÔNG PHU KHÍ CÔNG TỊNH ĐỘ :

Bí quyết niệm Phật là tạo ra âm thanh rung động vang xa nhập vào cảnh giới vô sắc là năng lực của Phật A Di Đà nên phải niệm từng tiếng phát ra âm vang kéo dài sẽ phóng tư tưởng cộng hưởng với tiếng kêu gọi của Phật có sức định để tư tưởng mình đi vào cảnh giới Tịnh Độ nằm trong tầm tay như lời dạy của HT Thiền Tâm.

AAAAaaaaaaaa....
DIIIIiiiiiiiiiiiiiii....
ĐÀÀÀààààààa....
PHẬẬẬậậậậật....

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vào khóa lễ KHÍ CÔNG TỊNH ĐỘ :

1-Bài tập khí công 1 : Vỗ Tay 4 Nhịp theo bài Xưng Tán

A Di Đà Phật thâm kim sắc
Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm
Năm tu di uyển chuyển bạch hào
Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc
Trong hào quang hóa vô số Phật
Vô số bồ tát hiện ở trong
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh
Chín phẩm sen vàng lên giải thoát

Quy mạng lễ A Di Đà Phật
Ở phương tây thế giới an lành
Con nay xin phát nguyệt vãng sanh
Cúi xin đức từ bi tiếp dộ

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A -Di- Đà- Phật (1 lạy)

2-Bài tập khí công 2 : Cúi Lạy Phật theo tiếng niệm Phật của HT Thiền Tâm. (15 phút)

AAAAaaaaaaaa.... (2 tay trước trán. Cúi khom lưng hình chữ A qùy gối, ngồi xếp ngửa 2 bàn chân)
DIIIIiiiiiiiiiiiiiii....(Cúi gập đầu chạm đất 2 tay vươn dài phía trước theo ngũ thể đầu địa)
ĐÀÀÀààààààa.....(lạy xong ngồi lên như cũ đặt 2 tay lên đùi)
PHẬẬẬậậậậật....(Chống 2 tay xuống đất, nhấc 2 gối, đứng lên khom cúi thân người hình chữ A, rồi đẩy 2 tay đứng thằng lên chắp 2 tay trước ngực)


3-Bài tập khí công 3 : Nguyện sám hối tu sửa : Đại chúng ngối trong phòng hay đứng ngoài sân.

a-Tu sửa Thân :
-Xướng : Không Sát sanh.
Đại chúng : Vừa trả lời 4 chữ A-Di-Đà- Phật vừa dùng 2 tay vỗ đập 4 lần nhẹ lên đầu gối, chữa đau tê nhức chân gối.
Tiếp tục xướng :
Không trộm cướp, làm việc đúng giờ, đứng ngồi đúng chỗ, không chen lấn.
Không tà dâm
Không làm điều ác. Chỉ làm điều thiện lành.Luôn giúp đỡ người .

b-Tu sửa Khẩu :
Không nói sai dối, không nói đâm thọc, không mách lẻo, không nói 2 lời, không nói xấu người. không nói lời chia rẽ, không nói chuyện thi phi. Không nói lời ác. Chỉ nói lời lành. Luôn mỉm cười với mọi người.

c-Tu sửa Ý :
Không ác ý, không tham lam, không bỏn sẻn keo kiệt, không giận ai qua đêm, không oán trách người, không ích kỷ, không kiêu căng ngạo mạn, biết buông bỏ, học hạnh tù bi bác ái vị tha. Học hạnh nhẫn nhục.

4-Bài tập khí công 4 : Niệm A Di Đà Phật chậm lớn tiếng (để vào định 15 phút.)
Đại chúng ngồi

5-Bài tập khí công 5 : Niệm Phật nhanh nhỏ tiếng ( để trừ phiền não 15 phút)

6-Bài tập khí công 6 : Bài phát nguyện chạy tại chỗ (thay cho kinh hành tập chân làm mạnh thận, phát nguyện lớn tiếng làm mạnh phổi)
Đại chúng đứng, chạy dậm chân tại chỗ đọc bài Sám Nguyện 2

Đệ tử chúng con từ vô thỉ
Gây bao tội ác bởi lầm mê
Đắm trong sanh tử đã bao lần
Nay đến trước đài vô thượng giác
Biển trần khổ lâu đời luân lạc
Với sinh linh vô số điêu tàn
Sống u hoài trong kiếp lầm than
Con lạc lõng không nhìn phương hướng

Đàn con dại từ lâu vất vưởng
Hôm nay trông thấy Đạo huy hoàng
Xin hướng về núp bóng từ quang
Lạy Phật tổ soi đường dẫn bước

Bao tội khổ trong đường ác trược
Vì tham sân si mạn gây nên
Thì hôm nay giữ trọn lời nguyền
Xin sám hối để lòng thanh thoát

Nam Mô Tay Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật (1 lạy)

7-Bài tập 7 : Tập thở kéo gối ( giúp tiêu hóa, thông khí toàn thân, chữa bao tử, gan, thận lưng chân gối)
Đại chúng nằm, vừa kéo gối vừa niệm A Di Đà Phật nhỏ tiếng kéo dài từng chữ A-Di-Đà-Phật, 15 phút)

8-Bài tập 8 : Vừa Dậm châm, vừa vỗ tay, vừa niệm Phật (Điều hòa áp huyết, luyện trí nhớ)

Hồi hướng :

Đại chúng đứng chắp tay :

Niệm Phật công đức vô biên
Xin đem hồi hướng mọi miền gần xa
Chúng sanh pháp giới bao la
Đều về Cực Lạc Di Đà Tây Thiên

Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não
Nguyện khai trí tuệ vô biên sáng ngời
Nguyện trừ tội chướng bao đời
Hành theo bồ tát đời đời vị tha

Nguyện sanh Tịnh Độ Di Đà
Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình
Hoa khai ngộ pháp vô sanh
Cùng chư bồ tát bạn lành với ta

Nguyện đem công đức tạo ra
Hướng về tất cả gần xa hưởng nhờ
Con cùng muôn loại thân sơ
Đều thành Phật đạo đến bờ an vui

Nam Mô A Di Đà Phât

Tư quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả phát lòng vô thượng
Tư quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, kính tín hòa hợp, tất cả không ngại.

Tất cả cùng xướng : ĐẠI CHÚNG HÒA HỢP
Quay hàng 2 đối mặt, lạy nhau cung kính ra khỏi đạo tràng
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6233
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Tâm Linh / Tôn Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron