SÁCH ĐỌC TỊNH ĐỘ-Tiểu sử và khai thị của 13 tổ Tịnh Độ

SÁCH ĐỌC TỊNH ĐỘ-Tiểu sử và khai thị của 13 tổ Tịnh Độ

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 2 23, 2016 6:10 pm

Ngôn hạnh 13 vị tổ Tịnh Độ
https://www.youtube.com/watch?v=mYQmsmXa7oY


Khai thị của ĐS Ngẩu Ích Nhạt phần tình đời Thêm phần Phật pháp
https://www.youtube.com/watch?v=2YFDxZRI0z4


Khai thị của Đại Sư Ấn Quang Pháp môn Tịnh Độ là pháp môn viên đốn đệ nhất
https://www.youtube.com/watch?v=esNrHxBSHZY


Khai thị của Đại Sư Ấn Quang Những hành nhân tu pháp môn Tịnh Độ tại một đạo tràng
https://www.youtube.com/watch?v=su2RGihr0fE


Khai thị của Đại Sư Ấn Quang Pháp môn Tịnh Độ lấy Tín, Nguyện, Hạnh làm tông chỉ
https://www.youtube.com/watch?v=bfq3AO-VrXk


Khai thị của Đại Sư Ấn Quang Công đức niệm Phật đều phải hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc
https://www.youtube.com/watch?v=Vpq0H56wf7o


Khai thị của Đại Sư Ấn Quang Tịnh Nghiệp tam phước
https://www.youtube.com/watch?v=ofdTP3NliyA


Tiểu Sử Thập Tam Tổ Tịnh Đô– ẤN QUANG Đại Sư
https://www.youtube.com/watch?v=1R4U5JlOS98


Khai thị của Đại Sư Ấn Quang Phương pháp tu tịnh nghiệp
https://www.youtube.com/watch?v=nJ8ukDnQpWA


Khai thị của Đại Sư Triệt Ngộ Thật vì sanh tử, phát lòng Bồ Đề, dùng tín nguyện sâu, trì danh hiệu Phật
https://www.youtube.com/watch?v=_7a63gjwfMc


Khai thị của Đại Sư Triệt Ngộ Đã phát đại tâm phải tu đại hạnh
https://www.youtube.com/watch?v=t25plrQ5Wmk


Khai thị của Triệt Ngộ Tế Tĩnh Đại Sư Mười thứ tín tâm
https://www.youtube.com/watch?v=TxfGAA29azc


Khai thị của ĐS Triệt Ngộ Tế Tĩnh Tâm lực và Nghiệp lực
https://www.youtube.com/watch?v=5Ynz1YGewHc


Lời khai thị của ĐS Tĩnh Am Một chữ Nguyện bao gồm cả Tín và Hạnh
https://www.youtube.com/watch?v=r83DaRv4H6k


Nhạc Lạy Phật Niệm Phật
https://www.youtube.com/watch?v=fMJi3tbDz48


Khai thị của ĐS Tĩnh Am Niệm Phật phải phát lòng bồ đề
https://www.youtube.com/watch?v=CrDruWMaYxE


Tiểu Sử Thập Nhị Tổ Tịnh Độ TẾ TỈNH Đại Sư
https://www.youtube.com/watch?v=4LpY3ru6qoM


Tiểu Sử Thập Nhất Tổ Tịnh Độ THẬT HIỀN TỈNH AM Đại Sư
https://www.youtube.com/watch?v=q6StuTgc_7Q


Trích tuyển lời khai thị của Đại Sư Hành Sách
https://www.youtube.com/watch?v=AU_whmuQ


Trích yếu sách Tịnh Ðộ Cảnh Ngữ của Đại Sư Triệt Lưu Hành Sách
https://www.youtube.com/watch?v=ioAml0dpKW0


Khai thị của ĐS Triệt Lưu Phải xem tình ái cõi Sa Bà là vô thường
https://www.youtube.com/watch?v=SwgZrXrKdOM


Khai thị của ĐS Triệt Lưu Phép trì danh qúi ở một lòng không loạn
https://www.youtube.com/watch?v=WoYVONpVUqM


Khai thị của Hành Sách ĐS Khuyến phát lòng tin chân thật
https://www.youtube.com/watch?v=SwsehwHinAI


Trích yếu sách Linh Phong Tông Luận của Đại Sư Ngẫu Ích Trí Húc
https://www.youtube.com/watch?v=1wQ3OZM5vz8


Khai thị của ĐS Ngẫu Ích Niệm Phật có Sự trì Lý trì
https://www.youtube.com/watch?v=L_JCgLNPKZw


Khai thị của Trí Húc ĐS Niệm Phật 6 pháp Ba La Mật
https://www.youtube.com/watch?v=htidPV7BxTw


Khai thi của Nhị Tổ Thiện Đạo Niệm Phật Chắc Được Vãng Sanh Chăng
https://www.youtube.com/watch?v=jzVsFvixvp8


Khai thị Pháp Môn Niệm Phật của Trí Húc Đại Sư
https://www.youtube.com/watch?v=W7IIBOm5Ut0


Tiểu Sử Cửu Tổ Tịnh Độ Trí Húc Đại Sư
https://www.youtube.com/watch?v=s32177SoNZ8


Khai thị Niệm Phật của Đại Sư Liên Trì
https://www.youtube.com/watch?v=3rCvE157z4Y


Cuộc Đời và Tư Tưởng Niệm Phật Của Đại Sư Huệ Viễn
https://www.youtube.com/watch?v=ZFGxsumuVP4


Khai thị của Vĩnh Minh ĐS Chí Thành Niệm Phật Hiện tại là Nhân, lâm chung là Quả
https://www.youtube.com/watch?v=fFriH-gg8wU


Tiểu Sử Bát Tổ Tịnh Độ Liên Trì Đại Sư
https://www.youtube.com/watch?v=73vyDlkDeOw


Khai thị của Liên Trì Đại Sư Các Cách Niệm Phật
https://www.youtube.com/watch?v=HioUUSBDmfo


Khai thị của Vĩnh Minh ĐS về Công Đức Kinh Hành Niệm Phật và Ngồi Niệm Phật
https://www.youtube.com/watch?v=vKQwFiPdOBw


Khai thị của Vĩnh Minh ĐS về Chín Phẩm Vãng Sanh
https://www.youtube.com/watch?v=-X0tvmj80TI


Khai thị của Vĩnh Minh Đại Sư Thiết Yếu về Tịnh Độ Định Tâm và Chuyện Tâm
https://www.youtube.com/watch?v=7y07NnI-sFo

4:
Tiểu Sư Ngũ Tổ Tịnh Độ Thiếu Khang Đại Sư
https://www.youtube.com/watch?v=Z_b8LkvSYgo

Tiểu Sử Lục Tổ Tịnh Độ Vĩnh Minh Đại Sư
https://www.youtube.com/watch?v=FqlJCzOjqg8


Tiểu Sử Liên Tông Tứ Tổ Tịnh Độ Pháp Chiếu Đại Sư
https://www.youtube.com/watch?v=SXyE23BJ0nM

Tiểu Sử Tam Tổ Tịnh Độ Thừa Viễn Đại Sư
https://www.youtube.com/watch?v=ZaAKMz_R5S4


Khai thị của Thiện Đạo ĐS Tạp Tu và Chuyên Tu Tịnh Nghiệp
https://www.youtube.com/watch?v=D9SrNrglLxQ

Khai thị của Thiện Đạo ĐS Giữ Vững Chánh Niệm Lúc Lâm Chung
https://www.youtube.com/watch?v=-AinlI-1P98


Tiểu Sử Sơ Tổ Tịnh Độ Huệ Viễn Đại Sư
https://www.youtube.com/watch?v=zU1D3hOu0fg


Nhị Tổ Tịnh Độ Thiện Đạo Đại Sư
https://www.youtube.com/watch?v=SNXC_oh_bfw


Lời khai thị của Đại Sư Quảng Khâm
https://www.youtube.com/watch?v=Vcv4eDqQjl0

Lời khai thị của Long Thọ Bồ Tát
https://www.youtube.com/watch?v=T4Nuyac4M84


Tịnh Độ Thập Nghi Luận - HT Thích Thiền Tâm
https://www.youtube.com/watch?v=AJDxSIM ... pxTHgGWwFQ
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6105
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: SÁCH ĐỌC TỊNH ĐỘ-Tiểu sử và khai thị của 13 tổ Tịnh Độ

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 3 11, 2016 6:05 pm

admin
Site Admin
 
Bài viết: 6105
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am


Quay về Tâm Linh / Tôn Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách

cron