Địa Tạng Chiêm Sát Sám Nghi - Phổ Khuyến Đồng Tu Tịnh Độ

Địa Tạng Chiêm Sát Sám Nghi - Phổ Khuyến Đồng Tu Tịnh Độ

Gửi bàigửi bởi nguyenthien » Thứ 6 Tháng 2 19, 2016 4:42 am

Từ chỗ Hoàng Cảnh Quan vừa mới giới thiệu, chúng ta có thể biết được ông ta rất có nghiên cứu Chiêm Sát Sám, cũng là một người thành thạo, nên đôi ba lời đã nói lên được đại ý của Chiêm Sát với mọi người một cách rõ ràng. Pháp môn này đích thực là một Pháp môn vô cùng thù thắng. Đại sư Ngẫu Ích khen ngợi Pháp môn này là “thần đơn cứu mạng”của thời kỳ mạt pháp. Lời này không thấy Ngài khen ngợi đối với các Kinh điển và các Pháp môn khác, đại khái là Ngài chỉ khen ngợi duy nhất Pháp môn niệm Phật và Pháp môn Chiêm Sát này.

Hôm nay, tôi giới thiệu với mọi người về một bộ Kinh khác của Địa Tạng Tam Kinh; Ngoài Kinh Địa Tạng còn có bộ Kinh Chiêm Sát này. Ngoài ra, còn có một bộ Kinh chính là “Thập Luận Kinh”, hợp lại thành Địa Tạng Tam Kinh. Bộ Kinh Chiêm Sát này cũng nói đến nhân quả, cũng nói đến niệm Phật, càng nổi bật hơn nữa là nói về sám hối, Pháp môn sám hối. Chúng ta cùng nhau học tập và hoằng dương Pháp môn này, nhất định được Bồ Tát Địa Tạng gia trì; Nếu Tâm và Hành của bản thân giống với Bồ Tát Địa Tạng thì Ngài nhất định gia trì chúng ta.

Thế nên, chúng ta may mắn gặp được bộ Bảo Điển này phải sinh tâm cảm ân; Đây là trăm nghìn vạn kiếp khó gặp được; Có thể khiến chúng sinh trong thời mạt thế nhanh chóng diệt trừ ác nghiệp trọng tội, tiêu trừ tất cả chướng ngại để tu hành, buông bỏ tất cả nghi hoặc và có thể mau thành tựu trên con đường Bồ Đề. Mục tiêu của chúng ta là niệm Phật cầu sinh Tịnh Độ, lấy Pháp môn Chiêm Sát này trợ duyên thêm cho chúng ta, như vậy nhất định sẽ thuận lợi.

(Ps. Định Hoằng)

Phần Giảng: https://www.youtube.com/watch?v=CmvkWtfAsd0
Phần Nghi thức: https://www.youtube.com/watch?v=2h56JnOZF3A
nguyenthien
 
Bài viết: 8
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 27, 2015 11:27 pm

Quay về Tâm Linh / Tôn Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách