Lời Khai Thị tập 2 do Ngài Đại Lão Hòa Thượng kiêm Bồ Tát Tị

Lời Khai Thị tập 2 do Ngài Đại Lão Hòa Thượng kiêm Bồ Tát Tị

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 9 05, 2016 12:54 pm

Lời Khai Thị tập 2 do Ngài Đại Lão Hòa Thượng kiêm Bồ Tát Tịnh Không giảng rất tuyệt vời, cách tu để bảo đảm vãng sanh Cõi Cực Lạc và cách tiếp dẫn vãng sanh Cõi Cực Lạc vô cùng tuyệt vời bằng đài kim cương của Đức Phật A Di Đà, của Ngài Đại Bi Quán Thế Âm Đại Bồ Tát, của Ngài Đại Trí Đại Thế Chí Đại Bồ Tát, của quý Ngài Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát + vô lượng Chư Thiên đối với quý Ngài được vãng sanh Bậc Thượng Phẩm Thượng Sanh hay Bậc Đại Bồ Tát và nhiều cách tiếp dẫn vãng sanh rất tuyệt vời khác về Cõi Cực Lạc với những Bậc khác v.v.

https://m.youtube.com/watch?v=gP8phNLLhUA
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6163
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Tâm Linh / Tôn Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách