Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Thượng Tọa Thích Nhuận Nghi Chia Sẻ Về Cách Niệm Phật A Di Đ

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 Tháng 9 02, 2016 7:24 am
gửi bởi admin
Thượng Tọa Thích Nhuận Nghi Chia Sẻ Về Cách Niệm Phật A Di Đà Rất Tuyệt Diệu để bảo đảm vãng sanh Cõi Cực Lạc rất an vui và vô cùng tuyệt vời, Phần 3/3 Tại Niệm Phật Đường Cực Lạc ở Houston, Texas , USA vào ngày 27/10/2015 trên YouTube.

https://m.youtube.com/watch?v=H0P8OHM-5Ws